Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAl om die liefste boele mijn / wil ic vrolic zijn [geen wijsaanduiding]  
Een amorues liedeken Al om de liefste boel mijn
AntwLb1544 (1544), f7r [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Son sijn Paerden Ment / Uut Oosten [...] Cupedo was mijn Admirael, &c  
StribeƩ, C. Wanneer de zon zijn paarden ment
Stribee ChaosVC(1)1643 (1643), p150 [nr. 38]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is een dwase malligheydt / Als een die niet [...] Nu heb ick vastelijck e docht  
Janssen, A. / [...] | Op een Wijs-wanende [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p237 [nr. 58]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIndien ik kost na waardigheidt, / Met mijne [...] Spanjolette  
Snellinx, F. / [...] | Juff: K. &c. Deugd, [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
HMeibloempjes1649 (1649), p58 [nr. 22]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOrfeus, korts den Hemel zat, / Vervoegde zich ter aard' Wanneer de zon haar paarden &c  
Sweerts, H. | Vedelvreugt van ORFEUS Wanneer de zon zijn paarden ment
Olipodrigo(1)1654 (1654), p198 [nr. 54]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DDiogenes wat zydy bot, / Dat ghy by 't Sonne-schijn Wanneer de Son haer paerden ment   muzieknoot 
Pers, D.P. | Diogenes ons leert, [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
Pers GZ1648 ([1648]), p89 [nr. 44]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DDe Goden kwamen eens te saem / In 's Hemels Opper-zael Wanneer de Zon sijn Paerden ment  
Snellinx, F. / Snel, spoeyt wel [naamspreuk] Wanneer de zon zijn paarden ment
SparensVb(2)1646 (1646), p135 [nr. 62]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe ware Rijkdom van den mensch, / Leyd niet in [...] Wanneer de Son sijn Paarden mend  
Steendam, J.J. / [...] | Ver-noegings Rijkdom. Wanneer de zon zijn paarden ment
Zoet Parnas1663 (1663), p141 [nr. 60]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Son rees nauw ter Kimmen uyt / Of Thirsis door [...] Wanneer de Son sijn paarden mend  
HERDERS-KLAGT Wanneer de zon zijn paarden ment
ApKermisg(1)1750 ([1750 ca.]), p23 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMatroosjes die daer vaert ter Zee, / Neemt dit [...] Wanneer de Son sijn Paerden Ment  
Schellinger, W. | STORM-LIEDT Wanneer de zon zijn paarden ment
Schellinger VTS1678 (1678), p56 [nr. 10]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn siel ghebenedijt den Heer / Al mijn inwendicheyt Om een die alder liefste mijn, daer ick af [...]   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .C.ij. psalm [...] Al om de liefste boel mijn audio
Souterliedekens1540a (1540), fP1v [nr. 102] transcr.Een Meysje op de Koninghs gracht, / Vergeet haar [...] Cupido was mijn Admirael, &c.  
't Vrypostig' Schoenlappertjen Wanneer de zon zijn paarden ment
VermakOpd1677 (1677), p131 [nr. 31]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ik eens gegeten had, / Kreeg ik een [...] Van Trijntje soete bolle Maid  
Niet an is aff [...] | Avondwandeling Wanneer de zon zijn paarden ment !
Fontein Vingertuig1645 (1645), p129 [nr. 66]
.4A.3B.4A.3B.3c,3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de koutste tijdt van 't Jaar / Ons [...] Wanneer de Son sijn Paerden ment, &c.  
Klaix, F. | WINTER DEUNTJE Wanneer de zon zijn paarden ment
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p237 [nr. 78]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de lieffelijke Maey / De zoete Zomer-vreughd Wanneer de Zon zijn paarden ment, &c.  
