Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanO Godt! hoe deerlijck moet ik klagen, / Over 't [...] Van de X. Geboden  
Klachte der Nederlandsche Maegt, gedaen ten tijde [...] Tien geboden
FrOorlogsstoel1740 (1740), p3 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4BSegh Bisschop van Westphalen, / wat maekt gy voor [...] Sa Trommen en Trompetten  
t' Samen-spraek, gehouden in de Belegering van [...] La marine
FrOorlogsstoel1740 (1740), p5 [nr. 2]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C 2d 2d 2CWat of den Bisschop over quam, / dat hy soo haest [...] Wispeltuyrige Matroos  
Een Nieuw Vreugde-Gesang, over het schandelijk [...] Gij wispelturige matroos
FrOorlogsstoel1740 (1740), p7 [nr. 3]
.4A.4A.4B 4B.3c 2cDit Choor-ghesang sal u doen aenhooren / O! [...] Soeten Engelin &.  
Klaeglijk Choor-Gesangh door den bisschop van [...] Zoete engelin mijn uitverkorene
FrOorlogsstoel1740 (1740), p10 [nr. 4]
5a,4B 5a 4B.2C,3d.2C,3d 4E,5EKomt hier gy die de Boeren, / Steeds schelt voor [...] Het maentje scheen soo helder, &c.  
Het lof der Boeren manhaftigheyt Het maantje scheen zo helder
FrOorlogsstoel1740 (1740), p12 [nr. 5]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BVris op Staten Soldaten, / En hebt 'er een goeden moet Als 't begint  
Een Nieuw Liet of t' Samenspraek tusschen den [...]
FrOorlogsstoel1740 (1740), p15 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3BSta nu vast gy vrye Vriesen, / Hier is nu stof [...] Trommen, Trompetten en Fluyten  
Liet van 't innemen van Blokzijl Qu'ils sont doux bouteille mamie
FrOorlogsstoel1740 (1740), p16 [nr. 7]
,4a,4B,4B,4a 1C 1C 1C,2a,3B[S]ta stil goe luy, / t' Is van den bruy Hebbense dat gedaen, doense, &c.  
Op 't innemen van de Oude Schans Hebben ze dat gedaan doen ze
FrOorlogsstoel1740 (1740), p18 [nr. 8]
.2A.2A.3b 2b.4A.3b 3C 1d 1d 3C.2COch wat sal ick beginnen, / Dat ick dit gewest Lestmael twee Gelieven, &c.  
Een Nieu Beklag Liet, van den Cheur-vorst van [...] Laatstmaal twee geliefden
FrOorlogsstoel1740 (1740), p21 [nr. 9]
3a 3B 3a 3B 3c 3c 4D 3c 3DOch gy vrome Christen, / Die den vrede bemint Doet u oogjes open  
Een Nieuw droevig Klach-Liet, van een Liefhebber [...] J'aimerai en ce village
FrOorlogsstoel1740 (1740), p23 [nr. 10]
3a 3B 3a 3B 3c 4D 3c 4DNederlanders houdt de wacht, / Gestadelijcken [...] Lille, Lille  
Nieuw Liedeken van het secours datter uyt [...] Lille Lille gardes-tu bien
FrOorlogsstoel1740 (1740), p26 [nr. 11]
,4A.4A.4b.4bWy komen nu o Konink groot, / In dese noot Van Jephta  
Request van de gemeynte in Engelant gepresenteert [...] Roosjes in de mei
FrOorlogsstoel1740 (1740), p27 [nr. 12]
.4A.2A.4B.3c.4B 2cLuystert na dit soet geval, / Dat men u hier [...] Van 't Pot huysjen  
Een nieuw Vermaecklijck Liedeken van een Soldaet [...] Hoor hoe aardig dat ik voer ?
