Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO ghy hemelsche heyr-krachten, / Enghelen veel [...] Op een nieuwe stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Een nieuw [...] O gij hemelse heerkrachten
Bussé GBB1664 (1664), p6 [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Kintjen soet en uyt-verkoren, / Licht ghy hier [...] Op een nieuwe stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Nieuw [...] Oude bloed waar zijn uw zinnen (VAR)
Bussé GBB1664 (1664), p12 [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Had ick een bequaeme tongh, / Oft een keeltîen [...] Op een nieuwe stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Slaep-Liedeken. [...] Had ik een bekwame tong
Bussé GBB1664 (1664), p16 [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Soud' ghy dan ô GODT ghepresen, / Soo ick alle [...] Op een nieuwe stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. [...] Zoudt gij dan o God geprezen
Bussé GBB1664 (1664), p22 [nr. 4] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O alderhooghste Moghentheydt! / O lieffelijcke [...] Op een nieuwe stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. [...] O allerhoogste mogendheid
Bussé GBB1664 (1664), p28 [nr. 5] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O JESU weest ghegroet, / Die ons hier vreught aendoet Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. Waer [...] Ik drink de nieuwe most
Bussé GBB1664 (1664), p32 [nr. 6] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.JESU weest ghegroet Almachtigh, / GODT en [...] Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. [...] Jezus wees gegroet almachtig
Bussé GBB1664 (1664), p36 [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Herderkens op de baen / Wilt ras naer Bedlem gaen [2x] O Res Mirabilis   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. Oft [...] O res mirabilis
Bussé GBB1664 (1664), p40 [nr. 8] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.GODT mijn hope, mijn verlanghen / Wanneer sal ick [...] Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. Waer [...] God mijn hoop mijn verlangen
Bussé GBB1664 (1664), p46 [nr. 9] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.In desen nacht, / Soo lanck verwacht Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. Eene [...] In deze nacht zo lang verwacht
Bussé GBB1664 (1664), p50 [nr. 10] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Int midden vanden nacht, / Wordt JESUS nu gheboren: Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | LIEDEKEN: Van den [...] In het midden van de nacht
Bussé GBB1664 (1664), p54 [nr. 11] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Aensiet waer JESUS leyt, / In doecxkens slecht [...] Lof sy u Moeder Maeght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. [...] Lof zij u moeder maagd
Bussé GBB1664 (1664), p58 [nr. 12] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O nacht! ô blijden nacht! / Die verheught alle herten Je sui pour vous Philis   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken: Waer [...] Je sens pour vous Phyllis ?
Bussé GBB1664 (1664), p62 [nr. 13] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Heden is een Kindeken / Van een Maeght gheboren Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Liedeken vanden [...] Heden is een kindeken
Bussé GBB1664 (1664), p66 [nr. 14] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Gheweerdight u ô Heer, / Kleyn Kindeken seer teer: Op een nieuwe stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. [...] Gewaardig u o Heer
Bussé GBB1664 (1664), p70 [nr. 15] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Herderkens laet u schaepkens staen / Begheeft u [...] Stemme ghelijck als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. [...] Herdertjes laat uw schaapjes staan
Bussé GBB1664 (1664), p76 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O JESU alderhooghste goet, / Waer toe doch een [...] O Jesu mi Dulcissime, &c.   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Kers-Liedeken. Waer [...] O Jesu mi dulcissime spes et solamen animae
Bussé GBB1664 (1664), p80 [nr. 17] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O mensch laet ons eens gaen bemercken / Wat JESU [...] O quam amabilis es Jesu, &c.   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Gheestelijck [...] L'étrenne d'ici bas
Bussé GBB1664 (1664), p84 [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.MARIA Maeght eerbaer / Princes van Hemelrijck Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | LIEDEKEN: Ter eeren [...] Maria maagd eerbaar
Bussé GBB1664 (1664), p88 [nr. 19] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ick kom u groeten met oodtmoet, / MARIA uwen naeme soet Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | LIEDEKEN: Ter eeren [...] Ik kom u groeten met ootmoed
Bussé GBB1664 (1664), p92 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Komt Maeghden Jonghelinghen al, / Komt en [...] Je ne voit rien desous, &c.   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | LIEDEKEN: Ter eeren [...]
Bussé GBB1664 (1664), p96 [nr. 21] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Heeft iemandt oydt ghesmaeckt, / Wat dat het is [...] Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Klaegh-liedt, Vande [...] Heeft iemand ooit gesmaakt
Bussé GBB1664 (1664), p100 [nr. 22] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O vaeder van het hooghste licht, / Als ghy u [...] Pater Superni Luminis, &c.   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | LIEDEKEN: Vande H. [...] O vader van het hoogste licht
Bussé GBB1664 (1664), p106 [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Slaept ghy hier noch, ô sondaer groodt, / [...] als vooren, ô Vaeder van het, &c.  
Bussé, Godefridus | Nieuw-gheestelijck [...] O vader van het hoogste licht
Bussé GBB1664 (1664), p110 [nr. 24]
.4A.4A.4B.4C.4C.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO vaeder die in hem'len sijt / U naem moet sijn [...] Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | LIEDEKEN: Ghemaeckt [...] O Vader die in hemelen zijt
Bussé GBB1664 (1664), p112 [nr. 25] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Weest ghegroet MARIA reyne, / Vol van gratie altijdt; Kintjen soet en uytverkoren, &c.  
Bussé, Godefridus | Gheestelijck [...] Oude bloed waar zijn uw zinnen
Bussé GBB1664 (1664), p115 [nr. 26]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch weest nu heel verblijt, / Want t'is nu [...] O Alderhoogste Mogentheyt, &c.  
Bussé, Godefridus | Gheestelijck [...] O allerhoogste mogendheid
Bussé GBB1664 (1664), p116 [nr. 27]
.4A.4A.4B.4B.4C.4C.4C.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe doodt die t'al heeft in bedwanck / En maeckt [...] O Vaeder die in Hem'len zijt, &c.  
Bussé, Godefridus | Gheestelijck [...] O Vader die in hemelen zijt
Bussé GBB1664 (1664), p117 [nr. 28]
.4A.4A.4B.2C.2C.2B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls JESUS in sijn Majesteyt / Sal gheven sijn [...] Stemme als volght   muzieknoot 
Bussé, Godefridus | Gheestelijck [...] O God van al
Bussé GBB1664 (1664), p118 [nr. 29] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O mensch wat groodt ghetier; / Wat roep benauwt [...] Maria Maeght eerbaer, &c.  
Bussé, Godefridus | Gheestelijck [...] Maria maagd eerbaar
Bussé GBB1664 (1664), p121 [nr. 30]
.3A.3B.3A.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte