Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWaerom rasen de Geusen met hoochmoet? / Waerom [...] van den ij. psalm  
Reael, Laurens [...] | Psalmen van [...] Psalm 002 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f2r [nr. 1]
.5A.5b.5A.5b.5c.5D.5c.5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVermaledijt is die huer ende tijt, / Dat ick int [...] vanden Li. Psalm, Ontferme u over my, etc.  
Reael, Laurens [...] | Den 2. Psalm van Dacdalbe Psalm 051 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f2v [nr. 2]
.5A.5b.5b.5A.5A.5c.5A.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe veel volcx O Paus Heer, / Dat my benijdt so seer vanden iij. Psalm. Hoe veel is des Volcx Heer  
Reael, Laurens [...] | Den iij. Psalm [...] Psalm 003 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f3v [nr. 3]
.3A.3A.3b.3C.3C.3b.3D.3D.3e.3F.3F.3e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKe Marvillie, Ke Diablos, / Moet ik nu te voet en [...] vanden ix. Psalm. Heer ick wil u uut [...]  
Reael, Laurens [...] | Den iiij. Psalm. [...] Psalm 009 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f4v [nr. 4]
.4A.4A.4b.4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeft op u hooft, steect op u ooren, / Ghy volck [...] [geen wijsaanduiding]  
De Thien gheboden des Aertschen Gods Tien geboden
NiGeuLb1576 ([1576?]), f5v [nr. 5]
.4a.4B.4a.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck hope dat de tijt noch comen sal, / Datmen sal [...] Broeders en Susters en, &c.  
Hier beghinnen de Liedekens v[an] Paepken uut, [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiGeuLb1576 ([1576?]), f6r [nr. 6]
.4A.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Prins van Oraengien is te Velde gecomen, / [...] een Meysken op een Rivierken sat, &c.  
Een nieu Liedeken Een meisje op een riviertje zat
NiGeuLb1576 ([1576?]), f7v [nr. 7]
.4a.2B.4a.2B.4c.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe seer sietmen nu dalen / Ons Pauselick [...] De Boer met groot gewelt, al uut de Camer spranck  
Papenklagen | Ofter yemant [...] Ik ging nog gisteravond zo heimelijk een gang ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f9r [nr. 8]
.3a,4B.3a.4B.4B.3c.2c,2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort ghy menschen seer valiant / Een nieu [...] van Engelenburch  
Een nieu Liedeken Engelenburg
NiGeuLb1576 ([1576?]), f10r [nr. 9]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOntwaeckt ghy Christen alle / Recht wel in desen tijt In Oostlant wil ick varen, &c.  
Reael, Laurens [...] | Een nieu Liedeken Naar oostland wil ik varen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f11v [nr. 10]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMadam van Parma die is gelegen, / In het [...] La vielle regne est accouche, cest dung Peroque  
Damme, Cornelis van | Een nieu Liedeken [...]
NiGeuLb1576 ([1576?]), f13r [nr. 11]
.4a 3B.3B.4a 3B 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch wie sal mijn ooghen nu ter tijt / Volheyt van [...] hoort toe ghy Dochters gratieus  
Als nu Madamme van Parma met het hof door den [...] Hoor toe gij dochters gracieus
NiGeuLb1576 ([1576?]), f16v [nr. 12]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen alle gare, / Wat nieus wort u bediet van den slach van Dueren  
Een nieu Liedeken Slag van Duren
NiGeuLb1576 ([1576?]), f18r [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.4B.4B.3c 4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt met ons druck oorbooren / O ghy menschen [...] Rijck Godt wie sal ick claghen?  
Een nieu Liedeken Rijke God wie zal ik klagen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f20r [nr. 14]
,4a,4B,4a,4B,4c,4D,4c,4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck neme Adieu, aen mijne Schaepkens al, / [...] des 142. Londenschen Psalm: Met mijn stemme [...]  