Klaix, F. Fransz. | Zomerdeuntje Wanneer de zon zijn paarden ment
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p245 [nr. 81]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Cloris tot wat droeve Staat, / Vind ik my nu gebragt Wanneer de Son zyn Paarden mend  
MINNE-SANG Wanneer de zon zijn paarden ment
ApKermisg(1)1750 ([1750 ca.]), p33 [nr. 17]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom voegt u by de Vrolickheit, / Gy Amsteldamse jeugt Wanneer de Zon zyn Paarden ment  
VREUGDE-ZANGH, Over de Verlossing van Amsterdam, [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
NThMinnewit(4)1731 (1731), p46 [nr. 28]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DNou heb ick vastelick e docht, / Te vryen dat'et [...] Cupido was mijn Admirael, &c.   muzieknoot 
Happ' toe! / Liever [...] | Krelis Vryery aen [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
HaWinterbloempjes1647 (1647), p70 [nr. 27]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWILHELME! slaet uw' oogen ne'er / Op my met sond' [...] Cupido was mijn Admirael   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Sint Wilhelmus, [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
Swaen ZZ1664 (1664), p83 [nr. 38]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet trouwen is een prijss'lijck werck / Als 't [...] Wanneer de Son sijn paerden ment  
TROU-LIEDT Wanneer de zon zijn paarden ment
Zoeteboom KL1649 (1649), p76 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ick mijn ghedachten liet / Eens dwalen [...] Wanneer de Son sijn Paerden ment   muzieknoot 
Ducens, T.A.] / Springht niet,, of dwinght yet [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
HaZomerbloempjes1646 (1646), p45 [nr. 18]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch of ic inden hemel waer / Hoe wel soude ic dan sijn Gueden dach ende gueden nacht vens [!] ic [...]  
Dit lyedekijn heeft twee wijsen die een is als [...] Al om de liefste boel mijn
HsBsKB II2631-B ([1525 ca.]), f26v [nr. 9]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
txtDe wufte Lent vervreugd de tyd / Met geurig [...] Wanneer de Zon zyn paarden ment  
HARDERS-ZANG Wanneer de zon zijn paarden ment
ApVastenavg1750a ([1750 ca.]), p114 [nr. 98]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe zaalig is het Echt-verbond! / Hoe vol vermaak [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Den Lof des Huwlyks
ZanggodinY(1)1755 ([1755 ca.]), p22 [nr. 12]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSecht Amarilli, siet ghy niet / Hoe dat ick voor [...] Wanneer de Son  
Minne-sughje Wanneer de zon zijn paarden ment
HnTrekschuitje(1)1663 (1663), p19 [nr. 7]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe Zalig is het Echt Verbond, / Hoe vol vermaak [...] Wanneer de Zon zyn Paarden mend  
De LOF des HUWELYKS Wanneer de zon zijn paarden ment
VmPostiljon1800 ([1800 ca.]), [p12] [nr. 8]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3DAch, of deez Lent mogt eeuwig staan / Die zoo [...] Wanneer de Zon zyn Paarden ment  
HARDERS-ZANG Wanneer de zon zijn paarden ment
ApVastenavg1750a ([1750 ca.]), p122 [nr. 105]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom voegh u by de Vrolickheyt, / Ghy Amsterdamse Jeught Wanneer de Son sijn Paerden ment, &c.  
Vreughde-zangh, over de verlossingh van [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
AmRommelz1651 ([1650+]), p85 [nr. 60]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Zon zijn Paerde ment, / Uit 't oost en [...] Cupido was mijn Admirael  
Coridons Vermakelyk Minne-Lied Wanneer de zon zijn paarden ment
Herdersstafje1718 ([1717-1748]), p71 [nr. 33]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelyck de nydt een schaduw' is / Van d' [...] Wanneer de Son sijn Paerden, &c.  
Kleyn, C.G. | Op d' aengename [...] Wanneer de zon zijn paarden ment
Crook NiHoSp1732 (1732), p183 [nr. 59]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 53

first
next 23
last

tabelbreedte