Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanZo haast de mensch ghaat spoen, / Vant quaad om [...] Psalm. 3  
Coornhert, D.V. | xliiii. ii. Psalm 003 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fL2r [nr. 100]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo haest de Mensch gaat spoen, / Want quaedt om [...] 3.Psalm  
Coornhert, D.V. | Chorus. Een Liedeken Psalm 003 Datheen
Coornhert BJ1582 (1582), fC1v [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lof, prijs, roem, danck en eer, / Zingt nu den [...] Psalm III  
Coornhert, D.V. Psalm 003 Datheen
Coornhert Isr1590 (1590), p81 [nr. 4]
3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe veel is des volcks Heer, / Dat my benydt so seer? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM III Psalm 003 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fa3v [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoe veel volcx O Paus heer,, dat my benijdt so [...] vanden 3. Psal. Hoe veel is des Volcx  
Reael, Laurens [...] | 80. Den iij. Psalm [...] Psalm 003 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p187 [nr. 73]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer' hoe veil' int ghetal, / Zijn mijn vianden al? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Domine quid [...] Psalm 003 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p9 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck ben, eylaes! de man / Die niet ontgaen en can Den 3. Psalm  
Revius, J. | [DE CLAECHLIEDEN [...] Psalm 003 Datheen
Revius OYS1630 (1630), p134 [nr. 23]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Hoe comt Heer, datter syn? / Soe veel Vyanden myn? Hoe veel is des Volcks Heer?  
Sannes, J.P. | Die Derde Psalm [...] Psalm 003 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f13v [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3eOp u betrouw ick heer / Helpt my tot uwer eer Hoe veel is des volx heer?  
Sannes, J.P. | Die soevende Psalm [...] Psalm 003 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f20v [nr. 6]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3eSterckt my o God mijn Heer, / Want ick ben swack [...] Van den 3. psalm. Hoe veel is des volcks Heer  
Psalm 003 Datheen
KlHoornsLb1644 (1644), p365 [nr. 141]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer wat grooter hoop / Ryst'er teghen my op [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Domine quid [...] Psalm 003 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f3v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Juecht Gode met andacht / Die daer is onse kracht In der wyse des 3. Psalmes.  
Utenhove, Jan | Exultate Deo. psal. [...] Psalm 003 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f133r [nr. 81]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Die heere regneert fyn, / De volcken beroert syn [geen wijsaanduiding]  
Utenhove, Jan | Dominus regnavit [...] Psalm 003 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f157v [nr. 99]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och Heer hoe menich zijn / Die my doen ancxt ende pijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De derde Psalm. [...] Psalm 003 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fA2v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b 3D 3D 3e 3F 3F 3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is de mensch een ding / Vol van verandering! [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Camphuysen, Diderik [...] | Den iii. Psalm Psalm 003 Datheen
Camphuysen Ps1630b (1630), p8 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe vele zijnse Heer / Die my benauwen seer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den iij. Psalm Psalm 003 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fA3r [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe vreeslijk groeit, o God! / Het saamgezworen rot [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De 3. Psalm. Psalm 003 Datheen
BoekPG1774 (1774), f1v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe veel vyanden, Heer, / Bereiden 't moordgeweer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, François | De iii Psalm Psalm 003 Datheen
Halma DH1707 (1707), p6 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen dinck becommert my, / Dat nu in desen ty vanden 3. Psalm Hoe veel is des volcx Heer  
Clock, Leendert | Een ander Psalm 003 Datheen
Clock VhSNL1593 (1593), p134 [nr. 46]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Spruyten in Syons dal / Nu gheplant over al van den 19. Psalm: Die Hemelen seer claer, etc.  
Clock, Leendert | Teyckenen van't [...] Psalm 019 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p484 [nr. 216]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoorwaer men moet Gods woort / Hooren met goet accoort van den 19. Psalm: De Hemelen seer claer, etc.  
Clock, Leendert | Het CC xxxix. Liedeken Psalm 019 Datheen
Clock VhSNL1598 (1598), p528 [nr. 238]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch heer hoe menigh zijn / Die my doch angst en pijn [geen wijsaanduiding]  
[Marnix van St. Aldegonde, Philips van] Psalm 003 Datheen
Spiere CR1616 (1616), D7v [nr. 2]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b 3D 3D 3e 3F 3F 3eHoe groot o Heer, hoe swaer / Wort mijner haters schaer [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den iij. Psalm. [...] Psalm 003 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fA2v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zalig leeft de mensch, / Hoe heerlyk naar [...] van den 3. Psalm  
Vollenhove, J. | DE ZALIGHEIT VAN [...] Psalm 003 Datheen
Vollenhove KruistrGez1750 (1750), p253 [nr. 67]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe is, in dit gevaar, / Myn weerpartyders schaar [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Six van Chandelier, [...] | 3 psalm Psalm 003 Datheen
Six van Chandelier DavPs1674 (1674), p4 [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet uitgedorschte graan / Wordt in geen' zak gedaan Psalm III  
Eyk, Jan van | OP HET WANNEN Psalm 003 Datheen
Eyk Lilandman(1)1794 (1794), p21 [nr. 10]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe veel volcx O Paus Heer, / Dat my benijdt so seer vanden iij. Psalm. Hoe veel is des Volcx Heer  
Reael, Laurens [...] | Den iij. Psalm [...] Psalm 003 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f3v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siel maeckt groot den Heer / Myn geest [...] den Lofsangh MARIÆ  
LOFSANGH VAN A.D.L. Palma, trauwende met Me I.V.H. Beke Lofzang van Maria
HsGeUB 2465 (16e eeuw, 4e kwart), f178r [nr. 5]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerlost my van mijn pijn, / O Godt: de wat'ren zijn Psalm 3. Hoe veel is des volks, Heer  
Sluiter, Willem | Gebedt wanneer onse [...] Psalm 003 Datheen
Sluiter PL1661 (1661), p132 [nr. 48]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPekelharing blank, / Swaer, dik en lijvig lang Als 't begint  
Van dat Lekkere Pekel-harinkje
Meibloem1734 ([1721-1748 ca.]), p74 [nr. 39]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte