Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMen hoort den Amstel-Schouwburg pryzen, / En [...] 't Feest van Flora  
LOF DES AMSTERDAMSCHE SCHOUWBURG Feest van Flora
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p3 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Wierd in een' frisschenmorgenstond, / Op 't [...] daar de zilvere Waterstroom  
MEIZANG O zielsverrukte avondstond
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p4 [nr. 2]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWeijsje [!] wilt gij met mijn trouwe, / Gy zult [...] van Capotje  
Een nieuwe vermakelyke Samenspraak tusschen een [...] Kapotje
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p6 [nr. 3]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnder het groen Geboomt / Daar het water stroomt Op een aangenamen Voys  
Een Nieuw Herders Gesang
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p8 [nr. 4]
,3A 3A.5A.3B 3B,5B.2C 1C 1C.3D.4D 5D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk heb wel reden om te klagen, / Over myn [...] og wat is myn overgekomen  
Een nieuw Liet, van een Klagende Maagt, over haar [...] De Engelse matroos
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p10 [nr. 5]
,4a,4B,4a,4B 4C 4d 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWyfje, ik wouwje wel reis zoenen; / Maar je ziet [...] Kloris lief uw schoone oogen  
Een Vermakelyk Liet, van een versopen man en het [...] Cloris lief uw schone ogen
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p12 [nr. 6]
4a 4B 4a 4B 4C 4C 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenZeker vyfsestiende zusye, / Gaf aan een [...] Merliton  
't Gestoorde lusje van Broer en Zusje Mirliton
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p13 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 3C 2C 1C 2d 3C 1C 1C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat vreugd, wat geur, wat aengenaemzaemheid, / [...] van de swermer Mars  
Den lof der Bloeymaand Schwärmer Marsch
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p14 [nr. 8]
.5A.5A 3B 3B.4B 4B 4B 5C.4C 2D 2D 2E 2E.4E 4E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie te luy is om te werken, / Die gaat te bier [...] [geen wijsaanduiding]  
Een Nieuw Oorlogs Vaarder Lied
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p17 [nr. 9]
.4a.4a.4B.4c.4c.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEylaes ik mag met regt wel zeggen, / Wanneer myn [...] Op een aangename Voys  
Een Lied van de Agtkante Boer Van de achtkanten boer
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p18 [nr. 10]
.4a.4B.4a.4B.4c.4c.4D.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe blaeuwe vlag die waeyd, / En ons Schip dat [...] De Liefde met een zoet genugt  
Een vermakelyk Matrooze-Lied De blauwe vlag
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p21 [nr. 11]
4A 4A 4b 4C 4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is 't Fortuyn nu ras, / dat mijn laest gunstig was Ik drink de Nieuwe Most  
Een Avontuurlyk Lied van een Oost-Injesvaar die [...] Ik drink de nieuwe most
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p22 [nr. 12]
.3A.3A.5B.5B.3C.5C.4d.3E.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk droomden laestmael op een nagt, / Dat ik in [...] Leertze van den Zanger  
Dosia Droom-Lied en Molderent Nagtstuk O jammer en ellende ?
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p26 [nr. 13]
,4A,4A,3b,4A,3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVrolijk uurtjes, / Die k' soo duurtjes Op een Aangename Voys  
Elzevier, K.] | Een Nieuw Lied, van [...] Vrolijke uurtjes
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p29 [nr. 14]
2a 2a 4B 4a 4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnlangs ging ik om wat Baersjes, / By een Dorp [...] Ik voer lest om een Baarsje  
Een nieuw vermakelyk en Amoureus Lied, van al het [...] Ik voer laatst om een baarsje (FOUTIEF)
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p31 [nr. 15]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaer is 't Fortuin nu ras: / Zoo haestig weg gevlogen Op een Aangename Voys  
Het Nieuwe Fortuyn, vermeerdert met 12 Versjes
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p33 [nr. 16]
.3A.3b.3A.3b.3C.3D.3C.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letterenô Lustelooze Maegd: / Die haer zieltje tot slaep [...] Op een Aangenaame Wys  
De klaagende Minnaar O lusteloze maagd
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p37 [nr. 17]
.3A.3B.3C 4B.3D.3E.3F.3E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat vreugd, wat geur, wat aengenaemzaemheid, / [...] Van de swermer Mars  
Den Lof der Bloeymaend Schwärmer Marsch
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p38 [nr. 18]
.5A.5A 3B 3B.4B 4B 4B 5C.4C 2D 2D 2E 2E.4E 4E.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn Amsterdam wil ik wel zyn, / En daer is het wel [...] Op een Aangename Wys  
Een Nieuw Lied op de Speelhuyzen Te Amsterdam wil ik wel zijn
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p41 [nr. 19]
.4A 4b.4A.4A.1c.1c.1c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls donker duister was verdwenen: / Scheen het [...] Als 't begint  
Een Nieuw vermaaklyk Herders-Lied
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p44 [nr. 20]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaar was een Maget vol benouwen, / Zeer Jong [...] Op een aangename Voys  
Opregt, dog droevig, Verhaal van een ryke Jonker, [...]
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p47 [nr. 21]
,4a 4B,4a 4B,4c 4D,4c 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Ziel verrukten Avondstond, / Ik stel voor u myn Fluyt o Daar de zilv're Waterstroom  
Een Nieuw Lied O zielsverrukte avondstond
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p50 [nr. 22]
.4A.3B.4A.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk vryde een Meisje teer, / En zij was heel soet [...] Als 't begint  
Beklag van een Minnaar Ik vrijde een meisje teer
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p53 [nr. 23]
4A 4b 4C 4b 4D 4D 4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLieffelyke Herderin, / Gy bend dien ik min Hoe speelt my de Min  
Zamenspraak, gehouden tusschen een Heydensche [...] Aimable vainqueur
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p56 [nr. 24]
.2A 2A.2b.2b.3A.3c.3c 3A.3D.3e.3e [...]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Rijken Graaf in zijnder Bosschagie, / Woonden [...] [geen wijsaanduiding]  
De gevlugte TROUW Een rijke graaf in zijn bosschage
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p60 [nr. 25]
.4a.4B.4a.4B.2c.2c.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe lang is 't wel geleden, o schoone Julia, / [...] Als 't begint  
Minnaars-klagt, over het Afsterven van zyn Lief Hoe lang is het wel geleden ach schone Julia
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p63 [nr. 26]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat is de liefde blind, / Zo men beschreven vind Waar is 't Fortuyn nu ras  
Een droevig Lied van een Juffrouw en een Edelmans [...] Ik drink de nieuwe most
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p65 [nr. 27]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe Liefde met een zoet genugt, / Baard zo menig [...] Van de Blauwe Vlag  
Het droevig Uyt-eynde der Liefde De blauwe vlag
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p69 [nr. 28]
.4A.4A.3b.4C.4b 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer is een Vent gekomen, / Met Waveltjes te koop Op een Nieuwe Wys  
De Nieuwe Wafeltjeskraamer, of de Vermakelyke [...]
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p74 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk droomde laast by nagt, / Dat Zimon onverwagt Op een Aangenaame Wys  
Een Vermakelyke Droom Ik droomde laatst bij nachten ?
NIAmSchouwburg1775 ([1775 ca.]), p74 [nr. 30]
.3A.3A.3b.3b.3C.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte