Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMal-heureux Monde, je vous ay / Servy seise ans, [...] Sur l'air commun [Malheureux Monde]   muzieknoot 
Les tromperies du monde découvertes Geef mij te drinken naar mijn dorst (1) !
Alouette(1)1619 (1619), p168 [nr. 74]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CQui sa courte felicité / met aux biens, & [...] [zie Alouette I, 073]  
De la vanité des grandeurs & richesses mondaines
Alouette(1)1619 (1619), p172 [nr. 76]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CO Maghet schoon mijn lief bemint / Hoe meuchdy my [...] [geen wijsaanduiding]  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
AmoureuzeL1613 ([1613+]), 2p43 [nr. 135]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhi ruyters gesellen van avontueren / die gaerne [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Als al de wereld in vreugde is
AntwLb1544 (1544), f30r [nr. 52]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn herte is mijn in tween geclooft / Wie sal mi [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Ik heb de wereld zeer bemind
AntwLb1544 (1544), f62v [nr. 111]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNiet isser op des Wereldts grondt / Daer op hem [...] Gheeft my te drincken naer mynen dorst  
Bor Christaenszoon, [...] | IV Chorus Geef mij te drinken naar mijn dorst
Bor APT(1)1617 (1617), f36v [nr. 4]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CHeere mijn gebedt toch voerhoert / en laet voer u [...] geeft mijn te drinken nae mijnen dorst  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f15v [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
txtAlmachtigh Heere JESU goed, / U zy lof en danck [...] Gheeft my te drincken naer mijn' dorst   muzieknoot 
Haeften, B. van | HET AVONDT-GHEBEDT Geef mij te drinken naar mijn dorst (2)
Haeften LusthCL1622 (1622), p165 [nr. 48]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGhemerct dat diversch volck versaemt / Onder [...] Ey out grysaert  
Ik heb de wereld zeer bemind
VhL1559 ([1559?] 1598), fLl1v [nr. 168]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CO God, mijn herte dat is ghereet / Ick wil u [...] Les Borgonguons ont gaigne le champ, devant [...]  
Les Bourguignons ont mis le champ
VhGL1563 (1563), f223v [nr. 233]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CSo langhe als mijn siele leeft, / Sal ick loven [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Dat eerste Danckliet Zo lang als mijn ziel leeft
De Ries LSV1582 (1582), f73r [nr. 43]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn siele wilt loven den Heer, / Want sy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Dat vj. Danckliet Mijn ziel wil loven de Heer want zij gedenkt [...]
De Ries LSV1582 (1582), f83r [nr. 48]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLooft den Heere o siele mijn, / Ick wil den Heere [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Den Cxlvj. psalm Zo lang als mijn ziel leeft
De Ries LSV1582 (1582), f156r [nr. 87]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn vreed' en rust met vreughden soet / Comen sy [...] Daer was een Man in den Lande Hus  
Het hondert en veerthiende Liedt, Over het [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
GeestBloem1637 (1637), p669 [nr. 114]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort doch naerstigh nae dit liet / Wat nieus [...] Geeft my te drinken na mijnen dorst  
219. Een nieu Liedt van het versoeck des Keysers [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p238 [nr. 206]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKeer truwe zu tide in din rat / Laet ommegaen met [...] [geen wijsaanduiding]  
HsDHKB 128E2 ([1400 ca.]), f3r [nr. 1]
.4A.4b.4A,4b,4b.4C.4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Trueren ghij sijt [...] / Troeste loes ben ic vol [...] [geen wijsaanduiding]  
HsAmUB IA24 ([laatste kwart 15e eeuw]), L,p21 [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CIn Schoonheijt reijn verciert met deucht / ansach [...] Geeft mij te drincken voor mijnen dorst etc  
Beaumont, H.] / Raet voor daet [naamspreuk] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f73r [nr. 32]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CAlmachtigh Heere Jesu goet, / U sy lof en danck [...] Geeft my te drincken na mijnen dorst  
Haeften, B. van] | Dat avondts gebedt Geef mij te drinken naar mijn dorst
GLusthof1632 (1632), p13 [nr. 3]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPeyst, Christen menschen al-ghemeyn' / Wat Godt [...] Malheureux monde, je vous ay   muzieknoot 
Haeften, B. van | Liedeken vande [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst (2)
Haeften LusthCL1622 (1622), p205 [nr. 60]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CO eeuwigh Godt van machte groot, / Ghy zijt een [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
KlHoornsLb1644 (1644), 331 [nr. 129]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer was een Man in den lande Hus, / Gheheeten [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst, etc.  
Mander, Karel van / [...] | History Liedt van Job Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander GH1627 (1627), p150 [nr. 64]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot Leeuwarden op eenen dagh, / Den Heer en Vrouw [...] Gheeft my te drincken, etc.  
Mander, Karel van / [...] | Een Liedt van [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander GH1627 (1627), p548 [nr. 236]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVeel boecken maken en heeft geen ende, / Daer [...] Gheeft my te drincken, etc.  
Mander, Karel van / Een is noodigh [naamspreuk] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander GH1627 (1627), p588 [nr. 250]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKendt u gheluck, en hooghen staet, / O Christen [...] [geen wijsaanduiding]  
Van de Enghelen, ende namelijck die ons bewaren
Sailly VL1595 (1595), p71 [nr. 10]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CQuand j'ay bien à mon cas pensé, / D'une chose [...] Les Bourguignons  
Les Bourguignons ont mis le champ (?)
Loslied 16e eeuw ([1501-1600]) [nr. 135]
4A 4b 4A 4b 4b 4C 4b 4CO valsche werelt ydel schijn / Mee u beloften vol [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander Geef mij te drinken naar mijn dorst
KlPrieelGM1625 ([1625?][voor 1643]), p117 [nr. 56]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4COch belgis waer is nu u macht / hoe sijt gij [...] Geeft mij te drincken na mijnen dorst  
een nieuw liedeken van begis [!] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsGeUB 1485 (1661-1668), f19v [nr. 15]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGhy onbedochte jeucht seer slecht / Die hier in [...] De fransoysen met wapenen aen  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiALb1591 (1591), p149 [nr. 155]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer het is u wel bekent / Hoe dat daer nu zijn [...] Geeft my te drincken na mijnen dorst  
Een nieuw Geestelijck Liedeken van aenbidden der [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NGheestLb1618 (1618), fB2c [nr. 5]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte