Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSegt ghy Berghsche Soldaten, / Hoe waert ghy soo [...] Bruynsmadelijn  
BISDOM = A. Bisdom [...] | 147. Een Nieu [...] Bruinsmadelijn
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p18 [nr. 135]
.3a.3B.3a.3B,4c 4c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght nu ghy nieuw' Soldaten, / Hoe waert ghy soo [...] Seght ghy Berghsche Soldaten, &c.  
195. Een Nieu Liedeken, daer in verhaelt wort het [...] Bruinsmadelijn
Geuzenlb1924 (1924-1925), 2p162 [nr. 182]
.3a.3B.3a.3B 4c 4c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc Boer en kan niet laten / Te vraghen onghesneeft Waerom souden wy treuren  
Een nieu liedeken gemaect van een Boer en een [...] Bruinsmadelijn
LiBS1609 ([1609]) [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B,4c.4c.3BGhy Christenen wilt verblyden / Nu en tot alder tijt [geen wijsaanduiding]  
Bruinsmadelijn ?
VhL1559 ([1559?] 1598), fH6r [nr. 35]
.3a.3B.3a.3B.4c.4c.3BGhy Christenen wilt verblijden / Nu en tot alder tijt Hubsch maechdelijn, hubsch maechdelijn  
Bruinsmadelijn ?
SchrL1580 (1580), f105r [nr. 106]
.3a.3B.3a.3B.4c.4c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Myn Wyfveken Es myn wyfveken / End ick bem hueren man [geen wijsaanduiding]  
Dene, Eduard de | Een ander liedeken Bruinsmadelijn ?
HsGeUB 3330 (1561-1562), f268v [nr. 54]
.3a.3B.3a.3B,4c,4c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Seght ghy Berghse Soldaten, / Hoe sijt ghy soo ghesint? Bruyn smedelijn, Bruyn smedelijn, etc.  
Een nyeu Liedeken, vande Berghse Soldaten Bruinsmadelijn
NiGeuLb1592 (1592), f81v [nr. 58]
.3a.3B.3a.3B,4c 4c.3B
txtO Nederlant verheven / Ghij moecht wel maken jolijt vande berchvercoopers  
Noch een ander liedeken van den peijse ende vande [...] Bruinsmadelijn
HsBsKB 14275 (1580-1620), f31r [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.4c.4c.3BN'en man die een quaedt wijf heet / Die isser [...] Op de wijse:  
Liedeken Bruinsmadelijn !
KCalliope1651 (1651), p29 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B,4c,4c.3B
txtAls-men schreef sestien hondert / Seven-en-sestigh jaer Den man die een quaedt wijf heeft  
Minnen, Livinus vander | BLINDE MIN Bruinsmadelijn
Minnen EP1677 (1677), p282 [nr. 112]
.3a.3B.3a.3B 4c 4c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaast ging ik dwalen, / Mijn Tantes Tuyn in 't rond Op een Bekende Wys  
Een Nieuw Lied Bruinsmadelijn ?
ZKoddenaar1774 (1774), p7 [nr. 4]
,3a.3B.3a.3B,4c,4c,3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSeght nu ghy nieuw' Soldaten, / Hoe waert ghy soo [...] Seght ghy Berghsche Soldaten, &c.  
Een Nieu Liedeken, daer in verhaelt wort het [...] Bruinsmadelijn
NiGeuLb(3)1645 (1645), p47 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B 4c 4c.3B


12 resultaten

tabelbreedte