Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanHelaas ick zie t' begin van troerigh leydt / Mits [...] Psal.16  
Coornhert, D.V. | Chorus I Psalm 016 Datheen
Coornhert Isr1590 (1590), p25 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Bewaert my Heer weest doch mijn toeverlaet, / Op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Datheen, P. / [...] | PSALM XVI Psalm 016 Datheen
Datheen Ps1566a (1566), fc5r [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick wil den Heere loven altijt, / Sijn lof sal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Ries, Hans de] | Den xxxiiij. psalm Ik wil de Heer loven altijd
De Ries LSV1582 (1582), f144r [nr. 78]
5A 5b 5A 5b 5c 5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaer my, God, neem my in uw behoed; / Op u [...] [geen wijsaanduiding]  
Decker, J. de | Psalm 16 gevolgt Psalm 016 Datheen
Decker Ged1656 (1656), p100 [nr. 4]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cO Heer, hoe deerlijck leydt de Christenheydt / [...] Psalm 16. Bewaert my Heer, weest doch mijn, &c  
Laackhuysen, Cornelis] | Het neghende Liedt, [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p41 [nr. 9]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck stae en klop, hier voor mijn Lief haer deur, [...] Van den 16. Psalm  
Het drie-en-dertighste Liedt, Een minnelijcke [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p169 [nr. 33]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO heerlijck goedt! voor Godts kindren bereydt / [...] Psalm 16. Bewaert my Heer &c  
Ridderus, F. | Morgen-Gesang. Op [...] Psalm 016 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), Ip19 [nr. 19]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO felle Doot! O eerste sonden straf, / Ons leven [...] Psalm 16. Bewaert my Heere &c.  
Ridderus, F. | Middag-Gesang Op De [...] Psalm 016 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIp31 [nr. 62]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe laetste der Apostelen die sagh / In Pathmos [...] Psalm 16. bewaert my Heer &c.  
Ridderus, F. | Avond-Gesang. Op De [...] Psalm 016 Datheen
Ridderus HG1658 (1658), IIIp31 [nr. 93]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenU Wesens kracht beweeght mijn Ziel, o Heer! / U [...] Van den 16. Psalm  
Het drie-en-veertighste Liedt, De Geest [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p268 [nr. 43]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, hoe is mijn hert soo seer ontstelt? / [...] Van den 16. Psalm  
Het ses-en-veertighste Liedt, Een [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p276 [nr. 46]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer' almachtigh mijn bewaerder zijd, / Want op [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Heere, Lucas de | Conserva me Domine. [...] Psalm 016 Datheen
Heere Ps1565 (1565), p42 [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt onsen HEER nu vallen t'saam te voet / Dat hy [...] Op den 16. Psal.   muzieknoot 
Den xxij. Loff-sangh, In-houdende de Wel-daden, [...] Psalm 016 Datheen
Hymni1615a (1615), f21r [nr. 22]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Man zijnd' uyt Jerusalem gegaen / Na Jericho, [...] Psal.16. Bewaert my Heer, &c.  
Pers, D.P. | Volght de [...] Psalm 016 Datheen
Pers UHS1648 (1648), p122 [nr. 69]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChrijsten op dit Phaesch feest verhuecht u zere / [...] vanden 16 psalm Dateni  
Reael, Laurens [...] | Een Phaesch Liedt Psalm 016 Datheen
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f60r [nr. 23]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cBewaert my Godt: want ick op u betrouw / Ick heb [...] Bewaret my Godt: weest doch myn toevorla[et]  
Sannes, J.P. | Die 16 Psalm [...] [...] Psalm 016 Datheen
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f32r [nr. 14]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cAchtbaere maecht,, Ick vraecht,, behaecht,, u yet [...] van 16 psalm  
Een Nieu Liedeken Psalm 016 Datheen
HsDHKB 135K36 (1598-1600), f41v [nr. 31]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
txtIn dees mey tijt, nu zyt, verblijt, gemeen / ghij [...] van den 16.en psalm  
Sijt godt bevolen [...] | Meij Liedeken, 1603 Psalm 016 Datheen
HsLdGA Ga1473 (1620-1625), 002: f15r [nr. 37]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cNeem my, o Heer end God, in dyn behoedt / Want in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan | Conserva me Domine. [...] Psalm 016 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f20r [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Gods goedheden wil ick singhen eewlick: / End syn [...] In der wyse des 16. Psalmes.  
Utenhove, Jan / [...] | Misericordias [...] Psalm 016 Datheen
Utenhove Ps1566a (1566), f143v [nr. 89]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wil my o Godt bewaren inden noot: / Want op dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | De xvj. Psalm. [...] Psalm 016 Datheen
Marnix Ps1580 (1580), fB8r [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn Godt ick betrouwe op u alleyn, / Dat ghi my [...] van den 16. Psalm, Bewaert my Heer, weest [...]  
Robbertsz Le Canu, [...] | Een ghebedt van [...] Psalm 016 Datheen
Robbertsz KIFI1593 (1593), fL2v [nr. 6]
,5A,5b,5A,5b,5c,5cBewaert my, heer, weest doch mijn toeverlaet / Op [...] [geen wijsaanduiding]  
Datheen, P.] / Marot, C.] | Den xvj. Psalm Psalm 016 Datheen
SomALGLP1597 (1597), f118v [nr. 98]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cO Heer! Verheug de ziel van uwen knegt. / Zijn [...] Ps. XVI  
Alphen, Hieronymus van | XXXIII. EEN LIED Psalm 016 Datheen
Alphen ProeveGez1802 (1802), p115 [nr. 41]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaert my Heer na uwe goedicheyt / Op u alleen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Revius, J. | Den xvj. Psalm Psalm 016 Datheen
Revius Psalmen1640 (1640), fB5v [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaar mij toch, o alvermoogend God! / 'k Betrouw [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De 16. Psalm Psalm 016 Datheen
BoekPG1774 (1774), f7r [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBewaarme, ├┤ Godt, want ik betrouwe op u, / (O [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Halma, Fran├žois | Psalm xvi Psalm 016 Datheen
Halma DH1707 (1707), p37 [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaeckt op ghy banghe, Nederlanden blint, / Opent [...] vanden Psalm. 16. Bewaert my Heer, weest [...]  
Liedeken accorderende op de voorgaende materie Psalm 016 Datheen
ToeLiPa1603 (1603), p63 [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cWil my, O God, bewaren inden noot: / Want op dy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Marnix van St. [...] | Den xvj. Psalm. [...] Psalm 016 Datheen
Marnix Ps1591 (1591), fB6v [nr. 16]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNeem my, O Heer end God, in dyn behoed, / Want in [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Utenhove, Jan / [...] | Conserva me Domine. [...] Psalm 016 Datheen
Utenhove 100Ps1561b (1561), f14v [nr. 10]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte