Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanEen Jonck-vrou die my 'thert doorwondt / Was [...] Alst begint  
Plomp sonder argh [naamspreuk] Pots honderdduizend slapperment
Apollo1615 (1615), p117 [nr. 101]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Jannetje mijn soete beck! / Ey lieve blijft wat staen Pots hondert duysent slapperment, &c.  
Bredero, G.A. | EEN OUDT [...] Pots honderdduizend slapperment
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p63 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu Heereman, Nu Jong-gesel, / Hoort toe, en houwt [...] Pots hondert duysent slapperment, &c  
Bredero, G.A. | EEN OUD BESJEN MET [...] Pots honderdduizend slapperment
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p67 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGesellen hoort een droef geval / Dat heden is geschiet Jonckvrou mijn hert, mijn ziel, mijn sin, &c.  
Cats, J. | De Jongeling met de [...] Jonkvrouw mijn hart mijn ziel mijn zin
Cats AW1712 (1712), p448 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DMyn ziel berst nu van vreugden uyt, / En staeck [...] Jonckvrou mijn hert, mijn ziel, mijn sin, &c.  
Cats, J. | Danck-Liedt, Van [...] Jonkvrouw mijn hart mijn ziel mijn zin
Cats AW1712 (1712), p467 [nr. 53]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DSchoon bloem-gewas, en edel kruyt / Van 's hemels [...] [geen wijsaanduiding]  
Cats, J. Schoon bloemgewas
CatsAW II (1712), p142 [nr. 2]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DMyn geest die is geheel bedruckt / Om seker droef geval [geen wijsaanduiding]  
Cats, J. Jonkvrouw mijn hart mijn ziel mijn zin
CatsAW II (1712), p197 [nr. 5]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DDes Wereldts lodder-soete schijn / Is maer een [...] Hoe suyvre reynheydt Godt behaeght   muzieknoot 
Janssen, A. / [...] | 't Lichtst'en't swaerste Hoe zuivere reinheid God behaagt
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p161 [nr. 36]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKorinne sluit uw' lipjes niet, / Mijn Geesjes [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Dubbels, P. | Tyters Minne-gril Prins Robberts mars !
Dubbels He1645 (1645), p13 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Lief is wel vermakelijck / De neus en oock het oogh Prins Robberts Marsch   muzieknoot 
VIIde LIEDT: Cap. 2. vss. 3. 4. Prins Robberts mars
MScharrezoo1650 (1650), p82 [nr. 23]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat was het leven van den mensch / (Ten nausten [...] De still' eensame, &c.  
Steendam, J.J. / [...] | TOE-GIFT. Op het [...]
Steendam DistelvinkZZ1649 (1649), p70 [nr. 15]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerledigt u eens Katholijk, / Om met een goed gewiss' Een Jonkvrou, die mijn hart doorwondt   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXXII. Dosis. DE MIS Pots honderdduizend slapperment
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p227 [nr. 74]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat baet den uil of bril of kaers / Zoo lang hy [...] Op de Mis [Dosis 72]  
Stalpart v. d. Wiele, J. | CXLV. Dosis. [...] Pots honderdduizend slapperment
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p456 [nr. 147]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is den mensch, of menschen Soon, / O Heer! [...] Een Jonkvrou die mijn hart doorwond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | H. BEWARENDEN [...] Pots honderdduizend slapperment
Stalpart GJF1635 (1635), p251 [nr. 92]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer is de stemme van mijn Vrient, / Ick riep hem [...] Een jonckvrouw die mijn hert doorwondt  
IXde LIEDT: Cap. 2. vss. 8-15 Pots honderdduizend slapperment
MScharrezoo1650 (1650), p86 [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe sleght, of wijs, / Hoe kleyn of groot Prins Robberts Mars  
Asten, J.J. van | 's Menschen op- en [...] Prins Robberts mars
HMeibloempjes1649 (1649), p31 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy wenschen u geluck, Vrouw Bruydt / en u, Heer [...] Prins Robberts Mars  
Bruno, H.] | Clio Prins Robberts mars
AmMengelmoes1658 (1658), p46 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Noordt star van myn ziel, ik sol / Vast om in ongeval Prins Robberts marz  
Questiers, D. | Ernst Prins Robberts mars
AmMengelmoes1658 (1658), p181 [nr. 61]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe dus mijn lieve Sulleman? / Hoe word gy nu zo groen? Prins Robberts Mars  
Bara, J. | Vrysters Antwoord Prins Robberts mars
Olipodrigo(1)1654 (1654), p209 [nr. 58]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DWat siet men hier al vreemdigheyt, / Want niemant [...] Prins Robberts marsch   muzieknoot 
Pers, D.P. | Niemandt is in 't [...] Prins Robberts mars
Pers GZ1648 ([1648]), p83 [nr. 41]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DWat is by ons een gebreck, / Dat wy op and're sien Prins Robberts marsch  
Pers, D.P. | Kent u selve Prins Robberts mars
Pers GZ1648 ([1648]), p96 [nr. 50]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DSchijn-deucht door sijn keur-heyligheyt / En [...] Prins Robbert mars   muzieknoot 
Leeuw, C. de | Van de Gheveynstheyt Prins Robberts mars
Leeuw CPR1648 (1648), p106 [nr. 34]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDien dag waer in ick't soet gesicht / Niet sie [...] Een Jonckvrouw die mijn hert deurwondt  
Jonctys, D. | XLIII Pots honderdduizend slapperment
Jonctys RO1639 (1639), fQ4v [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Winter bangh en guer vermaart, / Vertoont hem [...] Een jonkvrouw' die mijn hert doorwondt  
Rhijnenburgh, C. | WINTER-LIEDT Pots honderdduizend slapperment
Rhijnenburgh VB(1)1661 (1661), Ip6 [nr. 1]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat is dit? O jongge-lien! / Ghy brenght geen [...] Een Jonkvrou die mijn hert doorwondt  
Rhijnenburgh, C. | DOOVE-BRUYLOFT Pots honderdduizend slapperment
Rhijnenburgh VB(1)1661 (1661), Ip121 [nr. 29]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaria met haer soete Lam, / En Duyfjens na de wet Prins Robberts Mars  
Sambeeck, J. van | Weest simpel als de [...] Prins Robberts mars
Sambeeck GJ1663 (1663), p229 [nr. 99]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom gaenwe soete Harderin / Alwaer ons Philis wacht Schoon Bloemgewas en, &c.  
Een de Eer [naamspreuk] | Thirsus vreughde Schoon bloemgewas
SparensVb(1)1643 (1643), p71 [nr. 28]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNuper in hospitio, / Daer ick en kan'ken dronck Janneman  
Pots honderdduizend slapperment
SparensVb(1)1643 (1643), p199 [nr. 86]
4A.3B 4A.3B 4C.3D 4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoomt laet ons nu eens vrolijck sijn / Die wijl [...] Prins Roebert  
Prins Robberts mars
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f72r [nr. 59]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DVriendinne, wat is dit geseyt? / Al weer een [...] Prins Robbert Mars  
Rhijnenburgh, C. | Aen d'Eerbare Rijm- [...] Prins Robberts mars
Rhijnenburgh VB(2)1661 (1661), IIp132 [nr. 31]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 275

first
next 30
last

tabelbreedte