Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNoch oog ik, lieve Beelt! op uw genade / Ey! [...] O schoone Nimph, aen zie een Magtig Kooning  
Schipper, J.J.] / [...] | MINNE-ZUCHTEN Aen [...] Ach schoonste nimf aanzie
AMinnez1643 (1643), p1 [nr. 1]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy schoone Nimph aensiet een machtigh Koningh, / [...] On die partoe qui vous & nu, &c  
Stribeé, C. Ach schoonste nimf aanzie
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p80 [nr. 21]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Ziel gheraeckt door een elendigh wroeghen / [...] Ay! schoone Nymph, aensie een machtigh Coningh  
Janssen, A. / [...] | Goddelijcke Klachte Ach schoonste nimf aanzie
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p1 [nr. 1]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy schoone Nimph aen siet een machtigh Coningh, / [...] On die partot qui vous & un,&c.  
t' Samen-spraeck tusschen Coningh en Herderin Ach schoonste nimf aanzie
AmMinnebeekje1645a (1645), p28 [nr. 5]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lieve Zon, ey sie de tranen vlieten, / Van [...] Ay schoone Nimph aensiet een machtich Coninck  
Verwin u zelven [...] | Op 't veranderlijck [...] Ach schoonste nimf aanzie
AmMinnebeekje1645a (1645), p184 [nr. 70]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAi zie de Bruid betulband met çieraden / Omheint [...] Ai schoone Nimf, &c.  
Sweerts, H. | ZANG, Aan de [...] Ach schoonste nimf aanzie
Olipodrigo(1)1654 (1654), p44 [nr. 12]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cAij schoone Nimph aensiet een machtigh Koningh / [...] [geen wijsaanduiding]  
Stribée, C.] Ach schoonste nimf aanzie
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f63r [nr. 51]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cWat my, van 't best en 't ontelbaarst' op Aarde, [...] Ach! Schoonste Nimph, aanziet een, etc.  
Leeuw, A. | Antwoord Ach schoonste nimf aanzie
Zoet Parnas1663 (1663), p13 [nr. 7]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGelijk een Rotz in 't midden van de golven, / [...] Agh Schoone Nimph, etc.  
Verloove, Karel / [...] | SANG, op het voorgaande Ach schoonste nimf aanzie
Zoet Parnas1663 (1663), p45 [nr. 25]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel, wel eer geraakt tot anxtich wroegen / [...] Ay schoone Nimph' aanziet een, etc.   muzieknoot 
Dooling' en ondooling'. Ach schoonste nimf aanzie
Zederijmen1656 (1656), p27 [nr. 7]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat hooptg' op mijn al ramp en ongelukken, / O al [...] Ay schoone Nimph &c.  
Verbiest, G. / Ovidius | HECUBAAS KLACHT, [...] Ach schoonste nimf aanzie
Olipodrigo(2)1654a (1654), p85 [nr. 15]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c't Is langh voorseyt, die in Gods Rijck wil [...] Ach schoone Nymph besiet een machtigh Koningh   muzieknoot 
Pers, D.P. | Men moet door veele [...] Ach schoonste nimf aanzie
Pers GZ1648 ([1648]), p41 [nr. 17]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cSchrijft uwe naem in 't boeck van 't eeuwigh [...] Ick ben een Maegt, een slecht Schaepherderesse  
Sambeeck, J. van | Het selve Ach schoonste nimf aanzie !
Sambeeck GJ1663 (1663), p254 [nr. 109]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort vrienden die 't Volmaeckte Schip wilt [...] Ey schoonste Nimph aensiet een machtigh Koningh  
Schellinger, W. | 't Volmaeckte en [...] Ach schoonste nimf aanzie
Schellinger VTS1678 (1678), p101 [nr. 25]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa! zuivre Maagd, uit Hemelheid gesproten, / [...] Ai schoone Nimf anzie een Magtig Koning  
Om punt te bieden [...] | Twee-spraak Ach schoonste nimf aanzie
Fontein Vingertuig1645 (1645), p22 [nr. 9]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy Clorida aanziet u trouwe Harder, / Bevaan met [...] Ay schoone Nimph  
Discours tusschen, PHILIS en CLORIDA Ach schoonste nimf aanzie
NThMinnewit(3)1731 ([1731]), p126 [nr. 90]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cEy siet de Bruid betulband met cieraden, / [...] Ey schoone Nimph  
BRUYLOFS-LIED Ach schoonste nimf aanzie
ThMinnewit(3)1711a (1711), p69 [nr. 38]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy! schoone Nimph / Aensiet, een machtig Koning [geen wijsaanduiding]  
t'Zamen-spraeck, Tusschen een Koningh en Harderinne Ach schoonste nimf aanzie
ASpinhuis1680 (1680), p20 [nr. 11]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cIk ga nu thans Batavia begeven, / 'k Trek na myn [...] Ach! schoone Nimph  
Afscheid Lied van Batavia Ach schoonste nimf aanzie
DeNIKlj1780 ([1780 ca.]), p19 [nr. 11]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cBegaafde spruit, en overlieflijk weezen, / Al [...] Ai schone Maagd anzie een Magtig Koning  
Om te trouwen [...] | Konink Ulderik, met [...] Ach schoonste nimf aanzie
Fontein Vingertuig1645 (1645), p80 [nr. 46]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAll' wie begeert sich-selven te begeven, / Tot [...] Ach! schoonste Nymph; aensiet een machtigh &c   muzieknoot 
Swaen, G. de] | S. Thomas van [...] Ach schoonste nimf aanzie
Swaen ZZ1664 (1664), p106 [nr. 50]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKomt hier, ô mensch, komt hier met all' uw' [...] Ah schoone Nimph! aensiet een magtig &c  
Swaen, G. de] | Den Hemelvaert van [...] Ach schoonste nimf aanzie
Swaen ZZ1664 (1664), p324 [nr. 142]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVersmaat gy noch, mijn Cypersch Afgodinne, / De [...] O Schoone Nimph  
Den getrouwen IPHIS, Aan d' Opgeblazene ANAXARETA Ach schoonste nimf aanzie
DCSchichtje(1)1652 (1652), p262 [nr. 97]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNog oog ik, lieve Beelt! op uw genade, / Ey! [...] O schoonste Nimph, aensiet een magtig Koning  
Schipper, J.J.] | MINNEZUGTEN Ach schoonste nimf aanzie
ApVastenavg1750a ([1750 ca.]), p12 [nr. 3]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel wat wroet gy noch om aardze gaaven / [...] Ai schoone Nymph! aan-ziet, &c.  
Veragting van 't Aardze-goed teegens de zorgvuldigheid Ach schoonste nimf aanzie
Stapel LusthofZ1681 (1681), p172 [nr. 75]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIs dit het loon voor al myn trouwe daden, / En [...] Ey! schoone Nymph, &c.  
Ach schoonste nimf aanzie
Crook NiHoSp1732 (1732), p113 [nr. 27]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy schoone Nimp[!] aensiet, een magtig Koning / [...] [geen wijsaanduiding]  
t' Samen spraak tussen een Koning en een Herderin Ach schoonste nimf aanzie
ThMinnewit(2)1710a (1710), p52 [nr. 37]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Moses lagh in 't al-versuypend' water / [...] Ay schoonste Nimph! aensiet &c.  
Maertsz, C. | Mose te vondelen. [...] Ach schoonste nimf aanzie
Maertsz SG1661 (1661), p54 [nr. 22]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEy! schoone Nimph / Aensiet een machtigh Koningh [geen wijsaanduiding]  
Van een Koning en Herderinne Ach schoonste nimf aanzie
NeptZeewagen1671 (1671), p34 [nr. 21]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGeen and're stroom en kon Naaman af wasschen / [...] Ay schoonste Nymf! aensiet een &c.  
Maertsz, C. | Naaman ghereynight [...] Ach schoonste nimf aanzie
Maertsz SG1661 (1661), p172 [nr. 89]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte