Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDe Zangburg word u opgedraagen, / Met diepe [...] Het Feest van Flora  
OPDRAGT AAN DE NEDERLANDSCHE JONGE, HEEREN en JUFFERS Feest van Flora
AZangburg(1)1761 (1761), f[*]3r? [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4DIk heb my aan de Min gewyd, / Ik heb de liefde [...] Als ik myn Fillis kusschen mag  
TOE-EIGENING AAN de MIN Als ik mijn Phyllis kussen mag
AZangburg(1)1761 (1761), p1 [nr. 2]
.4A.4b.4A.4bAch! nu moet ik het tog vragen, / Bloed wat is [...] Ziet hoe helder scheind het Maantje  
ALS HET WEZEN MOET, MOET HET WEZEN Hei hoe helder schijnt het maantje
AZangburg(1)1761 (1761), p3 [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 1C 1C 1C.2D 4DDe Min is al 't behaaglyk zoet, / Dat Goden [...] Laat hooren Fluit, Fiöol en Lier  
ALLES IS de MIN ONDERWORPEN Laat horen fluit viool en lier
AZangburg(1)1761 (1761), p5 [nr. 4]
.4A.4A.4B.4BGy jonge Zielen, die door min / Elendig word geplaagt Hoe zoet is 't daar de Vriendschap woond  
REMEDIE voor MINNEPYN Hoe zoet is het daar de vriendschap woont
AZangburg(1)1761 (1761), p7 [nr. 5]
.4A.3B.4A.3B.4C.4C.1D.1D.1DMyn harsens loopen op den hol, / Ik weet voorwaar [...] Kom zoend malkaar, kom vat  
De MIN of de WYN Schoon bloemgewas
AZangburg(1)1761 (1761), p8 [nr. 6]
.4A.3B.4A.3B.4C.3D.4C.3DWrevlig voorwerp van myn min, / Die my vergeefs [...] Filis waarom wild gy niet  
MINNEKLAGT Mon mari est à Paris ?
AZangburg(1)1761 (1761), p11 [nr. 7]
4A.3b 4A 4A.1b.1b.1b'k Heb u overal Lief, / Hartedief Schoonste Nymfje van het woud  
MINNARY Schoonste nimf van het woud
AZangburg(1)1761 (1761), p12 [nr. 8]
4A 2A 4b 4C 2C 4bIk min een Maagd met deugd versiert, / In wier [...] Balet van den Koning van Engeland  
LOF Verheug u nu o Engeland
AZangburg(1)1761 (1761), p15 [nr. 9]
.4A.4A.4b.4C.5C.4bGroote Goon! hoe lang zal 't wezen, / Dat ik [...] Men zag de Bruigom en de Bruid  
OP HET AFZYN Van een BEMINDE
AZangburg(1)1761 (1761), p17 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B.4C.4CNu Kloris, 'k zeg u voor het lest / Indien gy nog [...] [geen wijsaanduiding]  
ZANG
AZangburg(1)1761 (1761), p19 [nr. 11]
.4A.3B.4A.3B.4C.4CNeen Klorimeen, de min, / Myn schoone zielsvriendin Jupiter &c.  
MINNEKLAGT
AZangburg(1)1761 (1761), p20 [nr. 12]
.3A.3A.2A.3B.5B.3C.5C.2d.2d 3E.3ELaaten wy eendragtig klinken, / Schenken 't glas [...] Lieve Mopsje, wil je sterven  
DRINKLIED Si c'est pour mon pucelage
AZangburg(1)1761 (1761), p22 [nr. 13]
4a 4B 4B 4a 1C 1C 1C 2D 4Dô Liefde! 'k zal niet op u hoopen, / Daar is [...] Daar was een Meisje jong van jaren  
WANHOOPIGE MINNAAR Ik lig somtijds gehele nachten
AZangburg(1)1761 (1761), p24 [nr. 14]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BWat was 't niet een Nar der Narren, / Die zig [...] Zal ik leven of steets sterven  
TROUWEN IS GEVAARLYK Soll ich leben oder sterben
AZangburg(1)1761 (1761), p26 [nr. 15]
4a 4B 4a 4Bô Goon! wat drift vervoerd myn zinnen! / Ik ken [...] Hier heeft my Rozemond bescheiden  
KUSCHJES Hier heeft mij Rozemond bescheiden
AZangburg(1)1761 (1761), p28 [nr. 16]
.4a.4B.4a.4BAl wie heeft lust tot paaren, / Moet paaren in [...] Van 't Savojaarse Meisje  
JONG PAART BEST De Savoyaardse meisjes
AZangburg(1)1761 (1761), p29 [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DDe Wyn verheugd des Menschen Geest. / De Wyn, de Wyn Wie heeft ooit grooter Gek gezien  
DRINKLIED Wie heeft ooit groter gek gezien
AZangburg(1)1761 (1761), p30 [nr. 18]
.4A.2B.2B.3A.4C.4C.4C.1D.1D.1D.3DNeen Fillis, neen, ô neen, ik zal / U nimmermeer [...] Het Feest van Ceres  
GETROUWE MINNAAR Feest van Ceres
AZangburg(1)1761 (1761), p33 [nr. 19]
.4A.3b.4A.3b.4C.3d.4C.3dGy Bosschen, Beeken, helpt my klagen, / Mijn [...] ô Vechtstroom, met uw blanke Zwanen  
BEDROEFDE MINNAAR Zo lang leefden wij in vreugde
AZangburg(1)1761 (1761), p35 [nr. 20]
.4a.4B.4a.4BVaartje word het dan geen tyd, / Met een Meid te [...] My dunkt ik ben al oud genoeg  
GRIL VAN 'T TROUWEN Moeder geef mij een man
AZangburg(1)1761 (1761), p37 [nr. 21]
4A 3b 4A 3b 4C 4C.1d.1d 1E 1E [...]Ach wat ben ik snood bedrogen! / Valsche Minnaar [...] Geef een Aalmoes aan een Blinde  
HERSTELDE HUWELYKSTROUW Zullen dan mijn droeve klachten
AZangburg(1)1761 (1761), p38 [nr. 22]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 4D 2e 2e 2e 2DHelaas! myn geld, myn geld / Is weg, ik moet te veld Ha, ha, zie zoo  
BEDORVEN BLOED Ha ha zie zo
AZangburg(1)1761 (1761), p42 [nr. 23]
.3A.3A.4B.4B 1C 1C 1D 1D.3DAl wie zyn geld is moede en zat, / Gaat naar een [...] Kom Amphion, kom Orpheus  
GERPERMITEERDE BEURSENSNYDERS Kom Orpheus kom Amphion
AZangburg(1)1761 (1761), p44 [nr. 24]
.4A.3B.4A.3B.3C.3C.4D.3D.3DWat ben ik bly, myn Man is uit! / Wat ben ik bly [...] Pluto die ging uit op roof  
VROUWEN KERMIS O zielsverrukte avondstond
AZangburg(1)1761 (1761), p45 [nr. 25]
.4A.3B.4A.3B.3BZeg my eens Meisje maat, / Zout gy wel wiilen [!] [...] Een Grysaard vol van min  
OUDE MANS VREYERY Boire à son tour
AZangburg(1)1761 (1761), p47 [nr. 26]Ik zal / 't Geval Klimee, waar heen  
VERWONDERINH Mars van Dessau
AZangburg(1)1761 (1761), p49 [nr. 27]Welkom heuchelyke dag, / Die my met een lieven lach Of schoon ik een Herder bin  
MINNAARS VERJAARWENSCH AAN ZYN MINNARES Of ik schoon een herder ben
AZangburg(1)1761 (1761), p51 [nr. 28]
4A 4A 4b 4b 4C 2D 2D 2C 2D 2CIk heb myn trouw gezwooren, / Aan schoone Rosemond Ik droomde laatst by nagten  
VERGENOEGDE MINNAAR Ik droomde laatst bij nachten
AZangburg(1)1761 (1761), p54 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3a.3CKomt laat ons zamen met malkaar, / In 't [...] Het Feest van Bacchus  
MEYZANG Feest van Bacchus
AZangburg(1)1761 (1761), p56 [nr. 30]
.4A.4A.3B.3B.4C.4C.4D.4D.2E.2E


tabelbreedte