Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanOu méne-tu ce beau soleil des Cieux? / Arreste [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Où mènes-tu ce beau soleil
Bataille Airs(2)1609 (1609), f36v [nr. 37]
.5A.5A.5B.5BAch! soeten Jesu, ghy roept ick hebb' dorst, / [...] Claire Fontaine, &c.  
Bellemans, Daniël | Den Ghekruysten [...] Claires fontaines
Bellemans LP1674 (1674), p47 [nr. 23]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Hebb' lest ghesien in eenen soeten droom / De [...] Weest vrolyck Herderkens  
Bellemans, Daniël | Den Vierighen ende [...] Wees vrolijk herdertjes
Bellemans LP1674 (1674), p86 [nr. 43]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn eenen Waghen vol van Hemels-vier / Nam Godt [...] Weest vrolyck Herderkens  
Bellemans, Daniël | De Liefde van de H. [...] Wees vrolijk herdertjes
Bellemans LP1674 (1674), p93 [nr. 45]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie in den staet des hylicks heyligh leeft De Enghelsche Fortuyne  
Bruylofts Liedt Engelse fortuin
Bloemhof1608 (1608), p71 [nr. 48]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEdele ziel verheven, groots en schoon, / Die u [...] Van d'Engelsche Fortuyn  
Bredero, G.A. | KLAEGH-LIEDT Engelse fortuin
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p301 [nr. 79]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGarbrande, wilt ghy leven recht gerust? / So [...] D'Engelsche Fortuyn, &c  
Bredero, G.A. | EEN GERUST LEVEN Engelse fortuin
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p521 [nr. 147]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZy hebben my (zoo zegge Israël) / Van jeuget op, [...] Engelsche Fortuyn  
Camphuysen, D.R. | Der Godtloozen [...] Engelse fortuin
Camphuysen SR1624 (1624), p40 [nr. 24]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMeest waent de mensch te treden in Godts Wet / [...] Enghelsche Fortuyn  
Janssen, A. / [...] | Ware verdraeghsaemheydt Engelse fortuin
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p214 [nr. 53]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl watmen hier in dese Wereldt vindt / O wereldts [...] Van de Engelse Fortuyn  
Busschoff, B. | Af-maninge van de [...] Engelse fortuin
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p96 [nr. 22]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie volherdt in't goedt dat hy begint / En [...] Segh mijn Lief mijn waerde   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | Volstandigh in't Strijden Zeg mijn lief mijn waarde nimfelijn
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p287 [nr. 75]
5A 5A 5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenElck klaaght dat hy niet onbecommert heeft / [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | Rey der Griecken Engelse fortuin !
Coster Iph1617 (1617), p251 [nr. 2]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt regiert sijnde met eeren bekleedt, / Hy is [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM XCIII Psalm 093 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fx8r [nr. 93] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Heere wie sal hebben syn woone, / In uwen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Den xv. psalm Heer wie zal hebben zijn woning
De Ries LSV1582 (1582), f142r [nr. 76]
5A 5A 5B 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie komen wil tot God, ghelooven moet / Dat een [...] Gerbrande Wilt  
Het vijf-en-twintighste Liedt, Van 't Geloof Engelse fortuin
GeestBloem1637 (1637), p139 [nr. 25]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs niet die mensch wel dobbel dwaes vergeckt, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Henricx, C. | Rey der Joden
Henricx DA1625 (1625), fG1v [nr. 8]
.5A.5A.5B.5BHij is den Goden int gheluck ghelijck / Die [...] Liefd'int secreet mijn jonck hert krencken doet  
Heyns, Z. Engelse fortuin
Heyns VS1602 (1602), fB6r] [nr. 1]
.5A.5A.5B.5BHoe schoen, hoe trots, hoe spijtich datse [...] [geen wijsaanduiding]  
Hooft, P.C. | CHOOR
Hooft Ach1614 (1614), p68 [nr. 4]
.5A.5A.5B.5BAls 't hert de lust in alles heeft volbraght, / [...] Engelsche Fortuyn  
Krul, J. | 't Eynde der Godtloosen Engelse fortuin
Krul CO1640 (1640), f64r [nr. 10]
.5A.5A.5B.5BDen tijd, natuyr en 's Hemels wysen raet / Die [...] Garbrande wilt ghy leven recht gherust  
Het negen-en-veertighste Liedt, Twee-spraek [...] Engelse fortuin
GeestBloem1637 (1637), p320 [nr. 49]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenViert Meye feest der blyde Lust-godin, / Vliet, [...] Gerbrande wilt ghy leven, &c  
Het hondert en ses-en-twintighste Liedt, Is een [...] Engelse fortuin
GeestBloem1637 (1637), p744 [nr. 126]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTheodorijck! treckt naer Amatus graf / En bid [...] Fin ch'havro vita   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE AMATUS, van [...] Fin che avro vita
Stalpart GJF1635 (1635), p873 [nr. 362]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl watmen hier in dese werelt siet, / O soete [...] Van d' Engelsche Fortuyn  
Noch een ander vande Doot Engelse fortuin
GLusthof1632 (1632), p171 [nr. 73]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls 't hert de lust in alles heeft volbracht, / [...] Engelsche Fortuyn  
Krul, J. | 't Eynde der Godloozen Engelse fortuin
Krul PW1644a (1644), 1p159 [nr. 8]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Sie daar! sie daar! daar gaat den Hemel op! / [...] D'Engelsche Fortuyn   muzieknoot 
Lodenstein, J. van | GODS SOON in 't VLEESCH Engelse fortuin
Lodenstein US1676 (1676), p213 [nr. 67] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Al watmen hier / In deser Werelt siet Liefd' in 't secreet, &c.  
Een Christelijck Scheydt Liet Engelse fortuin
LBL KB 1700D1 03 ([1616 ca.]) [nr. 2]
.5A.5A.5B.5B
scanDe liefde maeckt en groot, en meer verlangh / O [...] Engelsche Fortuyn  
Cap. VII Engelse fortuin
MScharrezoo1650 (1650), p165 [nr. 54]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHemelsche pronck: die vander Maeghden Rey / [...] Liefd' in secreet  
Colevelt, J.J.] | Liedt Engelse fortuin
NedDoelenvreugd1627 (1627), p13 [nr. 10]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeluckigh die te prijck sat eerse storf, / En [...] Engelsche Fortuyn  
Vondel, J.J. v.d.] [...] | De Heunigh-korff. [...] Engelse fortuin
AmMinnebeekje1645a (1645), p304 [nr. 115]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick aenschouw, dees droeve heerschappy, / Met [...] [geen wijsaanduiding]  
Nieuwelandt, Guil. van | Roma, Tyber, ende [...]
Nieuwelandt CDN1618 (1618), p22 [nr. 3]
.5A.5A.5B.5B


1-30 of 183

first
next 30
last

tabelbreedte