Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanNu Poëzy met Maetzang paert, / Door konstige [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Inleiding Nu poëzie met maatzang paart
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p1 [nr. 1] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.'k Lag op een Morgenstond, / Verrukt door teedre [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Minne-klacht
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p2 [nr. 2] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Spaert meisjes vry, / Al uwe tooverlonkjes [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Drink-lied Spaar meisjes vrij
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p3 [nr. 3] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wilt ô windjes! Zachtjes blazen: / Roer geen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | De Slapende Nimf Wil o windje zachtjes blazen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p4 [nr. 4] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Als de gouden Zon haer stralen, / In den vroegen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Herderszang aan Fillis Als de zon haar gouden stralen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p5 [nr. 5] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Vaert wel, ô Beemden en Valeijen! / Vaer eeuwig [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | De Onstandvastige [...] Vaarwel o beemden en valleien
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p6 [nr. 6] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Fillis neen dat raedt gy niet, / Dat 'k alleen [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aen Fillis Phyllis nee dat raadt gij niet
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p7 [nr. 7] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O Schoone Galathee, / Wat doet gy aen de Zee [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Vischers Minnezang Waarheen mijn ziel waarheen (VAR)
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p8 [nr. 8] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Vrolyke Uurtjes, / Die 'k zoo duurtjes [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Kusje Vrolijke uurtjes
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p9 [nr. 9] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wie heeft ooit grooter gek gezien, / Dan Mahomet? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Drink-lied Wie heeft ooit groter gek gezien
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p10 [nr. 10] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn Liefste Klaertje Krynen / Waer drempel zal [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Boere Vryagie Mijn liefste Klaartje Krijnen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p11 [nr. 11] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Waer heen myn Ziel, waer heen? / Daer is op Aerde geen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aria Waarheen mijn ziel waarheen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 001: p12 [nr. 12] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Vliegt heen, / O snel gewiekte Winden [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aen de Winden
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p1 [nr. 13] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wat loopt ge, ô Herderin, / De Bosschen uit en in? [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | De Min is niet te [...] Wat loopt gij o herderin
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p2 [nr. 14] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Kloris zal ik aen myn hoopen, / Nimmermeer het [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aen Kloris Cloris zal ik aan mijn hopen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p3 [nr. 15] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Neen schoone Kloris wil niet denken, / Dat 'k [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aen Kloris
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p4 [nr. 16] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.De deugd is over al bemind, / Aen welken oord zy [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Triomf der Deugd De deugd wordt overal bemind
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p5 [nr. 17] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Aen eene Beek zat Klorimeen / Haer blonde lokken [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Raed aen Klorimeen Aan een beek zat Clorimeen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p6 [nr. 18] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Toen Klorimeen, / Op aerd verscheen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Herders-zang
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p7 [nr. 19] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoor den toon der Nachtegalen / Nu eens ryzen dan [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Minne-zang Hoor de toon der nachtegalen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p8 [nr. 20] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Hoe gelukkig is het Vee, / Dat men steeds ziet [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Herderinne zang Hoe gelukkig is het vee
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p9 [nr. 21] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.'k Weet geen kwelling dan de Liefde, / Die ons [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Genoechlyk buiten leven Ik weet geen kwelling dan de liefde
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p10 [nr. 22] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Geen mensch komt Rood oog liefde bieden: / Elk [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aen een Oude Best
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p11 [nr. 23] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O rampspoedt al te streng en wreed, / Ach! Doris [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | De Klagende Nimf
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 002: p12 [nr. 24] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Laet gy uwe hoofden hangen? / O Bloemen gy hebt reên [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aen de Bloemen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 003: p1 [nr. 25] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Ik dryf vol angst en hartenwee, / In 't midden [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Minne-Klagt
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 003: p2 [nr. 26] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Waerom zouden wy niet drinken, / Wyl het al de [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Drink-Lied Waarom zouden wij niet drinken
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 003: p3 [nr. 27] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.O schoone Klorimeen, / Hoe durft gy het wagen [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Aen Klorimene
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 003: p4 [nr. 28] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Wees wellekom, o Morgenstondt! / Gy doet in 't [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | De Morgenstond
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 003: p5 [nr. 29] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Myn Ziel hoe dus verkeerd van Zin? / Is dit uw [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Elzevier, K. / Mahaut, A. | Kracht der Oogen
MahautElzevier MaMuTy1751 (1751-1752), 003: p6 [nr. 30] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.


tabelbreedte