Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO wat aenghenamen tijdt! / Den Advent die wy nu houwen Ne sommes pas bien-heureux  
J.G. | LIEDEKEN Ter eeren [...] Belle Iris
Orgelp1664 (1664), p1 [nr. 1]
4A 4b 4b.4A 4c 4D 4c 4DDe uer weerdigh ghepresen / Dat d'alder-hooghste goet Aymable solitude  
J.G. | Liedeken vande [...] Aimable solitude
Orgelp1664 (1664), p4 [nr. 2]
,3a,3B,3a,3B,3c,3BLieve Herders, 't is heden den tijdt van [...] Huc ad Regem Pastores, Pastores curite  
J.G. | Liedeken vande [...] Herders hij is geboren
Orgelp1664 (1664), p7 [nr. 3]
6A 2b.1b.3A.3C.3C.3D.3DOp, op, Herderkens verblijdt, / d'Eeuwigh Woordt [...] Ha qu'un souspir amoureux  
J.G. | Liedeken vande [...] La princesse ?
Orgelp1664 (1664), p11 [nr. 4]
4A 4b 4A.3C 4C 4D 4DWeest vrolijck, lieve Herderkens, op, op, 't is [...] Je veux belle Philis souffrir  
J.G. | Liedeken vande [...] Je veux belle Phyllis souffrir
Orgelp1664 (1664), p14 [nr. 5]
.6A.6A 2B 3B.2C.2C.3CHerderkens al, 't is nu ghenoegh gheslapen, / [...] Pourquoy faut il que le feu nous consomme  
J.G. | Liedeken van de [...]
Orgelp1664 (1664), p16 [nr. 6]
.2A.3b.2A.3b.5C.5C.3CDe maent December brenght ons veel vreughden, / [...] Galaté ginck met allen haer schapen  
J.G. | Liedeken vande [...] Boire et rire sont nécessaires
Orgelp1664 (1664), p19 [nr. 7]
,4a,4a,4B.4c.4B.4cOp, op, Herderkens met vlijt, / Siet wat licht is [...] Ne sommes pas bien-heureux  
J.G. | Liedeken ter eeren [...] Belle Iris
Orgelp1664 (1664), p21 [nr. 8]
4A 4b 4b.4A 4c 4D 4c 4DVrolijck, vrolijck, met dit soet nieuw Jaer, / [...] Bel Iris malgré vostre courroux  
J.G. | Liedeken vande [...] Belle Iris malgré votre courroux
Orgelp1664 (1664), p24 [nr. 9]
5A 5A 5B 5BDry Koninghen weerdt verheven, / Quamen uyt hun [...] Berger que pense tu faire  
J.G. | Liedeken vande dry [...] Berger que pensez-vous faire
Orgelp1664 (1664), p26 [nr. 10]
4a 4B 4a 4B.2C 2C 4D 2E 2E 4DAls Jesus oudt was veertigh daghen net, / Heeft [...] Chere Cato  
J.G. | Liedeken van de [...] Schone Cato
Orgelp1664 (1664), p29 [nr. 11]
.5A.5A.5B.5BMyn ziele siet met u ghedacht / Den goeden Jesus [...] Helas, je suis abandonné!  
J.G. | Liedeken vande [...] Allez où le sort vous conduit
Orgelp1664 (1664), p31 [nr. 12]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d 3E.3d 3EDen Mey, den Mey, den onversoeten Mey, / Doet [...] Wy sien hier Boerkens en Boerinnekens  
J.G. | Liedeken van den [...] Quand vous voyez Phyllis qu'un pauvre amant
Orgelp1664 (1664), p36 [nr. 13]
.5A.4b.5A.4b.5C.4d.5C.4dWie sal de liefde van Jesus uyt-spreken / Tot ons [...] 't Kindeken dat ons nu is gheboren  
J.G. | Liedeken ter eeren [...] Sarabande Pinel ?
Orgelp1664 (1664), p39 [nr. 14]
,4a,4B,4a,4B,4C,4C,4D,4DAls Joachim en Anna in ghebeden / Volherdigh [...] Godt hinck aen 't Kruys  
J.G. | Liedeken vande [...] God hing aan het kruis
Orgelp1664 (1664), p46 [nr. 15]
.5a.5a.5B.5c.2D.2D.2D.3c.2D.2D.2D.3BAls Anna neghen maenden hadt ghedraghen / Haer [...] Myn huys, mijn ouders, en mijn vrinden  
J.G. | Liedeken van de [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Orgelp1664 (1664), p50 [nr. 16]
.5a.5B.5a.5B.3C.3d.3C.2dJoachim, Anna soet, / Die namen wel ghemoet Partage librement  
J.G. | Liedeken van de [...] Partage librement
Orgelp1664 (1664), p53 [nr. 17]
.3A.3A.3B.3C.3C.3BLof Jesus, die als heden zijt / Ghekomen uyt den [...] Wy arme schamel Herderkens al  
J.G. | Liedeken vande [...]
Orgelp1664 (1664), p56 [nr. 18]
.4A.8A.4B 3B.5C.3CWanneer Maria Maghet ontfangen hadt verblijdt, / [...] Cecilia!  
J.G. | Liedeken vande [...] Cecilia
Orgelp1664 (1664), p59 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6B.3c.3c.6D.6DMaria Koninghinne, / Ick sien u heel verblijdt Aymable solitude  
J.G. | Liedeken van de [...] Aimable solitude
Orgelp1664 (1664), p62 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.3c.3BO ziele schoon mijne uyt-verkoren, / Ick kom u [...] Monsieur, Monsieur, ne vous deplaise  
J.G. | t'Samen-spraeck [...] Zoete Phyllis nader uw oren
Orgelp1664 (1664), p66 [nr. 21]
.4a.5B.4a.5B.4c.5D.4c.5DHoe ellendigh zijn mijn daghen, / 'k Maghse wel [...] Wy sullen gaen ruyse-muysen  
J.G. | t'Samen-spraeck [...] Och ik mag wel droevig schreien
Orgelp1664 (1664), p69 [nr. 22]
4a 4a 4B 4B 4c 4c,4D,4DMyn Vrindinne hier op let, / Dat ghy hebt met [...] Ne sommes pas bien-heureux?  
J.G. | Liedeken tot lof [...] Belle Iris
Orgelp1664 (1664), p74 [nr. 23]
4A 4b 4b.4A 4c 4D 4c 4DSinght en looft Godt, laet ons tot vreught [...] Adieu mijn huys, mijn ouders, en mijn vrinden  
J.G. | Gheestelijck [...] Amaryllis je renonce à vos charmes
Orgelp1664 (1664), p77 [nr. 24]
.5a.5B.5a.5B.3B.3c.3B.2cAls ick u Augustinus wil gaen prijsen, / Soo sien [...] Je suis espris d'une flamme nouvelle  
J.G. | Liedeken vanden [...] Je suis épris d'une flamme nouvelle
Orgelp1664 (1664), p80 [nr. 25]
.5a.5B.4B.5a.5BAls den grooten Godt / Wou sijn Kerck vercieren Non à soto el ciel  
J.G. | Liedeken ter eeren [...] Echo wil ik tergen
Orgelp1664 (1664), p85 [nr. 26]
3A 3b 3C 3C 3d 3e 3F 3e 3FTerese mijn vrindinne, / Ick heb u lanck bemint Aymable solitude  
J.G. | Liedeken in forme [...] Aimable solitude
Orgelp1664 (1664), p87 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.3BAls ghy inden nacht alle die Klockskens hoort [...] Calvinus Vesperen  
J.G. | 't Gheluydt van [...]
Orgelp1664 (1664), p90 [nr. 28]
.6a.7aVrinden laet ons vrolijck wesen, / En met Bacchus [...] Wie wilt hooren 'k sal 't vermelden  
J.G. | Dry vrolijcke [...] O Antwerpen uw triomf
Orgelp1664 (1664), p100 [nr. 29]
4a 4B 4a 4B 4C 4C.5D.3E.3E 4E 5f 5f 5fWeest vrolijck lieve Vrinden al, / Den Weerdt [...] Sa Cameraden maeckt jolyt  
J.G. | Tweede Tafel-Liedeken Courante simple
Orgelp1664 (1664), p103 [nr. 30]
.4A.5A.5B.5B


1-30 of 39

first
next 9
last

tabelbreedte