Wybo, Joris] / [...] | Oorlof Liedt van M. [...] O Gott wir danken deiner Güt
NiGeuLb1576 ([1576?]), f21v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaet op, ontwaect nu al ghemeyn, / Ghy die daer [...] Het voer een Ruyter jaghen  
Wybo, Joris] / [...] | Een ander Het reed er een ridder uit jagen ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f22v [nr. 16]
.4A.4A.3b.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls wy aen die Rivieren Oostwaerts saten, / [...] vanden C.xxxvij. Psalm. Als wy aen dat water [...]  
Reael, Laurens [...] | Een Claech Liedt [...] Psalm 137 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f23r [nr. 17]
.5a.5a.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut liefde hiet,, dicht ick dit Liedt / Cranck [...] Uut liefden siet, lijd ick verdriet  
Reael, Laurens [...] | Een nieu Liedeken Een lied eerbaar
NiGeuLb1576 ([1576?]), f24r [nr. 18]
.2A.2A.2A.1b.2A.2A.2A.1b.2C.2C.2C.1d.2C.2C.2C.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Borghers hoort al na mijn vermaen, / Ick soud [...] van Haerlinghen  
Als nu Madamme de Parma de Bane weder ruym [...] Te mei als alle vogels zingen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f25r [nr. 19]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy Bander Heeren in ghetale veel / Vlieden het [...] vanden 50. Psalm  
Coornhert, D.V. | De eerste vrucht [...] Psalm 050 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f26v [nr. 20]
.5A.5A.5B.5B.5c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn siel verblijt haer in den Heer, / Sijn hulp [...] des ij. Psalms Uutenhove  
Fruytiers, Jan] / [...] | Hier beginnen de [...] Es ist das Heil uns kommen her
NiGeuLb1576 ([1576?]), f27v [nr. 21]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlsmen schreef duysent vijfhondert / In dat [...] Waeckt op ghy Christen alle, &c.  
Als nu dit moetwillichste ende die fleur van [...] Ik had een allerliefste !
NiGeuLb1576 ([1576?]), f38r [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilhelmus van Nassouwe / Ben ick van Duytschen bloet van Chartres  
Corts na dat Graef Lodewijck van Groninghen op [...] Wilhelmus
NiGeuLb1576 ([1576?]), f32v [nr. 23]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Werelt listich, lieflick int orboren, / Hoe [...] Laet ons met sanghe nu gaen verblijden  
Na dat de Prince door Godes ghehenghenisse uut [...] Onder een prieel vol ruikende rozen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f35r [nr. 24]
.5a.2a.3B.5a.2a.3B.5B.3c.3c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer blijft ghy nu ghy boos gheslacht, / Ghy die [...] van Vive le Geus  
Reael, Laurens [...] | Van de ghene die [...] Ik heb gedragen wel zeven jaar
NiGeuLb1576 ([1576?]), f39r [nr. 25]
.4A.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelp nu u self, so helpt u Godt, / Uut der [...] Rijck Godt hoe is mijn boelcken dus wilde  
Na dat Duck D Alve het zeem door den mont [...] Rijke God hoe is mijn boeltje dus wild
NiGeuLb1576 ([1576?]), f40v [nr. 26]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heere wilt my erbarmen / Over tsuchten en [...] Wilt my niet straffen Heere  
Een ander vanden Thienden Penninck Psalm 006 Datheen
NiGeuLb1576 ([1576?]), f41r [nr. 27]
.3a.3a.3B.3c.3c.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Hoenderen, Enden en Duyven, / Wilt u verblijden al Laet ons den Landtman loven, &c.  
Een ander nieu Liedeken De oude Hillebrand (3)
NiGeuLb1576 ([1576?]), f42r [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHollant, Zeelant, ghy edel Prieel, / Al zijt ghy [...] van Munster  
Reael, Laurens [...] | Een ander vanden [...] Te mei als alle vogels zingen ?
NiGeuLb1576 ([1576?]), f43v [nr. 29]
.4A.4A.3b.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWy Geuskens willen nu singhen, / In dese meyes tijt Ick ginc eenmael spaceren, &c.  
Dewijle het Lant nu dus oproerich was door den [...] Allemande nonnette
NiGeuLb1576 ([1576?]), f45r [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3C.3d.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte