Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck weet noch een sGraven Dochterkijn, / Zy woont [...] Ick [onleesbaar] een Keyserin  
[Lied]eken Van een Graven [dochterken] Nog weet ik eens graven dochtertje
AALb1589 (1589), p82 [nr. 58]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Boer-man had een domme sin, / Daer op schafte [...] [geen wijsaanduiding]  
Een out Liedeken Een boerman had een domme zin
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p34 [nr. 11]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBistu een crijgher oft bistu een boer / Hoe siedy [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Dat is wil dij van de waarheid horen zingen !
AntwLb1544 (1544), f7v [nr. 13]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen boerman hadde eenen dommen sin. / daer op so [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Een boerman had een domme zin
AntwLb1544 (1544), f19v [nr. 35]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc rede een mael in een bossche dal / Ic vant [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Te Brunswijk staat een stenen huis !
AntwLb1544 (1544), f49r [nr. 84]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een goet nyeu liet / En dat sal [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Wie wil horen een nieuw lied wat te [...] ?
AntwLb1544 (1544), f90r [nr. 163]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat wissel van leven, wat grooter strijt / Heeft [...] als't begint, &c  
Bredero, G.A. | LIEDEKEN Te mei als alle vogels zingen
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p605 [nr. 173]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterend'Illeman die keeck uut en in, / Hy sachse comen [...] [geen wijsaanduiding]  
Breughel BKLucht1610 (1610), fD6r [nr. 11]
4A.4A.3b.4C.3bEen boerman had een domme sin, / Daer op schafte [...] [geen wijsaanduiding]  
Coster, S. | de jongers gaen [...] Een boerman had een domme zin
Coster TB1627 (1627), p68 [nr. 5]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie was die ghene die die looverkens brac. / Ende [...] [geen wijsaanduiding]  
Vanden storm van Munster Te mei als alle vogels zingen ?
AntwLb1544 (1544), f92v [nr. 168]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil horen een goet nieu liet / Van dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Wie wil horen een nieuw lied wat te [...]
AntwLb1544 (1544), f126r [nr. 218]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Boerman had een domme sin, / Daer op schafte [...] De Velden stonden groen en, &c  
Van een Boer-man Een boerman had een domme zin
DAL1639 ([1639+]), p26 [nr. 10]
.4A.4A.3b.4C.3b
txtDie werelt heeft mi in hare ghewout / Mit haren [...] Op die selve wise  
Zuster Bertken] Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
DEPB1539 (1539), f49r [nr. 99]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Kinderen loeft den enghel fijn / Hy vliecht soe [...] Op die selve wise  
Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
DEPB1539 (1539), f60r [nr. 101]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie wil hooren een nieu liet, / Wat int jaer [...]  
92. Van den slach gheschiet by Moock Te Brunswijk staat een stenen huis
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p210 [nr. 85]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen boer-man had een domme sin / Daer op schafte [...] De Velden stonden groen en breyt  
Van een loosen Boerman Een boerman had een domme zin
HOLb1640 ([1640 ca. / 1630-1640]), p46 [nr. 30]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie werelt heeft mi in hair ghewout / mit haren [...] Van mijn heer van bueren  
Bertken, Zuster] Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f168r [nr. 204]
.4A.4A.3b.4C.3b
scanDie werelt hielt mi in hair gewout / mit haren [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bertken, Zuster] De wereld hield mij in haar gewoud
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f174r [nr. 210]
.4A.4A.3b.4C.3b
scanIc heb heer Jhesum uutvercoren / Hi heeft mi [...] Op die selve wise  
Maagdje wilt gij geestelijk wezen
DEPB1539 (1539), f87v [nr. 151]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heeer [!] Jhesu wilt ghi mi bi staen / Ick ligghe [...] Op die selve wise sonder den derden regel te [...]  
Mijn tijd gaat weg en ik daar mee
DEPB1539 (1539), f99r [nr. 176]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer Jhesus hadde mi uutvercoren / Over seven [...] Op die selve wise  
Mijn tijd gaat weg en ik daar mee ?
DEPB1539 (1539), f99v [nr. 178]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Doen men schreef sesthien hondert Jaer / En [...] Het voer een Schuytjen over den Rijn  
221. Een nieu Liedeken, van den Tocht die ghedaen [...] Het voer een scheepje over Rijn
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p242 [nr. 208]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAn Kersmis avont in der stil, / Een dieper slaep [...] [geen wijsaanduiding]  
GHarmonie1637 (1637), p41 [nr. 34]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer mijn Betrouwen staet aen dy, / Laet [...] In dy heb ick gehopet Heer etc.   muzieknoot 
Ligarius | Psalm XXXI. In te Domine In dich habe ich gehofft
Ligarius Psalmen1625 (1625), f32r [nr. 32]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is goedt, zijt ghy gesint voortaen / Niet [...] 't Hemelrijck is een schoon prieel  
Schaep, J.C.] / [...] | Aen M.M.Dochter Het voer een scheepje over Rijn
Schaep BT1660 (1660), p196 [nr. 18]
.4A.4A.3b.4C.3bIch red ain maill inn ainen bosche dael, / Ich [...] [geen wijsaanduiding]  
21. Annders Te Brunswijk staat een stenen huis
HsWrTLB oct146 (1537-1543), f22r [nr. 21]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Daer Jesus aen den Cruytse stont, / En hem sijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedt van die seven woorden Christi aent [...] In dich habe ich gehofft ?
GHarmonie1637 (1637), p75 [nr. 54]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdam was een verloren man / Groot leet heeft hij [...] vant Liedeken van Munster  
Te mei als alle vogels zingen ?
Hofken1577 (1577), p84 [nr. 41]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie werelt hielt mi in hair gewout / mit haren [...] [geen wijsaanduiding]  
bairt suster / [...] | dit liedekijn heeft [...] De wereld hield mij in haar gewoud
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f153v [nr. 190]
.4A.4A.3b.4C.3b
scanDoen Jesus aen den Cruyse hingh / Ghenaghelt daer [...] Op zijn eyghen Voys  
Ligarius | Van die Passie des [...] In dich habe ich gehofft ?
Ligarius Psalmen1625 (1625), f191v [nr. 176]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte