Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO schoon verweende dageraet / In 't Oosten op geloken Wanneer de Son het morgen roodt  
Krul, J.] | GEZANGH Wanneer de zon het morgenrood
AMinnez1643 (1643), p112 [nr. 45]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Werrelds alderhoogste pracht, / En is nauw [...] 't Is heden een dach van vrolijckheyt  
Bredero, G.A. | REY VAN NONNEN Dies est laetitiae in ortu regali
Bredero DUO1638 (1638), p205 [nr. 10]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d,4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijst uyt den slaep, der sonden snoot, / Weest [...] 't Is huyden een dagh van vrolijckheyd &c  
Bredero, G.A. | NIEU-JAER-LIEDEKEN Dies est laetitiae in ortu regali
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p541 [nr. 152]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet is heden een dach der vrolijckeyt / In des [...] Op die selve wise  
Dies est laetitiae in ortu regali
DEPB1539 (1539), f124v [nr. 239]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d 4E 4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Pynd u ô! mijn gepijnde ziel, / Met bit're [...] Heerr Gott der du Erforschet mich  
Steendam, J.J. | VREUGD-BARENDE DROEFHEYT Herr Gott der du erforschest mich
Steendam DistelvinkHS1650 (1650), p91 [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEnoch behaechde Godt seer wel / En hy wert wech [...] Dies est laetitiae   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XCVIII. Liedeken Dies est laetitiae in ortu regali
Fruytiers EWS1565 (1565), p184 [nr. 98] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als de reynste Maeght Mary, / Wett'lijck nu [...] Dies est laetitiae   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | KERS-AVOND. XXIV. [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Stalpart GJF1635 (1635), p1208 [nr. 521]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer de Zon het morgen-rood / in 't Oosten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Krul, J.] | GESANG Wanneer de zon het morgenrood
HaNachtegaal1659 (1659), p86 [nr. 31]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie wil hooren een Nieuw liet / Dat sal ick u singhen [geen wijsaanduiding]  
126. Een Nieu Liedeken vande Belegheringhe ende [...]
Geuzenlb1924 (1924-1925), 1p289 [nr. 119]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristen wackert inde deughd / Op den dagh van heden Dies est laetitiae in ortu regali   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINT JAN [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Stalpart GJF1635 (1635), p1252 [nr. 536]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHertelijck lief hebb' ick u Heer', / Mijn [...] Am Wasser fleussen Babilon   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 18. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p44 [nr. 18]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dIck hebbe ghenomen voor my, / End' ick wil my behoeden An wasser flussen Babylon   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 39. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p119 [nr. 39]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dAen de Wateren Babylon / Daer saten wy end' weenden op de oude wijse   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 137. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p407 [nr. 137]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dHeer', ghy ondersoect, end' kent my, / T'is wel [...] Aen t'Water vlieten Babylon   muzieknoot 
Haecht, W. van | DEN 139. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), p411 [nr. 139]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dWanneer de Son het morgenroot, / In't Oosten quam [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Krul, J. | GESANGH Wanneer de zon het morgenrood
Krul MSD1639 (1639), p151 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dWanneer de Zon het morgenrood, / In 't Oosten [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Krul, J. | GEZANG Wanneer de zon het morgenrood
Krul PW1644a (1644), 3p30 [nr. 114]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wanneer de Son het morgen-root, / Int Oosten quam [...] [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.] | GESANGH Wanneer de zon het morgenrood
AmMinnebeekje1645a (1645), p168 [nr. 64]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAen Watervlieten Babylon / Daer saten wy met smertten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | DEN 137. PSALM Aan watervlieten Babylon
Haecht Ps1579 (1579), 2p37 [nr. 167]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *De Dach die is soo vreuchdenrijck / Sy elcke Creatuere Dies est Laetitiae   muzieknoot 
Haecht, W. van | Item eenen [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Haecht Ps1579 (1579), 2p66 [nr. 182]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dEen kindeken soo lovelijck / Is ons gheboren heden op de voorgaende melodie  
Haecht, W. van | Item eenen [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Haecht Ps1579 (1579), 2p68 [nr. 183]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dDe Dwase spreect: daer is gheen Godt, / In sijn [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Haecht, W. van / [...] | Den 53. psalm Der Thöricht spricht es ist kein Gott
Haecht Ps1579 (1579), 2p138 [nr. 218]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3dDoen Jesus gheboren wert / Tot Bethleem inder steden Tis huyden een dach van vro.  
Dies est laetitiae in ortu regali
Hofken1577 (1577), p5 [nr. 2]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDit's den dagh die vruechde geeft / Vruechde [...] Dies est laetitiae   muzieknoot 
Den xj. Loff-sangh, In-houdende in 't corte de [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Hymni1615a (1615), f10r [nr. 11]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRijst uyt den slaep der sonden snoot, / Weest [...] 'tIs huyden een dach van vrolijckheydt  
Bredero, G.A. / 't [...] | Nieuw-Jaar-Liedt Dies est laetitiae in ortu regali
NJL1619 (1619), fA3v] [nr. 3]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is 't eedle Sonne-licht, / Een geschenck van boven Dies est Laetitiae  
Pers, D.P. | De blinde [...] Dies est laetitiae in ortu regali
Pers GZ1648 ([1648]), p43 [nr. 18]
4A 3b 4A 3b 4C 4C 3d 4E 4E 3dDe Heer is mijn Licht end' mijn Heyl / Voor wien [...] An Water vlieten Babilon, Also hier nae volcht   muzieknoot 
Ligarius | Psalm XXVII. Dominus illu Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f28v [nr. 28]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Heer verbeyde ick altijt, / Hy Neycht hem my [...] Aen Water vlieten Babilon   muzieknoot 
Ligarius | Psalm XL. Expectans [...] Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f46v [nr. 41]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijck een Hert van Dorstes Pijn, / Schreyt nae [...] Aen Water vlieten Babylon   muzieknoot 
Ligarius | Psalm XLII. [...] Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f49v [nr. 43]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Dwase seyt, daer is gheen Godt, / In syn [...] Aen Water vlieten Babylon  
Ligarius / [...] | Psalm LIII. Dixit [...] Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f62v [nr. 55]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJuycht Godt den Heers alle Landt, / Loff singhet [...] Aen Water vlieten Babylon  
Ligarius | Psalm LXVI. Jubilate Deo Aan watervlieten Babylon
Ligarius Psalmen1625 (1625), f74v [nr. 68]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte