Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNoch d'Enghelen, noch 't Hemel-ryck, / Noch al de [...] Courante Nouvelle, Dans cet trebuchment fatal  
Bellemans, Daniël | MINDT GODT, OM GODT Courante simple
Bellemans LP1674 (1674), p109 [nr. 53]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl hadd' den Koningh Salemon, / Al dat men hebben [...] Courante Nouvelle. Dans cet trebuchement fatal  
Bellemans, Daniël | GODT ALLEEN Courante simple
Bellemans LP1674 (1674), p139 [nr. 67]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeminde siel, mijn waarde Lief, / Wiens beeltenis [...] Courante Simple  
Blasius, J. | Minne-klacht Courante simple
Blasius FK1663 (1663), p92 [nr. 17]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVaar wel mijn Lief, mijn schoone Son. / Die my [...] Courante simple  
Blasius, J. | Vertrek van CELESTYNE Courante simple
Blasius FK1663 (1663), p93 [nr. 18]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeleefde Handjes, leenig wit, / Beheerschers van [...] Courante Simple  
Blasius, J. | Om een Briefje van [...] Courante simple
Blasius FK1663 (1663), p97 [nr. 20]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaas Mejuffer! wat een smert / Drukt gy althans [...] La Gaillarde  
Elzevier, P. | Minne-zang Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p25 [nr. 2]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPatienci is goedt cruydt voorwaer, / Dat is aen [...] Courante Novelle  
Liedeken Courante simple
StaaltjeBegga1698 ([1698]), p19 [nr. 4]
.4A.5A.5B.5BSchoon ik, o Juffertje! myn lust, / Heb in u [...] Lestmaal ik uit wandelen ging  
EEN ANDER Courante simple
NThMinnewit(4)1731 (1731), p118 [nr. 67]
.4A.5A.5B.5BIk zie door Jezu bloed en baan / Om tot Gods [...] Courante Simple  
Tuinman, Carolus] | 'T GENADIG REGT Courante simple
Bundeltje1718 (1718), p194 [nr. 45]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy koomen voor uw Aengesicht, / O Heer! die in de [...] La Gaillarde   muzieknoot 
Cuilemborgh, Aemilius van | Avondt Gebedt Ariaantje uw oogjes
Cuilemborgh GZR1683 (1683), p58 [nr. 28]
.4A.5A.5B.5BIk heb den bras van 't vryen gaan, / De kan, en [...] Gaillarde  
Elzevier, P. | Drink-Liedt Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p89 [nr. 15]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefhebbers van de dansery, / Liefhebbers van [...] La Galiard  
Oort, F. van] Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p167 [nr. 33]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Hemel! isser soeter zoet? / Dat onze zieltjes [...] Corante Simple  
Minne-Zang Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p222 [nr. 42]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoorwaer bevallig' Amarant; / Ick vin vermaeck in [...] Courant Simple  
Minne-Zang Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p242 [nr. 47]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO uytverkoren schoon Godin, / Gy hebt gevoert [...] Courante Simple  
Minne-Klacht Courante simple
CMaagdenkruid1685 ([1685 c.][vóór 1702]), p26 [nr. 12]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDewijl ick heb aertse Godin, / Gestelt op u [...] Courante Simple  
Amoureus Liedt Courante simple
CMaagdenkruid1685 ([1685 c.][vóór 1702]), p51 [nr. 22]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSpeelnootjes, op dit Bruilofts Feest, / Zijt [...] Courante Simple   muzieknoot 
Cuilemborgh, Aemilius van | V. Bruilofts Liedt Courante simple
Cuilemborgh GZR1683 (1683), p70 [nr. 35]
.4A.5A.5B.5BEenvoudigh zijn is groote Deught: / Dit baert aen [...] Simple Courante   muzieknoot 
Placker, Chr. de | Vande Eenvoudigheyt Courante simple
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p265 [nr. 209]
.4A.5A.5B.5BPhilis! Philis hoort mijn gebeen / En stopt uw' [...] la Gaillarde  
Elzevier, P. | MINNEKLACHT Courante simple
ApSnaren1664 (1664), p7 [nr. 4]
.4A.5A.5B.5BWaerom ô Bruyt sijt ghy soo droef / Wanneer ick [...] Goed' Cameraden maeckt jolyt  
Liedeken waer inne Christus is troostende de [...] Courante simple
ChrDoolhof1663 (1663), p68 [nr. 19]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhegroet weest, en ghebenedeydt / Maria Moeder [...] Dans ce trebuchement fatal  
Den Lof-sangh Salve Regina Courante simple
ChrDoolhof1663 (1663), p89 [nr. 25]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mynen Godt, en mynen Al / Die ick aen-bidd', [...] Dans cét trebuchement fatal  
Bellemans, Daniël | HOPE Courante simple
Bellemans CJ1670 (1670), p40 [nr. 14]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het liefste dinghen dat-men vindt, / Dat is een [...] Dans cest Trebuchement Fatal  
Bellemans, Daniël | MOEDERS-MINNE Courante simple
Bellemans CJ1670 (1670), p50 [nr. 19]
.4A.5A.5B.5BHadd' ick een Seraphiensche tongh, / De soetste [...] Dans cét Trebuchement Fatal  
Bellemans, Daniël | BROODT DER ENGHELEN Courante simple
Bellemans CJ1670 (1670), p114 [nr. 47]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe helder vertoont de son haer glans / Komt [...] Ach Moeder hoort mijn, &c.  
Een Nieu vermakelik Minne Liet Inhoudende de [...] Gij jonge vrijers wie gij zijt
NiPrinsesseLb1682 (1682), p11 [nr. 4]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien 'er dan een Venus zey, / De schoonste van [...] Courante Simple  
Luyken, Jan | Schoonheyd is bekoorelijk Courante simple
Luiken DL1671 (1671), p126 [nr. 47]
.4A.5A.5B.5BLaat af! laat af! ô Roseleyn! / Van langer tegen [...] Courant Simple  
Elzevier, P. | MINNE-KLACHT Courante simple
ApSnaren1664 (1664), p141 [nr. 41]
.4A.5A.5B.5BSchoon ick, o Juffertje! mijn lust, / Heb in u [...] Lestmael als ik uyt wandelen, &c.  
Een Ander Courante simple
NiPrinsesseLb1682 (1682), p70 [nr. 30]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHooghdravend' Hof u Mommery, / Ons heel verblint [...] Courante simple  
Hoofsche Ommegangh Courante simple
Makrolletje1678 (1678), p68 [nr. 28]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! Moeder hoort mijn klagen aen, / En wilt u [...] Gy Jonge Vryers wie gy zijt  
Keurige Vrysters-Klacht, over eenige Vryers Gij jonge vrijers wie gij zijt
Makrolletje1678 (1678), p77 [nr. 35]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte