Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAls alle die cruydekens spruyten / Ende alle dinc [...] [geen wijsaanduiding]  
Een amoreus liedeken Als al de kruidjes spruiten
AntwLb1544 (1544), f1v [nr. 1]
.3a.3B.3a.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenmerct doch mijn geclach / Ghi ruyters fraey [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Aanhoor toch mijn geklaag gij ruiters
AntwLb1544 (1544), f2r [nr. 2]
.3A.3b.3A.3A.3A 3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlle mijn gepeys doet mi so wee / Wien so sal ick [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Al mijn gepeins doet mij zo wee
AntwLb1544 (1544), f2r [nr. 3]
.4A.4B.4A.4B.4B.3c.4B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls alle die werelt in vruechden is / So draghe [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Als al de wereld in vreugde is
AntwLb1544 (1544), f3r [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4D.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAylaes ic mach wel weenen ende druckelijck [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Aan elk oor hangt een man
AntwLb1544 (1544), f3v [nr. 5]
.5a.5B.5a.5B.3B.3B.1C.3C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsmen duysent vierhondert schreef, / Ende neghen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken vanden slach van Blangijs
AntwLb1544 (1544), f4v [nr. 6]
4A.3B.4A.3B.4C.4D.4C.3e.4F.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu schoon bloemken reyn akeleye / Adieu wel [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Adieu natuurlijk leven mijn
AntwLb1544 (1544), f5r [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.4B.4C.4a.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy lacen rijck God Heere / Wat sal ic nu aengaen [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken
AntwLb1544 (1544), f5v [nr. 8]
.3a.3B.3c.3B.3d.4E.4E.4E.4E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu reyn bloemkens rosiere / die mi bi uwer duecht [geen wijsaanduiding]  
Een amoreus liedeken Ik had een gestadig minnetje
AntwLb1544 (1544), f6r [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArghe winter ghy zijt cout, / Vergangen is ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Arge winter gij zijt koud
AntwLb1544 (1544), f6v [nr. 10]
.4A 4A.2B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl om die liefste boele mijn / wil ic vrolic zijn [geen wijsaanduiding]  
Een amorues liedeken Al om de liefste boel mijn
AntwLb1544 (1544), f7r [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu Antwerpen ghenoechlijc pleyn, / Van u so [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken
AntwLb1544 (1544), f7r [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBistu een crijgher oft bistu een boer / Hoe siedy [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken Dat is wil dij van de waarheid horen zingen !
AntwLb1544 (1544), f7v [nr. 13]
.4A.4A.3b.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenConfoort confoort sonder verdrach, / Mijn liefste [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Confoort confoort zonder verdrag
AntwLb1544 (1544), f8v [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenClaes molenaer en zijn minneken / Si saten te [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken van Claes molenaer Klaas Molenaar
AntwLb1544 (1544), f8v [nr. 15]
.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCort Rozijn wel lieve neve / Ghi zijt seer stout [...] [geen wijsaanduiding]  
Van cort Rozijn Kortrozijn
AntwLb1544 (1544), f9r [nr. 16]
4a.4B 4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenCoppelt aen een den nacht is lanck / Ey god danck [geen wijsaanduiding]  
Een out liedeken
AntwLb1544 (1544), f9v [nr. 17]
.4A 2A,2b,2b,2b,2b.4A 2A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat ick om een schoon beelde soet / dus langhe [...] [geen wijsaanduiding]  
Een amoreus liedeken Dat ik om een schoon beeld zoet
AntwLb1544 (1544), f10v [nr. 18]
.4A.4b.4A.4b.4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen dach en wil niet verborghen zijn / Het is [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De dag en wil niet verborgen zijn het is [...]
AntwLb1544 (1544), f10v [nr. 19]
.4A.4A.4B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDats wildi vander waerheyt horen singen / Rijc [...] [geen wijsaanduiding]  
Een liedeken van sint Jacob Dat is wil dij van de waarheid horen zingen
AntwLb1544 (1544), f11r [nr. 20]
.4a 4a.4B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie voghelkens inder wilder heyden / Si hebbent [...] [geen wijsaanduiding]  
Een oudt liedeken
AntwLb1544 (1544), f12r [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4E.3d.2F.2F.3g
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer soude haer een maget vermeyden / Vermeyden [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken Naar oostland wil ik varen
AntwLb1544 (1544), f12v [nr. 22]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie mi te drincken gave / Ic songhe hem een nieuwe liet [geen wijsaanduiding]  
Van vrou van Lutsenborch Die mij te drinken gaf
AntwLb1544 (1544), f13r [nr. 23]
.3a.3B.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen Mey moet wech na tsomers saysoen. / Den [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AntwLb1544 (1544), f14r [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen winter is een onweert gast / merck ick aenden dage [geen wijsaanduiding]  
Een out liedeken De winter is een onwaarde gast
AntwLb1544 (1544), f14v [nr. 25]
.4A.3b.4C.2C.3b 2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen winter comt aen, den mey is uut / die [...] [geen wijsaanduiding]  
Ik heb de wereld zeer bemind
AntwLb1544 (1544), f15r [nr. 26]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.5b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelijcken Mey is nu inden tijt / Met sinen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AntwLb1544 (1544), f15v [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie vogelkens inder muten / Si singen haren tijt [geen wijsaanduiding]  
Jonghen stijn | Een nyeu liedeken De vogeltjes in de muiten
AntwLb1544 (1544), f16r [nr. 28]
.3a.3B.3c.3B.3d.3E.3f 4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes hadde een swave een dochterlijn / Si en woude [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken
AntwLb1544 (1544), f16v [nr. 29]
.4A.3b.4C.3b 4A
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie mint, die vint een heimelic lijden / hi [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken In mijn zin had ik verkoren
AntwLb1544 (1544), f17r [nr. 30]
.4a.4b.4a.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte