Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAls Godt schiep den man eerst in den begin, / [...] Wy lesen in Esdras van den, &c.  
Wybo, Joris] | Van de Scheppinge [...] Ontwaak van slaap wie dat gij zijt
BijbHlLz1655 (1655), p3 [nr. 1]
.5A.3A.3A.3b.4A.3c.3A.4b.3D.3D.3e.4e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Menschen en wilt niet slapen / Denckt hoe den [...] op u betrouw ick Heere  
Liedeken Op u betrouw ik Heer
BijbHlLz1655 (1655), p8 [nr. 2]
.3a.4B.3a.4B.3B.5c.3D.4D 4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl eer men komt ter eeren, siet, / Soo moet men [...] Om een nieuw Jaertjen sy haren Man badt  
Mander, Karel van] | Een Liedt van [...] Om een nieuw jaar zij haar man bad
BijbHlLz1655 (1655), p13 [nr. 3]
.3A.4b.3A.4b.4C.4d,2C.4d,2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAchab over Israel verheven / Regeerde binnen Samaria Ick hebbe gemint, den tijdt is geleden  
Een Histori-Liedt van Achab Met gans bedrukt hart
BijbHlLz1655 (1655), p25 [nr. 4]
5a.4B 5a.4B.2c.2c.3D.2e.3e.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNabothes Wijn-bergh was gelegen, Te Israel / In [...] Eenen vremden droom der droomen  
Van Naboths Wijn-bergh Il est vrai je le confesse
BijbHlLz1655 (1655), p32 [nr. 5]
.4a 2B.4a 3B.4c 3D.4c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRebecca die sprak, / Tot haren man verheven Al in de laetste uer  
Van den Patriarch Jacob, Rebecca ende Lia Psalm 008 Datheen
BijbHlLz1655 (1655), p36 [nr. 6]
,3A,3b,3A,3b,3C,3d,3C,3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAbraham den goeden Vader, / Al scheyden hy en Loth Schoon Lief gy zyt prys weert  
Geestelyck Scheydt-Liedt. Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
BijbHlLz1655 (1655), p40 [nr. 7]
.4a.3B.4a,3B.4c.4c,5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAssverus Coninck wijdt verbreyt, / Heeft een [...] Broeders en susters vast dogh niet  
Historie-Liedeken van Hester Ik heb gedragen wel zeven jaar
BijbHlLz1655 (1655), p42 [nr. 8]
,5A,5A,3B,4A,3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDer Philistinen stam quam, te velde even gram / [...] Beweent nu uwen val, al  
Een Liedt van David, en den Reus Goliath. Der Filistijnen stam kwam
BijbHlLz1655 (1655), p45 [nr. 9]
.3A.1A.3A.3b.3C.2C.2C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer was een Man in den lande Hus / Geheeten Job, [...] Geeft my te drincken naer mynen dorst  
Mander, Karel van] | Een Liedeken van Job Geef mij te drinken naar mijn dorst
BijbHlLz1655 (1655), p48 [nr. 10]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie met de Wijsen ommegaet, / Magh wijsheyt [...] By adderen  
Mander, Karel van] | Een Schriftuerlijck [...] In Oostenrijk daar staat een huis
BijbHlLz1655 (1655), p55 [nr. 11]
.4A.4b.5A.5b.2c.2D.6c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAenhoort dogh al te samen / Gy Mans en Vrouwen gemeen Met lusten willen wy singen, &c.  
Een Geestelijck Liedt van de vyf wyse, en vyf [...] Met lusten willen wij zingen en loven dat [...]
BijbHlLz1655 (1655), p59 [nr. 12]
.3a.3B.3a.3B.4B.3c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenNu singht, en speelt, nu rijdt en danst, / Nu [...] Alst begint  
Vondel, J.J.] | Lof sang der [...] Nu zing nu speel nu rei en dans
BijbHlLz1655 (1655), p63 [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.5b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen ouden Abraham, / Van zijnen knecht getrouwe Ick heb den tydt gesien  
Mander, Karel van] | Van den ouden Abraham Ik heb gezien de tijd
BijbHlLz1655 (1655), p66 [nr. 14]
.3A.3b.3A.3b.3b.3C.3b.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEnoch behaeghde Godt seer wel, / Ende hy wert [...] t Is heden een dagh der  
Fruytiers, J.] | Liedt uyt Syrach 40 [...] Dies est laetitiae in ortu regali
BijbHlLz1655 (1655), p71 [nr. 15]
.4A.4b.4A.4b.4C.4C.3d.4E.4E.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen goedt nieuw Liedt al van 't begin / Dat sal [...] Alsoo 't begint  
Van den verloren Soon Hoor toe al in het gemeen ?
BijbHlLz1655 (1655), p72 [nr. 16]
.4A.3b.4A.3b.3c.4D.4D.3c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGodt sprack in voorlede tijden / Tot Jonam seer [...] Daer ick lagh en sliep in 't groen, &c.  
Van Jonas Van Jonas
BijbHlLz1655 (1655), p75 [nr. 17]
.4a.3B.3a.4B.4B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt hooren Godts edele Creaturen, / Men sal u [...] Ick roep u o Hemelschen Vader aen  
Een Geestelyck Liedt van Paulus Bekeeringe. Schoon liefje jent zeer excellent
BijbHlLz1655 (1655), p79 [nr. 18]
.4A.3b.4A.4A.3A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort hoe Christus naer Galileeen / Trock uyt het [...] Hoort toe gy Christen  
Geestelijcke samen-spraek, die den Heere Jesus [...] O rad van avontuur
BijbHlLz1655 (1655), p82 [nr. 19]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3c,3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck heb een uytgelesen / Groot Avontmael bereyt Het daget uyt den Oosten, &c.  
Mander, Karel van] | Geestelijcke [...] Het daagt in de oosten
BijbHlLz1655 (1655), p84 [nr. 20]
,3a.3B.3a.3B.3c 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al te samen een vermaen, / Wat wy in de [...] Broeders die nu geroepen zijt  
Een leerlyck Historie-Lied van den Pharizeus ende [...] De Samaritaan
BijbHlLz1655 (1655), p86 [nr. 21]
.4A.5A.4b.4C.4C.4b.2b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer was een seer rijcken / Man, die daer in welden sat Het daget uyt den Oosten, &c.  
Brauwer, M. de] | Liedt van den [...] Het daagt in de oosten
BijbHlLz1655 (1655), p90 [nr. 22]
,3a.4B.3a.4B.3c 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe met sangen wil ick vertellen / Van [...] Hy magh wel blyelijck wesen  
Een Histori-Liedt van den Bel tot Babel Hij mag wel vrolijk wezen
BijbHlLz1655 (1655), p92 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJephta een strijdtbaer helt vermaert / Van een [...] Rooskens in den Mey  
Mander, Karel van] | Een Schrifturelijck [...] Roosjes in de mei
BijbHlLz1655 (1655), p97 [nr. 24]
.4A.3A.4B.3c.4B 2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGy mans en vrouwen wilt doch gedachtig wesen / [...] Alst begint  
Een Histori-Liedt van de Godtvruchtige Susanna Verjubileer u gij Venus' jongens
BijbHlLz1655 (1655), p100 [nr. 25]
.5a.5B.5a.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Babylon met onverstande / Eert men Bel den [...] t'Vlas is van de rocken gewaeyt  
Mander, K. van] | Een Historie-Liedt [...] In Babylon met onverstand
BijbHlLz1655 (1655), p103 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJesus die quam gegangen / Tot binnen Bethania Van Jonas  
Mander, K. van] | Een Liedt van Maria [...] Van Jonas
BijbHlLz1655 (1655), p107 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.2B.2B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort al gy mans en vrouwen / Blijft stantvastigh [...] Bidt al mans  
Histori-Liedt van den H.Patriarch Abraham hoe hy [...] Op u betrouw ik Heer ?
BijbHlLz1655 (1655), p108 [nr. 28]
.3a.5B.4a.4B.4B.4c.4D.5D.4c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJephta kloeck een strijdebaer Helt, / En Gideon [...] Den Marck-graef voer over den Rhyn  
Van Jephta, Gideon, Moyses geestelijcke Moralisatie Roosjes in de mei
BijbHlLz1655 (1655), p114 [nr. 29]
.4A.3b.4A.4A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSaligh zijnse hier op aerde levende, / Die de [...] Den Nachtegael die songh een liet.  
Een Psalm-Liedt, Houwelyckx vermaen. De nachtegaal die zong een lied
BijbHlLz1655 (1655), p116 [nr. 30]
5a 5a 3b.1b.2C.2C 4b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte