Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanOch legdy nu en slaept, / Mijn uutvercoren bloeme alzoot beghint  
Een nieu Liedt vanden Mey Och lig dij nu en slaapt
AALb1589 (1589), p129 [nr. 98]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCeleste Sion / Si je n'ay ta gloire Fais moy ce plaisir, Janeton m'amie, &c.   muzieknoot 
De la Be├Ątitude celeste
Alouette(2)1621 (1621), p332 [nr. 143]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3dOch leghdy nu en slaept, / Mijn uytvercooren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Een oudt Liedeken Och lig dij nu en slaapt
AmoureuzeL1613 ([1613+]), p111 [nr. 72]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCupidoos zware lust / Leyt my int hert ghedoocken Alst begint  
Een nieu Liedeken
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p10 [nr. 108]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch ligdy nu en slaept. / Mijn uutvercoren bloeme [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken vanden mey Och lig dij nu en slaapt
AntwLb1544 (1544), f73v [nr. 132]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMinen gheest is mi ontwaect / Hi en can niet meer [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Och lig dij nu en slaapt (1) !
DEPB1539 (1539), f104v [nr. 188]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waerom is't dat ghy maeckt, / Van 't Kruys het [...] Bereidt uw' huis terstond   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | Tweede Dosis. [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p4 [nr. 4]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDoen ons de thien geboon / Maer eenen God aenbidden Op 't kruis-teiken [Dosis 2]   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | XLVIII. Dosis. [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart ExtrCat1631 (1631), p152 [nr. 50]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heere van hemelrijck / Recht yst dat wij haer loven Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f105v [nr. 189]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och ligdy nu en slaept / O levende Gods sone Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f106r [nr. 190]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Tot groter weerdicheyt / Der hemelscher coninghinnen Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f106v [nr. 191]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Och ligdy nu en slaept / Met ongheruste sinnen Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f107r [nr. 193]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bereyt u huys ter stont / Niet langhe en moechdy leven Op die selve wise  
Och lig dij nu en slaapt
DEPB1539 (1539), f108r [nr. 194]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Singt Koninglijck Parijs / Van Sinte Genoveve Lief-locksters vande min   muzieknoot 
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. GENOVEVA Maget [...] Come shepherds deck your heads (1)
Stalpart GJF1635 (1635), p20 [nr. 9]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEert God-bevruchte ziel! / Gelijck als d'ouders plegen Bereyd u huys terstond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE MICHIEL, [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJF1635 (1635), p452 [nr. 178]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen leeu, het wreede beest / Gewurpen in Izauren Bereyd u huys terstond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE LUCAS [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJF1635 (1635), p458 [nr. 180]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHermannus, 't heyligh kind / 't Welck Jesus den [...] Bereyd u huys terstond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE HERMANNUS, [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJF1635 (1635), p349 [nr. 135]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRumolde! laet Dublijn / Met Staf, en Stock te gader Als 't begint  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE RUMOLDUS, [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p633 [nr. 257]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBernarde! die Calvijn / Hoe dwars end' eyghen suchtigh Bereydt u huys terstond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | S. BERNARDUS PIUS. [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJF1635 (1635), p804 [nr. 328]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen tweeden Jan Baptist / Lambertum die 't bestrafte Als 't begint  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE LAMBERTUS, [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p888 [nr. 368]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEustochium verliet / Al 't lock-gevley der aerde Als 't begint  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE EUSTOCHIUM, [...]
Stalpart GJF1635 (1635), p918 [nr. 383]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArteemjus Viceroy / Van 't koren-rijck Egypten Bereyd uw' huys terstond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE ARTEMIUS, [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJF1635 (1635), p982 [nr. 413]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVenetiaensche Stad! / Die ick te recht verwonder Bereyd uw' huys terstond  
Stalpart v. d. Wiele, J. | SINTE LUCIA, Maget [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJF1635 (1635), p1173 [nr. 500]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'Kheb Laura wel eer / In d'over-schoone vlockjes Lief-locksters van de Min  
Krul, J. Come shepherds deck your heads
Krul AL1627 (1627), p230 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dFLORENTI, ach! mijn Prins, / Oorsaeck van mijn claghte [geen wijsaanduiding]  
Krul, J.H.
Krul D1627 (1627), fB4v [nr. 2]
.3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3dCupidos sware lust, / Leyt my int hart ghedoocken Alst begint  
NiALb1591 (1591), p53 [nr. 58]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRecht als een Harder scheyd / De Bocken uyt de Schapen Bereydt u huys terstondt   muzieknoot 
Stalpart van der [...] | DE BOCKEN UUT DE [...] Bereid uw huis terstond
Stalpart GJZ1628 (1628), p38 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Betert, o sondaer quaed', / U leven, ende seden Bereydt u huys terstondt   muzieknoot 
Haeften, B. van | Vermaninghe, om [...] Bereid uw huis terstond
Haeften LusthCL1622 (1622), p245 [nr. 70]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3dBereyt u huys terstont, / Niet langh' en meuchdy leven [geen wijsaanduiding]  
Bereid uw huis terstond
GHarmonie1637 (1637), p59 [nr. 46]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch lighdi nu en slaept / O levende Godts soone Een fiere nachtegale  
Och lig dij nu en slaapt !
Hofken1577 (1577), p51 [nr. 26]
.3A.3b.3A.3b.3C.3d.3C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte