Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAls ick aenschouw, al 's werelds wesen, / En [...] Laest als de Goden banqueteerden  
Het eerste Liedt, van 't Gheestelijck Bloem-hofken Zal ik nog langer in hete tranen
GeestBloem1637 (1637), p1 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.2C.2C.2C.3D.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen leden al te saem, / In dees [...] Wie met den Wijsen omme gaet, mach wijsheydt, &c.  
Schabaelje, Jan Philipsz] | Het tweede Liedt. [...] In Oostenrijk daar staat een huis
GeestBloem1637 (1637), p4 [nr. 2]
.4A.4b.4A.4b.2c.1c.1D.2D.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefde tot gheldt / Heeft menigh mensch bedroghen O Schepper fier  
Het derde Liedt, Tot ghedachtenis van het groote [...] O schepper fier
GeestBloem1637 (1637), p9 [nr. 3]
.2A.3b 3b.3C.2A.3b 3b.3C,4d 4d.2E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Mensch waeckt op, 't is meer dan tijdt, / U [...] van den 68. Psalm: Staet op Heer toond u, &c  
Het vierde Liedt, Christelijcke waerschouwinghe [...] Psalm 068 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p16 [nr. 4]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.4D.4D.3e.4F.4F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn 't geest'lijck Bloemen-hof,, staet eene Blom [...] Helena  
Het vijfde Liedt, In dit Liedt werdt ghehandelt [...] Van Helena
GeestBloem1637 (1637), p22 [nr. 5]
.3A.3B.3A.3B.3B.3c.3B.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaeckt op mijn schoon Vriendinne / Aenschouwt u [...] Haest u mijn schoon Vriendinne  
Het seste Liedt. TROOST-SANGH. Voor de ziele, die [...] Haast u mijn schone vriendin
GeestBloem1637 (1637), p26 [nr. 6]
.3a.4B.3a.4B.4B.3c.4B.3c.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl mijn ziels kracht, o Heer [onleesbaar]t daer [...] Vanden 23. Psalm. Mijn Godt voed my als een [...]  
Het sevenste Liedt, Ootmoedighe onderwerpingh Psalm 023 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p31 [nr. 7]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe ick 't Verstand meer inwaerts wende, / hoe 'k [...] Hoe leggh' ick hier in dees ellende  
Het achtste Liedt. Alleen-spraeck der ziele met Godt Hoe lig ik hier in deze ellende
GeestBloem1637 (1637), p35 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer, hoe deerlijck leydt de Christenheydt / [...] Psalm 16. Bewaert my Heer, weest doch mijn, &c  
Laackhuysen, Cornelis] | Het neghende Liedt, [...] Psalm 016 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p41 [nr. 9]
.5A.5b.5A.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel zaligh is het droevigh herte / Dat om zijn [...] Hoe legh ick hier nu in mijn ellende  
Mander, Karel van] | Het thiende Liedt, [...] Hoe lig ik hier in deze ellende
GeestBloem1637 (1637), p71 [nr. 10]
,4a.4B.4a.4B.4c.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere mijn Heylandt, / 'k Roep u met ghebeden Blijdschap van my vliet  
Het elfste Liedt, PSALM LXXXVIII Blijdschap van mij vlied
GeestBloem1637 (1637), p77 [nr. 11]
3A 3b 3A 3b 3C 3d 3C 3d 3E 3E 4F 3E 3E [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer Eng'len Evangelisch sangh, / Quam van Gods [...] Van de Lustelijcke Mey  
Het twaelfste Liedt. Melaetsheydt der Zielen. Kan [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p83 [nr. 12]
.4A.3b.4A.3b 4C 4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe heerlijck zijn Gods wercken in't aenschouwen, [...] Psalm 23. Mijn Godt voed my, &c  
Het derthiende Liedt. 't Houwlijckx-betrachtingh Psalm 023 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p89 [nr. 13]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Godt aenschouwt doch van dijn hoogen Throon, / [...] Op den 51. psalm  
Het veerthiende Liedt, 't Gheest'lijck Nieu-jaer Psalm 051 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p94 [nr. 14]
.5A.5b.5b.5A.5C.5d.5C.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'T Hooghste goedt vaeck verliesen / De menschen [...] Vooghdesse der ghemoeden  
Het vijfthiende Liedt. Op den reghel, Om dat elck [...] Sei tanto graziosa
GeestBloem1637 (1637), p99] [nr. 15]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeere Godt, ghy zijt ons toevlucht ghepresen / Nu [...] Van den achtsten Psalm  
Het sestiende Liedt, Psalm 90 Psalm 008 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p102 [nr. 16]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Dwaes, en sloffen mensch, hoe dooldy in 't [...] O nacht, jaloursche nacht, teghen my, &c  
Het seventhiende Liedt, GHESANGH O nacht jaloerse nacht
GeestBloem1637 (1637), p104 [nr. 17]
.6a.6B.6a.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO God, Vader, ons Schepper goet, / Wy bidden u in [...] Vader ons in Hemelrijck  
Het achtiende Liedt, EEN GHEBEDT LIEDT, Waer in [...] Onze vader in hemelrijk
GeestBloem1637 (1637), p111 [nr. 18]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoor dy o God, buygh ick de knyen mijns herten, / [...] Van den 8. Psalm  
Ries, Hans de] | Het negenthiende [...] Psalm 008 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p120 [nr. 19]
.5a.5a.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl wat onder de Mane krielt, / Met minne schijnt [...] Den lustelijcken Mey Christi playsant  
Het twintighste Liedt, Is een Bruylofts-Ghedicht De lustelijke mei is nu in de tijd
GeestBloem1637 (1637), p124 [nr. 20]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenChristus die roept: mijn last mijn jock is soet, [...] Wanneer ick slaep, voel ick mijns levens vreught  
Witte, Jan de] | Het [...] Wanneer ik slaap
GeestBloem1637 (1637), p127 [nr. 21]
.5A.5A.3B.2B 3C 3C 3C.1d.1E.2E.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl 't aerts gewaende goet, daer 's werelts Vorst [...] Fortuyn eylaes bedroeft  
Het twee-en-twintighste Liedt Fortuin helaas
GeestBloem1637 (1637), p130 [nr. 22]
.6A.6A.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPaulus acht zijn ghewin voor schae / Om Christum [...] Een eeuwige vreugt die niet en vergaet  
Witte, Jan de] | Het [...] Een eeuwige vreugde die niet en vergaat
GeestBloem1637 (1637), p132 [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3E.3E.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVan Godes Soon, voor saligh sijn ghepresen, / Die [...] Psalm 23  
Ries, Hans de] | Het [...] Psalm 023 Datheen
GeestBloem1637 (1637), p136 [nr. 24]
.5a.5a.5b.5b.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie komen wil tot God, ghelooven moet / Dat een [...] Gerbrande Wilt  
Het vijf-en-twintighste Liedt, Van 't Geloof Engelse fortuin
GeestBloem1637 (1637), p139 [nr. 25]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie voor zijn hooghste goed, / God kend, en oock [...] Soet Zieltjen van mijn Ziel  
Het ses-en-twintighste Liedt, Hoemen Godt voor [...]
GeestBloem1637 (1637), p143 [nr. 26]
.3A.3B.3A.3B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons van Liefde singhen, / Van Liefde, voor [...] Vooghdesse der ghemoeden  
Het seven-en-twintighste Liedt, Lof vande Liefde Sei tanto graziosa
GeestBloem1637 (1637), p147 [nr. 27]
.3a.5b.3a.5b.2C.2C.3d.2e.3e 2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Liefd in Godt soo hoogh ghepresen, / Die moet [...] Saligh is d'ooghe die van binnen  
Het acht-en-twintighste Liedt. Hoedanigheydt der Liefde
GeestBloem1637 (1637), p150 [nr. 28]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSoo wie met aendacht merckt, / Al wat de Liefde werckt Ach ongheluckighe dach  
Het neghen-en-twintighste Liedt, Het derde Stuck. [...] Och ongelukkige dag
GeestBloem1637 (1637), p153 [nr. 29]
.3A.3A.4A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy die wilt een Christen wesen, / Of u al [...] Lieve Dochters vol van jeuchden  
Het dertighste Liedt, Het vierde Stuck, Van de [...] Si c'est pour mon pucelage
GeestBloem1637 (1637), p156 [nr. 30]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 128

first
next 30
last

tabelbreedte