FrOorlogsstoel1740 (1740), p31 [nr. 13]
,4A,4A,3b,4C,3bKomt nu gy Bemers saen, / Wilt dit Liet eens aen horen Courasi, Courasi, Courasi  
Van de Manhaftigheyt van de Ingeseten van Bedum Mon mari est à Paris
FrOorlogsstoel1740 (1740), p32 [nr. 14]
4A.3b 4A.3b 4C 4C.1d.1d.1dGroningen schone Steden: / O Vrieslandt, schoon Godin Staet by gy Procureuren  
Een schoone Samen-spraecke
FrOorlogsstoel1740 (1740), p34 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DVrolijk ende vris beroemde Nederlanden, / Looft [...] Soete Engelin myn uytverkoren  
Inneminge van Coevorden, den 20 December 1672 Zoete engelin mijn uitverkorene
FrOorlogsstoel1740 (1740), p36 [nr. 16]
5a 4B 5a 4B.2C,3d.2C,3d 4E,5EVriesen, Zeeuwen en Hollander, / Groningen en Ommelandt 's Hertogenbosch gy Stadt verheven  
t' Samen-spraeck 's-Hertogenbosch gij stad verheven
FrOorlogsstoel1740 (1740), p38 [nr. 17]
4a 4B 4a 4B.3c.3c.2D.2D.3cIck laet u vragen Commandant, / Wilt gy my weer [...] Wispelturyige Matroos  
Een Nieuwe vermakelijcke twee-spraek, tusschen [...] Gij wispelturige matroos
FrOorlogsstoel1740 (1740), p41 [nr. 18]
,4A.4A.4B 4B.3c 2cHemels Opper-Voogd, Ach aenhoord mijn klagten, / [...] Dartel Venus-wicht, &c.  
'tSamen-spraek, tusschen de Hollantsche Maegt en [...] Dartel Venus' wicht
FrOorlogsstoel1740 (1740), p43 [nr. 19]
5a 3a 3B.5a 5B.3C 3d 5d 3E 3E.1dWel hoe is het gelegen, / Gy Fransse Majesteyt Van Jonas, &c.  
t'Samenspraek Van Jonas
FrOorlogsstoel1740 (1740), p46 [nr. 20]
.3a.3B.3a.3B.4C.4C.4CO Francen Coninck prachtig, / Gy zijt in 't [...] Staet by gy Procureuren  
Een t'Samenspraeck
FrOorlogsstoel1740 (1740), p48 [nr. 21]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DWel Frans en Engelander, / Hoe smaekt u het banket Aenhoort gy Mans en Vrouwen  
Zee-Gevecht van den 4. Juny Anno 1673 Fortuin gij doet mijn zinnen
FrOorlogsstoel1740 (1740), p52 [nr. 22]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3d.3CHoort toe Liefhebbers allegaer, / Wat nieus dat [...] Wispeltuyrige Matroos  
Van de Slagh by de Nieuwe-Schans Gij wispelturige matroos
FrOorlogsstoel1740 (1740), p58 [nr. 23]
.4A.4A 4B 4B.3c 2cAch roemwaerdigh Amsterdam, / Waer in mijn ziel [...] Nederlander houdt de wacht  
Samen sprekinge tusschen den Coninck van [...] Lille Lille gardes-tu bien
FrOorlogsstoel1740 (1740), p60 [nr. 24]
4A.4A.4b.4bHoe is ons Stadt met vreught ingenomen, / Nu men [...] Soeten Engelin mijn uytverkooren  
Inneminge van Nieuwe-Schans Zoete engelin mijn uitverkorene
FrOorlogsstoel1740 (1740), p63 [nr. 25]
.4a 4B.4a 4B.2C.3d.2C.3d 4E,5EBisschop van Munster Vorst van Westphalen, / Komt [...] Als 't begint  
Samen-spraeck Tusschen den Oversten Nitzou, [...]
FrOorlogsstoel1740 (1740), p67 [nr. 26]
.4a.4B.4a.4B.4C.3C 2CO Heere der Heyrscharen, / Wat doet gy Nederlandt Wilhelmus van Nassouwen  
Zee-slach van den 10 Augusti Anno 1673 Wilhelmus
FrOorlogsstoel1740 (1740), p70 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DNederlanders wilt krioelen, / Speelt op Harpen en [...] Ick sagh de blauwe Vlaggen wayen  
Inneminge van Naerden den 2 September 1673
FrOorlogsstoel1740 (1740), p74 [nr. 28]
4a 4a 4B 4c 4c 4BWat nieuws heeft men vernomen, / Als den Oranjen Held Wilhelmus van Nassouwen  
Uit-tocht van Naerden Wilhelmus
FrOorlogsstoel1740 (1740), p76 [nr. 29]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DWel Coninck van Brittanjen, / Mijn Oom van moeders kant Aenhoort gy Mans en Vrouwen  
t'Samen-spraeck Fortuin gij doet mijn zinnen
FrOorlogsstoel1740 (1740), p81 [nr. 30]
.3a.3B.3a.3B.3C.3C.3d.3C


tabelbreedte