Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanEen Gentsche Vinck verr' uyt zijn Landt verdreven [...] Edel Karsouw  
Voorreden-Liedt, Aen de Nederlandsche Jeught Edele kersouw
Medicijn NiGLb1662 (1662), p3 [nr. 1]
.5a.3B.5a.3B 3B.3c 4B.3cOp den dagh van mijn geboort, / Brengen voort Quant ce beau printemps je voy  
Een Christelijck Gheboorte-Liedt Schoonste nimf van het woud
Medicijn NiGLb1662 (1662), p9 [nr. 2]
4A 2A 4b 4C 2C 4bMyn Harpe wilt nu spelen / Een geestigh Bruylofts-liedt Van den 121. Psalm: Saligh is hy bevonden  
Gheestelijck Bruylofts-Liedt Psalm 128 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p18 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DHeer onse Godt, barmhertigh ende goedt / O Herder [...] Van den xvi. Psalm Bewaert my Heer, zijt [...]  
Een Christelijck Danck-Liedt nae den Eten Psalm 016 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p24 [nr. 4]
.5A.5b.5A.5b.5c.5cGhy alle die hier zijt vergaert, / Om vrolijck [...] Nu singht, nu speelt, &c.  
Een Christelijck Tafel-Liedt Nu zing nu speel nu rei en dans
Medicijn NiGLb1662 (1662), p30 [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.5bIck sie de doodt voor oogen staen, / Die my van [...] Ick roep u ô Hemelsche Vader aen  
Een Christelijcke Sterf-Liedt Schoon liefje jent zeer excellent
Medicijn NiGLb1662 (1662), p35 [nr. 6a]
.4A.3b.4A.3A.3A.2bVreest niet o sondaer seer belaen, / Christ sal u [...] [Ick roep u ô Hemelsche Vader aen]  
Schoon liefje jent zeer excellent
Medicijn NiGLb1662 (1662), p40 [nr. 6b]
.4A.3b.4A.3A.3A.2bHier stae ick op mijn wachte / Daer ick op ben ghestelt Wilhelmus van Nassouwen  
Christelijck Wacht-Liedeken Wilhelmus
Medicijn NiGLb1662 (1662), p45 [nr. 7]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DSult ghy dan altijdt treuren, / O lieflijck Nederland alst begint  
Christelijck Troost-Liedeken, aen het bedroefde [...]
Medicijn NiGLb1662 (1662), p51 [nr. 8]
.3a.3B.3a.3BNae dat de Heere wijs voordacht / Hemel en Aerd' [...] Maximilianus de Bossu  
Bruylofs-Liedt Es ist das Heil uns kommen her
Medicijn NiGLb1662 (1662), p60 [nr. 9]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3bPrijst met sangh 's Heeren Name/ In [...] [geen wijsaanduiding]  
Medicijn NiGLb1662 (1662), p65 [nr. 10]
3a.4a.4B.4B.3c.3c.4D.4DWaerom meught ghy, O Christi Kerck, dus treuren, [...] [geen wijsaanduiding]  
De Klachte ende vertroostinghe van Godes Kercke. [...]
Medicijn NiGLb1662 (1662), p66 [nr. 11]
.5a.3B.5a,3B 3B,3c 2d 2d 3cWat hoor ick voor geruchten? / Wien hoor ick daer [...] van den vi. Psalm  
De klachte ende vertroostinghe van het eenvoudigh Herte Psalm 006 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p75 [nr. 12]
.3a.3a.3B.3c.3c.3BO Christi Bruydt, / Doet aen u witte kleeren Al die in Zion zijt  
Een Christlijk Nieu-Iaer-Liedt, van de [...] De tijd is hier
Medicijn NiGLb1662 (1662), p82 [nr. 13]
.2A.3b.2A.3C.2A.3b.2A.3C.2b.3C.3D.4D.3D.3CWel op, wel op, ick gae ter Jacht, / Nemen op de [...] 't Windeken daer den Bosch af drilt  
Den Geestelijcken Jager Windje daar het bos af drilt
Medicijn NiGLb1662 (1662), p93 [nr. 14]
.4A 4A 2b 2b 4C.4CWel op laet ons uyt visschen gaen / Naer de [...] Vanden Geestelijcken Jager  
Den Geestelijcken Visscher Windje daar het bos af drilt
Medicijn NiGLb1662 (1662), p98 [nr. 15]
.4A 4A 2b 2b 4C 4CMyne Harp bekleedt met rouwe / Singht een [...] Schoon Jonghvrouw ick moet u klagen  
Christelijck Vermaen-Liedt, aende Nederlanden Il est vrai je le confesse
Medicijn NiGLb1662 (1662), p102 [nr. 16]
4a 3B 4a 3B 4c 3D 4c 3DAl watmen hier in dese werelt siet / O soete [...] Vande Engelsche Fortuyn  
Christelijck Scheydt-Liedt Engelse fortuin
Medicijn NiGLb1662 (1662), p109 [nr. 17]
.5A.5A.5B.5BStaet op, staet op, o soete Jeught, / Niet langer [...] Aenhoort 't geklach O bloeyende Jeught  
Den Christelijcken Morgen-wecker Aanhoor geklaag o bloeiende jeugd
Medicijn NiGLb1662 (1662), p115 [nr. 18]
.4A.4A 3B 3B 3AIck hoor aen de Vog'len singen / Dat dit is de [...] Ick en ben niet als een Pluyme  
Een Christelijck Mey-Liedt Ik ben niet als een pluim
Medicijn NiGLb1662 (1662), p122 [nr. 19]
4a 4B 4a 4B 4C 4C,4CDoet u oogskens open, / Schoone het is dagh Die reyn liefde vyerigh  
Een Christelijck Bruyloft-Liedt J'aimerai en ce village
Medicijn NiGLb1662 (1662), p128 [nr. 20]
3a 3B 3a 3B 3c 3d 1E 3c 3d 1EIck wil des Heeren lof / UUt 's herten grondt [...] Ick weet een schoon Casteel  
Een Christelijk Danck-liedt Cupido triomfant
Medicijn NiGLb1662 (1662), p134 [nr. 21]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.4CWy dancken u Hemelsche Vader, / Dat ghy soo [...] Vande thien Geboden  
Het Morgen Gebedt Tien geboden
Medicijn NiGLb1662 (1662), p143 [nr. 22]
.4a.4B.4a.4BBarmhertigh Godt, O eeuwigh licht, / Schijnend' [...] Van den xiij. Psalm  
Een Avondt Ghebedt Psalm 013 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p148 [nr. 23]
.4A.4A.4b.4b.4AAl wat leven ontfangen heeft, / En ghy Heere den [...] van den 24. Psalm  
Gebedt voor den Eten. Sanghs-wijse gestelt Psalm 024 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p154 [nr. 24]
.4A.4A.4b.4C.4C.4bLooft God met danksegginge klaer / Voor sijn [...] Vanden ix. Psalm  
Ghebedt nae den Eten Psalm 009 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p160 [nr. 25]
.4A.4A.4b.4bO Godt en Heer des Hemels hoogh ghe-eert / Die [...] vanden L. Psalm  
Ghebedt-Liedt Psalm 050 Datheen
Medicijn NiGLb1662 (1662), p165 [nr. 26]
.5A.5A.5B.5B.5c.5cGeluck moet u toe-komen / Bruydegom en Bruyd eerbaer Parao [!] die leydt versoncken  
Bruylofts-Liedt Fortuin helaas
Medicijn NiGLb1662 (1662), p172 [nr. 27]
.3a.3B.3a.3B.3B.3C.3B.3CGeluk, vrede in 't leven / Bruydegom en vrouw Bruydt In 't soetste vande Meye  
Bruylofts-Liedt Een amoureus fier gelaat
Medicijn NiGLb1662 (1662), p181 [nr. 28]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D


29 resultaten

tabelbreedte