Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGelijk de bomen, doen / In alle warme-landen Ik vrijde op een tijt  
Steendam, J.J. / [...] | LIEFDENS GESTADIGHEYT Mennistenzusje
Steendam DistelvinkMS1649 (1649), p62 [nr. 20]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Min! ô Min! ô Min! / Uw' zoete over-kragten Muzeaux en Lumines  
Dubbels, P. | Doris Minne-drift Museaux enluminés
Dubbels He1645 (1645), p86 [nr. 50]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Fratres! die ghenoemt / Zijt Bonae voluntatis Menniste Susje   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | GERARDUS MAGNUS, [...] Verjubileer u gij Venus' jongens !
Stalpart GJF1635 (1635), p807 [nr. 329]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO kan u soetigheyt / Noch meerder stuersheyt toone Beuvons Chantons rions  
Overstege, C. van] Buvons chantons rions
AmVrolijkheid1647 (1647), p20 [nr. 6]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTe Oorschot is geteelt, / Te Oorschot is geboren Ick vrijden op een tijd, een soet Menniste Susje   muzieknoot 
Swaen, G. de] | Sinte Odulphus, [...] Mennistenzusje (1)
Swaen ZZ1664 (1664), p259 [nr. 117]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen maeght bevrucht met Kindt, / Des [...] Nieuwe Vlaemschen Toon  
Lambrechts, Jan] | LIEDT OP DEN SELVEN ZIN
Lambrechts B1685 (1685), p44 [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DIn al mijn ongheluck: / In al mijn teghen-tijden [geen wijsaanduiding]  
HemelSBHB1643 (1679), p267 [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DHeer! Wie is uws ghelyck? / En laet u niet beweghen [geen wijsaanduiding]  
HemelSBHB1644 (1679), p282 [nr. 3]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DHoort al nae Davidts clacht, / Want hy spreeckt [...] [geen wijsaanduiding]  
[Bolognino, Guilielmus] | CHOOR Edele artiesten koen
Bolognino GG1640 (1640), fB4v [nr. 6]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DWat is den mensch verblind, / Die naar vermaak [...] O Hemel ik bespeur  
Toepasselijk Gezang Van de korporaal
Lbl KB Wouters 06022 ([1930 ca.]), p5 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
scanDees' heyl'ghe Feesten al / Uyt vreughd ons hert' [...] Dit aen-ghenaeme sap, 't Welck voordkomt van [...]  
Vleeschoudere, Peeter de | Anderen [...] Dit aangename sap
Vleeschoudere RU1660 (1660), p219 [nr. 24]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons met desen tijdt, / CECILIA vereeren Stemme ghelijck als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | LIEDEKEN: Ter eeren [...] Laat ons met deze tijd
Bussé GBB1664 (1664), p140 [nr. 35] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoort al nae Davidts clacht, / Want hy spreect [...] Edel Artisken [!] koen  
Bolognino, Guilielmus Edele artiesten koen
Bolognino VM1657 (1657), p20 [nr. 6]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DAls van liefde ghewont / De ziel haer gaet in keeren Gheluckich is den mensch, hoe wel, &c.  
Liedeken, hoe de ziele in Godt treckende, alle [...] Gelukkig is de mens
Lixbona HN1644 (1644), p201 [nr. 46]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGun my myn Engelin uw mondje eens [zoet] te [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis Gun mij mijn engelin
Sweerts NBEM1696a (1696), p56 [nr. 30] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren * transcr.O wrede, stuurse Maagd, / Hoe zijn verkeert uw sinnen [geen wijsaanduiding]  
O wrede stuurse maagd
ThMinnewit(1)1708 (1708), p1 [nr. 1]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGun my mijn Engelin, / Uw mondje zoet te drukken [geen wijsaanduiding]  
Gun mij mijn engelin
ThMinnewit(1)1708 (1708), p158 [nr. 86]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilis op een verhaal / Van Filomeels gezangen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Aurea Libertas
Soenius Mz(2)1724 (1724), p41 [nr. 12]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DOnder de sanghen al, der soet-stemmigher kelen / [...] [Als van liefde ghewont]  
VOOR-REDEN Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p1 [nr. 2]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
txtDen Nacht daer ick in leef, die wegen die ick [...] [Als van liefde ghewont]  
Franciscus door de Goddelijcke in-spraecke, [...] Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p7 [nr. 6]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DO alder-soetsten Godt, zalich licht mijnder [...] [Als van liefde ghewont]  
LIEDEKEN. Den Bekeerden Franciscus beweent het [...] Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p12 [nr. 8]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DWat ist dat in my schuylt, wat hebt gy goets [...] [Als van liefde ghewont]  
LIEDEKEN VAN FRANCISCUS. Mynen Godt wie sijt ghy? [...] Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p19 [nr. 12]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DReyn Maeght, die 't Heyligdom / Van suyver [...] Hoe werckje niet Leeuwerck  
Placker, Chr. de | Een Ander Ik zucht zucht op zucht
Placker EvLeeuwerik(2)1682 (1682), p288 [nr. 223]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DO wreede stuurse Maegt, / Hoe zijn verkeert u zinnen Als 't begint  
EEN SAMEN-SPRAAK, tussen een Jonkman en een Dogter O wrede stuurse maagd
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p141 [nr. 60]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSiet uwen Christum aan / Geboeijt door Joden handen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Aengwarda, N. | VIV. Christus wort [...] Zie uw Christus aan
HsAengwarda1757 (1757), p61 [nr. 57]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DO peerel over-soet, ô Cruijs schoon Margariete / [...] [Als van liefde ghewont]  
Franciscus trauwt met het Cruys. BRUYLOF-LIEDEKEN Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p33 [nr. 20]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DO Godt! ô eeuwight goet, hoe groot zijn u [...] [Als van liefde ghewont]  
LIEDEKEN. Vande Vijf H. Wonden Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p49 [nr. 29]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DO wonderbaer manier, op welck hy hem vertooghde / [...] [Als van liefde ghewont]  
JUBILATIE-LIEDEKEN. Van Franciscus, over alle de [...] Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p53 [nr. 31]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DSiet nu den Campioen, alle verlaeten herten / [...] [Als van liefde ghewont]  
Liedeken van den lydenden Franciscus Gelukkig is de mens
SNachtegaal1684 (1684), p62 [nr. 34]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3DOh! Wat heeft JESUS al / Voor ons dog niet geleeden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Placker, Chr. de | XII. Jesus wort [...] O Wat heeft Jezus al
HsAengwarda1757 (1757), p62 [nr. 60]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D


tabelbreedte