Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAy, hooch verheven ziel en overschoone vrouwe Esprits qui suspirez  
Bredero, G.A.] | Liedt Esprits qui soupirez
Bloemhof1610 (1610), p20 [nr. 11]
.6a.6B.6a.6BMyn lief heeft my haer minne belooft de Lustelijcke Mey  
Een Vryer Gaende Op een Cant Van een Watertgen .. De lustelijke mei is nu in de tijd
Bloemhof1610 (1610), p25 [nr. 15]
.4a.3b.2b.4a.3b.2b.3C.3C.3d.3d.2dWie wil hooren een nieuwe cluyt / Die sal ick u [...] Sal ick om den ouden dwaes alle mijn vreught [...]  
Liedeken
Bloemhof1610 (1610), p27 [nr. 16]
,4A,3b,4A,3b,4C,4C,4D,4DAls Jan Sybrich wou belesen Si cest pour mon pucelage  
Hooft, P.C.] Si c'est pour mon pucelage
Bloemhof1610 (1610), p29 [nr. 17]
4a 4B 4B 4a 4C 4COnder een linde groen / Waer ick laest nam mijn rust Alst begint  
All in a garden green
Bloemhof1610 (1610), p30 [nr. 18]
.3A.3B 4C 4C.3B.3D.3E 4F 4F.3E 4G 4G [...]Schoon lief, seght my Edel Karszou maechdeken reyn  
Edele kersouw
Bloemhof1610 (1610), p32 [nr. 19]
.2A.3b.3C.2A.3b.3C.2C.3d.4C.3dSchoonste Nimphe van dit wout ,, die my houdt Bella Nimphe fuggittiva  
Herder Lieden Schoonste nimf van het woud
Bloemhof1610 (1610), p35 [nr. 21]
4A 2A 4b 4C 2C 4b 4bHarder die uyt lasten druckich Voys:  
Hooft, P.C.] Ne vous offensez madame ?
Bloemhof1610 (1610), p36 [nr. 22]
4a 4B 4a 4BAmaril, de deeken sacht ,, van de nacht Bella Nimpha fuggittiva  
Hooft, P.C.] Schoonste nimf van het woud
Bloemhof1610 (1610), p42 [nr. 25]
4A 2A 4b 4C 2C 4b 4bWaer sydy, winter straf en cout Windeken daer het Bos af drilt  
Vrede Baert rust [naamspreuk] Windje daar het bos af drilt
Bloemhof1610 (1610), p43 [nr. 26]
.4A 4A 2b 2b 4C.4CGhy suchten heet Cupido Godt door uwe minne straelen  
Hooft, P.C.] Grijp een moed gij edele jongelingen
Bloemhof1610 (1610), p44 [nr. 27]
.2A.3b.2A.3b.2A.3b.2ACupido, geeft my raet om mijn lief hert te winnen Alst begint  
Cupido geef mij raad
Bloemhof1610 (1610), p56 [nr. 34]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3CSoo'ck heb bemint en min, en ongetroost moet blyven Cupido gheef my raedt  
Hooft, P.C.] Cupido geef mij raad ?
Bloemhof1610 (1610), p59 [nr. 37]
.6a.6B.6a.6BGheen Princen troonen schoon verciert, / Ick en [...] Nachtegael cleyn wilt voghelkijn  
Roosjes in de mei
Bloemhof1610 (1610), p63 [nr. 38]
a b a c c c bHamadriada schoone, / Syringa wijt vermaert Orpheus droef van sinnen  
Het nachtegaaltje klein
Bloemhof1610 (1610), p63 [nr. 39]
a b c a b c c d e d eMaya Moeder aller vruchten, / Bloeme cranster van [...] Jonghe dochter vol van jeuchden  
Bloemhof1610 (1610), p65 [nr. 40]
a b b a c cTe nacht, onsacht, my duchte, / Ick vant, [...] Fortuyn eylaes bedroefde  
Fortuin helaas
Bloemhof1610 (1610), p66 [nr. 41]In Lentens vreucht, het lieve leven quickt, / [...] Lief int secreet  
Engelse fortuin
Bloemhof1610 (1610), p67 [nr. 42]
a b a b c d c dComt Faem van goede tijdingh, / Verbreyt mijn [...] Bruyn verwe wort gepresen  
Bruine verf wordt geprezen
Bloemhof1610 (1610), p68 [nr. 43]Ach wanckel trouwen onlooflyck hart / Die mijn [...] Lief uytvercoren  
Lief uitverkoren lief triomfant
Bloemhof1610 (1610), p69 [nr. 44]
a b a b c d c d e e e dDe lang gheleden druck / Doet vreucht nu meerder [...] Dijn soete lief en ick  
Bloemhof1610 (1610), p70 [nr. 45]
a b a b c c d : / /Goddin die wijt en veer, doet u dienaren paren / [...] Ghy boose werelt quaet  
Bloemhof1610 (1610), p72 [nr. 46]
a b b : / / c d d d d c cCupido wel te recht, toont ghy u kintscheyt sot, [...] [geen wijsaanduiding]  
Ballade
Bloemhof1610 (1610), p72 [nr. 47]
a b a b b c b c cHeylichst heyl ach vyandinne, / Soet benijster [...] Hoe ben ick in hoopen en duchten  
Mocht een man zijn wijf verkopen ?
Bloemhof1610 (1610), 73 [nr. 48]
a b a b c c c d c c c d dLest als ick was vergaert, / Int boomrijck schoon [...] Onder de linde groen  
All in a garden green
Bloemhof1610 (1610), p74 [nr. 49]Was ick nu Messus aert ghelijck, / Ick voerd' [...] Ghy lodderlijcke Nimphe soet  
Een meisje had een ruiter lief
Bloemhof1610 (1610), p76 [nr. 50]
a a b bDunct u oock wonder, ick mijn waerde min / Ghy [...] Alst begint  
Bloemhof1610 (1610), p77 [nr. 51]
a b a b c c d c c dHelaes mijn Nimphe reyn van aert, / Thrasia nu [...] Vluchtighe nimph  
Tsamen sang: Van Thrasia en Eltert Windje daar het bos af drilt
Bloemhof1610 (1610), 78 [nr. 52]
a a b b b c cDees dronck Jonckvrou gheladen, soet / Brengh ick [...] Ick heb den dans begonnen fier ende ick den [...]  
Bloemhof1610 (1610), p82 [nr. 53]
.3a 1B.3a 1B 2C.1C 3C.3a 1BSnoode tongh valsche clappeye / Waerom steel ghy [...] Ghelijck als de witte Swane  
Gelijk als de witte zwaan
Bloemhof1610 (1610), p82 [nr. 54]
a b a b c d c d


tabelbreedte