Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanA Quel point m'a reduit le sort, / J'invoque [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
COMPLAINTE A quel point m'a réduit le sort
Bataille Airs(3)1611 (1611), f30v [nr. 30]
.4A.4A.4b.4bTout remply d'ardeur & de feux / Je vous viens [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bataille, G.] Tout rempli d'ardeur et de feu
Bataille Airs(4)1613 (1613), f57r [nr. 54]
.4A.4A.4b.4bSi suffro por ti morena / Mucho me plaze mi pena [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Bataille, G. Si sufro por ti morena
Bataille Airs(5)1614 (1614), f56v [nr. 56]
.4A.4A 4b 4bEnfans au Seigneur dediés / Chantés sa gloire & [...] Anne, mon Dieu, que de tourmens. &c.   muzieknoot 
Le Prophete Royal exhorte les enfans à louër le [...]
Alouette(2)1621 (1621), p301 [nr. 129]
.4A.4A.4b.4bJe suis à décrire incité / Deux sortes d'infidelité [zie Alouette II, 129]  
De l'infidelité, & de l'Heresie
Alouette(2)1621 (1621), p301 [nr. 130]
.4A.4A.4b.4bChantons un sacré Noël / A ce grand Emanuel Amour tant las de voler &c   muzieknoot 
Du Noël
Alouette(2)1621 (1621), p393 [nr. 169]
4A 4A 4b 4bDe droefheit, die het hert doorgrondt, / Is altyt [...] [geen wijsaanduiding]  
Anslo, R. | Rey van [...] Psalm 009 Datheen ?
Anslo PB1649 (1649), p33 [nr. 2]
.4A.4A.4b.4bTgheslacht' op aarden menschelyck / Heeft al een [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boëthius / [...] | vi. Rym Psalm 009 Datheen
Boëthius VW1585 (1585), p102 [nr. 21]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Heer die verzadight al wat leeft, / Van wien al [...] 9 Psalm. Heer ick wil u, &c.  
Busschoff, B. | Gebedt voor den Eeten Psalm 009 Datheen
Busschoff NLZ1695b ([1695 ca.?]), p16 [nr. 3]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy kleyn weder-doopte schaer! / Daer's Hemels [...] [geen wijsaanduiding]  
Codde | Rey van Herdoopers
Codde HA1641 (1641), fC2r [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bDen werck man ist werx eynd een lust, / Den [...] Psalm. 9  
Coornhert, D.V. | xxxiii Psalm 009 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fI5v [nr. 89]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe vader zand zyn trouwe knecht, / Het [...] Psalm 9  
Coornhert, D.V. | liii Psalm 009 Datheen
Coornhert LB1582 ([1575/1582?][1608?]), fF3v [nr. 52]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer ick wil u uut s'herten grondt, / Prysen end [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / Marot, C. | PSALM IX Psalm 009 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fb4v [nr. 9] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O lacy mijn hert leyt ghevangen / Ende alte mael [...] Op die selve wise  
Maagdje wilt gij geestelijk wezen
DEPB1539 (1539), f87v [nr. 152]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Nicolai solemnia / sua preces familia [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Nicolai solemnia (1)
DEPB1539 (1539), f120r [=128r] [nr. 232]
4A 4A 4b 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De kinderen van Aron meest / stonden verciert [...] De tout mon cueur   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het CXII. Liedeken Psalm 009 Datheen
Fruytiers EWS1565 (1565), p208 [nr. 112] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ach hoogh-beschreven gulde Wet / Die zijt uyt [...] [geen wijsaanduiding]  
Eembd, G. van der | REY VAN NIMPHEN
Eembd GHA1618 (1618), p53 [nr. 1]
.4A.4A.4b.4bHoogmoedigh Jong'lingh g'hebt betoont, / dat uw's [...] [geen wijsaanduiding]  
Eembd, G. van der | Choor van Jageren. [...]
Eembd GHA1618 (1618), p193 [nr. 8]
.4A.4A.4b.4bHoe veel vermach de domme Min / Op 's Menschen [...] [geen wijsaanduiding]  
Eembd, G. van der | REY VAN NYMPHEN
Eembd GHA1618 (1618), p215 [nr. 9]
.4A.4A.4b.4bO Jupijns liefste Dochter mildt! / Goedigh Phoebi [...] [geen wijsaanduiding]  
Eembd, G. van der | Choor van Herderen [...]
Eembd GHA1618 (1618), p232 [nr. 10]
.4A.4A.4b.4bEeuwighe Vryheyds duyst're woord, / Danck zy u, [...] [geen wijsaanduiding]  
Eembd, G. van der | Rey van Borgheren [...]
Eembd HB1619 (1619), fF3r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4bAlmachtigh God u loven wy, / Die allom hebt u [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Harduyn, Justus de | Den Kerckelijcken [...] Almachtige God u loven wij (1)
Harduyn GL1620 (1620), p178 [nr. 62]
.4A.4A,4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc sal tsHeeren lof maken cond. / Uut alle [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Confitebor tibi [...] Psalm 009 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p26 [nr. 9]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKe marvillie, Ke Diablos, / Moet ick nu te voet [...] vanden ix Psalm. Heer ick wil u uut sherten gront.  
Reael, Laurens [...] | 81. Den iiij. Psalm [...] Psalm 009 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p188 [nr. 74]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeorgen van Laleyn ben ick ghenaemt / Om de [...] Wie in Gods vreuchden steyt  
125. Een Nieu Liedt tot loff des loffelijcken [...]
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p288 [nr. 118]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO ghy Nederlanden seer fel, / Waerom valt ghy my [...] Heer ic wil u uut s'herten gront  
136. Een Nieu Liedeken, waerin de Conick van [...] Psalm 009 Datheen
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p309 [nr. 125]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenbidt , vreest, en eert eenen Godt, / Bemindt [...] Almachtigh Godt u loven wy   muzieknoot 
Haeften, B. van | Gheestelijcken [...] Almachtige God u loven wij (2)
Haeften LusthCL1622 (1622), p11 [nr. 4]
.4A.4A.4b.4bKomt heylige Geest warer troost, / Die herten die [...] Veni creator Spiritus  
Van den Heyligen Geest. Veni creator spiritus
GHarmonie1637 (1637), p93 [nr. 68]
.4A.4A,4b,4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeyloos ghemoedt, dat nu tot moort, / Van [...] [geen wijsaanduiding]  
Hoghendorp, G. van | Rey van Maechden
Hoghendorp MW1617 (1617), fC1r [nr. 2]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons mit hogher vrolicheit / loven die maghet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ave maris stella (1)
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f38r [nr. 48]
.4A.4A.4b.4b
scan


tabelbreedte