Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanGy [!] loven dy Jhesu Christe / Coninck der [...] salve regina  
Dit is een schon [!] lof van die soete naem Jesus [...]
SuB1599 ([1599?]), fB4r [nr. 15]Laet ons bidden den vader den zoen ende den [...]  
Collecta
SuB1599 ([1599?]), fB4r [nr. 16]In natali domini / gaudent omnes [geen wijsaanduiding]  
In natali domini
SuB1599 ([1599?]), fC2r [nr. 22]Gods edel kinderen wilt doch ghedachtich wesen / [...] crancheit des vleys  
Een Liedeken Hoe lustelijk is ons de koele mei gedaan !
SuB1599 ([1599?]), fC7r [nr. 28]
.5a.5B.5a.5BO God diet al vermach. / Wat sullen wy nu oorbooren Met slaven ofte met wercken  
Een liedeken
SuB1599 ([1599?]), fC8r [nr. 29]
.3a.3b.3a.3b.3c.3D.3c.3DO Jhesu tzaet [!], goddelicker aert, / Van God [...] Maria tzaert, van edelre aert  
Een schoon gheestelick Liedeken Maria saart van edele aard
SuB1599 ([1599?]), fD2v [nr. 31]
.2A.2A.3b.2C.2C.3b.2D.2D.3e.3e.2F.2F.2G.2G.3 [...]Jesayas heeft ghesproken / Een alzo soeten woort Ick weet een Molenarinne  
Noch een Leyse De molenarin
SuB1599 ([1599?]), fE4v [nr. 39]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3BHoe lang zalmen in waan en logen / lieven [...] Met ganscher bedruckter herten  
De Egelantier (oude [...] | Nieuwe Jaarsliedt Met gans bedrukt hart
SuB1599 ([1599?]), fG6v [nr. 54]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.2D.2c.2c.3DNu den daech-graet, d'aengeboden genaed / helder [...] schoon lief playsant  
den Eglentier [oude [...] | Nieu Jaersliedt Schoon lief plezant
SuB1599 ([1599?]), fG7v [nr. 55]
.2A.3A.3A.3b.2A.3A.3A.3b.2C.3C.3C.3D.2C.3C.2C.3D


9 results

tabelbreedte