Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDoer liefde reyn verwonnen ick blyven moet / om u [...] Schoen lief aerdich  
Zoet Robbertje
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f2r [nr. 1]
.2a.3B.2a.3B.3c.3c.3D.3D
txtVeenes met uwen minne straele / Waerom hebt gy [...] alst begint  
Een liedeken Hoor Sion wat ik ons heb vernomen
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f3r [nr. 2]
4a 5B 4a 5B 4B 4B 2C 2C 5C
txtIck heb een man hy is soe fel / Hy is gemaeck van [...] mocht een man [...] voerkoep  
Een voersanck liedeken Mocht een man zijn wijf verkopen
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f4r [nr. 3]
.4A.4A.4b.4b.3c.4D.3c
txtIck heb gevrit wel seeve Jaer / Een weinich min [...] [geen wijsaanduiding]  
een nieu voersanck liedeken Ik heb gevrijd zo schone vrouw ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f5r [nr. 4]
.4A.4B.4A.4B 4B.4B.2c.2D.2D.3e.2F.2F.3e
txtIck ly int hert pyn ongewont / En kans voerdraegen tfalt swaer sonder staedygen hooep  
Ik ly in Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f6v [nr. 5]
.4A.2b.2b.4A.2b.2b.3C.2d.3C.3C.2d
txtWie wil hoeren een nieu liet / van deesen niewe [...] een meisje van herte fyn  
Een meisje van hart fijn
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f8r [nr. 6]
,4a,4B,4a,4B 4C 2d.2d 4C
txtWie wil hoeren een nieu liet / al van een meisje [...] stiert u kinderen niet meer om sant  
Een nieu liet Een meisje van hart fijn
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f9r [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.4C 3d.4C
txtGy woerse vryers als gy wilt vryen / soe muecht [...] want sint Jop sin volck wel kent  
In Babylon met onverstand !
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f10r [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
txtLof prys en eer geeft godt ons heer / Dus stelt [...] een roesje soet  
Witte Acoleyen [=kamer van Leiden] In Oostenrijk daar staat een huis
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f11r [nr. 9]
.2A.2A.2A.2b.2A.2A.2A.2b.2C.2C.2C.2C.2b
txtHoe kuent gy myn bedroeven / en houde myn In torment Veenes bly van sinne  
Het nachtegaaltje klein
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f12r [nr. 10]
.3a.3B.3C.3a.3B.3C.3C.3d.3E.3d.3E
txtHoert toe gy Jonge vryers / Ick selt u gaen voertellen Komt [fynynch?] al gy veenes dierkens wilt [...]  
Kom allen gij Venus' diertjes
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f12v [nr. 11]
.3a.3b.3a.3b.3b.3C.3b.3C
txtSchoen lief eerwaerdich / Hier wort u lief gebrocht oe soet robbrecht  
Zoet Robbertje
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f13v [nr. 12]
.2a.3B.2a.3B,4C,4C.2D.3D
txtSchoen lief doer u genaeden / U dienaer graesy doet Ick klaech u Veenes Diere in al mijn lyden groet  
Ik klaag u Venus' dieren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f14r [nr. 13]
.3a.3B.3a.3B.3B.3c.3B.3c
txtHeere mijn gebedt toch voerhoert / en laet voer u [...] geeft mijn te drinken nae mijnen dorst  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f15v [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
txtEen wont heb Ick ontfangen / Die Doet mijn hertekin wee Mijn lief is mijn ontweeken Ick en weet die [...]  
Rijke God wie zal ik klagen
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f17r [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtBelast belaen met druck bevaen / Wert Ick bevonden Ick lij Int hert pijn ongewont en kans voerdraegen  
Ik lijd in het hart pijn ongewoon
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f18r [nr. 16]
.2A.2A.2b.2b.2A.2A.2b.2b.2C.2C.2d 4C,3C.2d
txtDen soete mey brenckt sijnen tijt / alsoe men [...] Liefde Ist Fondaement  
De lustelijke mei is nu in de tijd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f19r [nr. 17]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
txtDaer twee liefjes doer minne / voergaren seer voerblyt daer 2 liefjes doer minnen voerblyt  
Babel is nu gevallen ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f20r [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3D.3a.3D
txtWeest voerblit hier nae den tijt / en laet ons [...] Wilt u allegaer voer blijden  
Jeugd en deugd
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f21r [nr. 19]
.2A.2A.3b.2A.2A.3b 4C,4C,4D.4D
txtOm nu te moegen ueten / Dat Ick heb aen geeheeven laet ons allegaer Danckber sijn  
Nu laat ons allegaar (FOUTIEF)
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f22r [nr. 20]
.3a.3b.3a.3b.3b.3C.3b.3C
txtMeelankoely / Wech neemt myn vruecht te mael Een maech seer schoen hout mij In haer bestueren  
Engelse fortuin
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f23r [nr. 21]
.2A,3B.2A,3B.2C.3D.2C.3D
txtIck wil een huisje timmeren / Van pieter seelye [...] alst begint  
een voersanck liet Naar oostland wil ik varen ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f24r [nr. 22]
.3a.3B.3B.3c.3B.3B
txtHet soude gaste ten ooereloch vaeren / Ten [...] hansje snee dat koere was lanck  
Hansje sneed het koren
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f25r [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b
txtIst niet een groet wonder heede / Dat het goedt [...] momverlee  
Gelijk als de witte zwaan
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f26v [nr. 24]
,4a,4B,4a,4B,4c,2D,4c,2D
txtBachuis een droncker godt / Men houde u gebodt Alst begint  
Kom laat ons in het gemeen ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f28r [nr. 25]
.3A.3A.2B.2B.3C.2C.3B
txtDit kroesje met de wyne / dat Isser van mynen mont Nu wil Ick laete vaere druck lyden uit myn gemoet  
Dat zet ik op mijn handelijn
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f29v [nr. 26]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
txtVrou veenes kaeren exsoelent / Die in tgeenerael vant schoelappertgen  
Engels Schoenlappertje
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f30v [nr. 27]
.4A.3B.4A.3B.4C.4D.2D.3C
txtWilt doer den mey ontluiken / gy minnaers al gemein [geen wijsaanduiding]  
Goudsbloem [kamer van Gouda]?] Met een droeve zang zo klaag ik mijn nood ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f31v [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B 4C 4C 3D 4C 4C 3D
txtTgebodt des heeren / Ginck fyoeleeren Alst begint  
Witte Akoleyen [=kamer van Leiden] / Liefde is [...] Lief in het begin tot reine min
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f33r [nr. 29]
.2a.2a.3b.2a.2a.3b.3C.2d.3C.3C.3C.2d.2d.3E.3 [...]
txtWie wil hoeren een nieu liet / En dat sal ick u [...] Alst begint  
Te Brunswijk staat een kasteel ?
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f34v [nr. 30]
.4A.3b.4A.3b 3C.3b
txt


tabelbreedte