Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO Nederlant, schoon en playsant / Verciert met [...] Den lustelijcken Meye  
Vergeelsz, P.?] / Liefd' baert vrede [naamspreuk] De lustelijke mei is nu in de tijd
Sterlinx DRL1582 (1582), fE3r [nr. 1]
.2A.2B.3c.2c.2A.2B.3c.1c 4D 4D.3e.3e.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe souden wy connen leven in vreden / Ons worden [...] Bedroeft herteken, wat moet ghy lijden  
Daet sonder Roem [...] | Een nieu Liedeken Bedroefd hartje
Sterlinx DRL1582 (1582), fE4r [nr. 2]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Hollant onversaecht / Ghy leeft nu wel in vreden Al waer ick half doot  
Hope troost my [...] | Lideken Al was ik half dood
Sterlinx DRL1582 (1582), fE4v [nr. 3]
.3A.3b.3A.3b.3b.2C.2C,5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLustich plaisant,, was in zeer groot vermeugen / [...] Gheen lust noch pijn,, mach een amoureus [...]  
Aensiet die [...] | Een nieu Liet Geen last noch pijn
Sterlinx DRL1582 (1582), fE5v [nr. 4]
.2A.3b.2A.3c.2A.3b.2A.3c.3d.3d.3d.2E.3f.2E.3f
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Nederlandt seer soet / Hoe placht ghy te floreren Hoe goet is Godt van Israel  
Aensiet die [...] | Een nieu Lideken D'où vient cela
Sterlinx DRL1582 (1582), fE6v [nr. 5]
.3A.3b.3A.5b.3C.3d.3C.3d.3C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoon Nederlant,, in u men vant / Eertijts Melodye Ontbint den geest, in dit foreest, schept melodye  
Aensiet die [...] | Een nieu Liedeken O mens aanhoor des Heren woord ?
Sterlinx DRL1582 (1582), fE7r [nr. 6]
.2A.2A.2b.2A.2A.2b.2C.2C.3C.2d.3C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe hebt ghy ghefloreert / Eel Nederlantsche vrouwe Al waer ick half doot  
Aensiet liefde [naamspreuk] Al was ik half dood
Sterlinx DRL1582 (1582), fE8r [nr. 7]
.3A.3b.3A.3b.3b.4C.2C.5C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Nederlant schoon / Hoe machmen u volprijsen soot beghint  
Corrigez sans [...] | Een nieu Liedeken
Sterlinx DRL1582 (1582), fF1r [nr. 8]
3A.3b 3A.3b.3C.3C.3d 3C.2C.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie Nederlanden schoon / Wel eer de bloem Den lustelijcken Mey is nu &c.  
Tot vreucht geresen [...] | Een nieu Liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
Sterlinx DRL1582 (1582), fF2v [nr. 9]
3A.2B.3c.3A 2B.3c.4D.4D.4e.4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaect op ghy Edel gheesten / Wilt inde Const voleesten Wel aen schoon lief ghepresen  
Sterlinx, P.] / [...] | Een nieu Liedeken [...] Moet ik altijd treuren
Sterlinx DRL1582 (1582), fF3v [nr. 10]
.3a.3a.6B.3a.3a.6B.4B.4B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


10 results

tabelbreedte