Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanTrueren so moet ick nacht ende dach / Ende lijden [...] alst begint  
Een out Liedeken Treuren zo moet ik nacht en dag
AALb1589 (1589), [p148] [nr. 115]
,4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO felle fortuyne wat hebdy gewracht. / Wat hebt [...] [geen wijsaanduiding]  
Van vrou Marie van Bourgoengien
AntwLb1544 (1544), f71r [nr. 126]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrueren moet ick nacht ende dach / Ende lijden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Treuren zo moet ik nacht en dag
AntwLb1544 (1544), f81r [nr. 147]
4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn sieltje schreyt, dat sucht en weent, / Mits [...] Maximilianus de Bossu. &c  
Bredero, G.A. | AENDACHTIGH LIEDEKEN Es ist das Heil uns kommen her
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p546 [nr. 154]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSyon ghy Bruyt des Heeren reyn / Seer heerlijck [...] Ghy cleyne Christen hoop och wilt wassen en [...]  
Ries, Hans de] | Dat vj. vermaenliet Ach Gott vom Himmel
De Ries LSV1582 (1582), f9v [nr. 6]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaeromme de Heydenen boos / Dus rasen, ende de lieden Uut tiffer noth   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 2. PSALM Aus tiefer Not schrei ich zu dir (1)
Haecht Ps1579 (1579), p3 [nr. 2]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bAls ick roepe my dan verhoort / GODT mijn [...] op de volgende melodie   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 4. PSALM Psalm 004 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p7 [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bDE Heer' verhoort u inder Noot, / De Naem will' u [...] op de volgende melodie   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 20. PSALM Psalm 020 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p54 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bIck roep tot dy mijn GODT mijn Heer / Wilt my [...] Uut dieper noodt roep ick tot dy O Heer wilt [...]  
Ries, Hans de] | Dat xiij. Claechliet Aus tiefer Not schrei ich zu dir
De Ries LSV1582 (1582), f60r [nr. 33]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaeckt op ghy menschen al te saem / Wilt u tot [...] Mijn siel en mach gheen troost ontfaen Ick [...]  
Ries, Hans de] | Dat xi. liet onder [...] Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
De Ries LSV1582 (1582), f134v [nr. 73]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrueren so moet ic nacht ende dach / Ende liden [...] alsoot beghint   muzieknoot 
Treuren zo moet ik nacht en dag
DEPB1539 (1539), f78r [nr. 133]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Den buyck neemt tot hem hier den spijs / doch [...] Recht my Heer ende grijpt mijn sake aen, [...]   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het LXXV. Liedeken Psalm 043 Utenhove
Fruytiers EWS1565 (1565), p144 [nr. 75] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoog-spreker! laet u schelden staen,, / Wanneer [...] Nu Maene laet u schijnen staen   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | LXIX. Dosis. [...] Nu maan laat uw schijnen staan
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p216 [nr. 71]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNae u Heere verlangh't my seer / Op u Godt is [...] op de volghende melodie   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 25. PSALM Psalm 025 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p69 [nr. 25]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bBrenghet herwaerts den Heere,, ghy / Ghweldighe [...] op de naevolgende melodie   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 29. PSALM Psalm 029 Haecht
Haecht Ps1579 (1579), p80 [nr. 29]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bDie mey spruyt uut den dorren hout / mit lover [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De mei spruit uit dor hout
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f99v [nr. 115]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
scanIck neme Adieu, aen mijne Schaepkens al, / [...] 142. Londenschen Psalme: Met mijnder stemme [...]  
Silvanus, M. [...] | 25. Oorlof Liedt [...] O Gott wir danken deiner Güt
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p48 [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Siel verblijdt haer in den Heer / Sijn hulp [...] de ij. Psalms Uutenhove  
Fruytiers, Jan] / [...] | 30. Hier beginnen [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p58 [nr. 26]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMaximilianus de Bossu / Ben ick een Graef gheheten Alsoot begint  
72. Een claech-Liedeken van den Grave van Bossu, [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p172 [nr. 65]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAanhoort een liet ghy christen schaer / Wat sich [...] Maximilianus de Bossu  
Staet naet beste [...] | 113. Een Liedeken [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p257 [nr. 106]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft Godt nu al Man ende Vrou / Van zijn groote [...] Maximilianus de Bossou  
178. Een Liedeken vanden Zeeslach, geschiet inde [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p121 [nr. 166]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie mey spruyt uut den dorren hout / mit lover [...] Die mey spruyt uut dorren hout  
De mei spruit uit dor hout
HsBeSPK mgo190 (1480-1500), f113v [nr. 147]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
scanO Godt wy dancken dijner goedt / Door Christum [...] [geen wijsaanduiding]  
Danck-segginghe na den eten O Gott wir danken deiner Güt
KlHoornsLb1644 (1644), p94 [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy cleyne Christen hoopken (och!) / Moet wassen [...] Och Godt van Hemel siet daer in  
Ach Gott vom Himmel
KlHoornsLb1644 (1644), p182 [nr. 78]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck Jan van Olden Barneveldt / Ridder, Heer van [...] Maxilliaen de Bossu  
Cannenburgh, [...] | 199. Een nieu [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p171 [nr. 186]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Wolf-aert trots, boos ende fier / Wouw [...] Maximilianus de Bossu, etc.  
222. Gesangh over den mis-lucten Aenslagh der [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p246 [nr. 209]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilippus Coningh van Spangien goet, / Tot u doen [...] Maximilianus de Bossu  
230. Een nieu Liedt vande Bossche Maecht,, hoe [...] Es ist das Heil uns kommen her
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p275 [nr. 217]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer den Geest, die ick u sal / Van mijnen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | BINNE-KERCK. Op den [...] Treuren zo moet ik nacht en dag
Stalpart GJZ1628 (1628), p108 [nr. 67]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Salich is hy, die niet en gaet / In den raet der [...] Wo Godt der Herr nicht by ons helt   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN EERSTEN PSALM Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
Haecht Ps1579 (1579), p1 [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bIck Jan van Oldenbernevelt / Ridder; Heer van den [...] Maximilianus de Bossu  
Cannenburgh, [...] | Liedeken Es ist das Heil uns kommen her
Cannenburgh KlVenster1618 ([1618]), fA2r [nr. 1]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b


1-30 of 241

first
next 30
last

tabelbreedte