Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanZaligh leeft hy byden menschen: / Die met herten [...] Le bergier et la bergiere  
D.V. Coornhert [...] | Van zaligh leven Lijntjes oven is bestoven audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 1
txtAls ick zinck in myn eyghen grond, / Doorzoeck [...] Het waren twee ghespelen ghoed  
D.V. Coornhert [...] | Vant Christendom Het waren twee gespelen goed audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 2
txtIc minde een maaght uyt onbedachte jueght / Al [...] O combien est etc.  
D.V. Coornhert [...] | Op een vryers [...] O combien est audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 3
txtDoor wissel van liefde myn leven verhueght, / Ick [...] Te Mey als alle de Voghelkens zingen, etc.  
D.V. Coornhert [...] | Wissel van minne Te mei als alle vogels zingen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 4
txtGhy vryers die opt vryen ghaat / Ick wil u huwen leren alzoot beghint (De lustelycke mey)  
D.V. Coornhert [...] | Dans-lied opt huwen De lustelijke mei is nu in de tijd audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 5
txtCorte rouwe lange trouwe, zingt na zwaar [...] alzoot beghint  
D.V. Coornhert [...] | Van een ghetrouwe vrouw Help God hoe wee doet scheiden audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 6
txtEen vrouwe neerstigh ende vroed / Verciert met [...] Onze Vader etc.  
D.V. Coornhert [...] | Het lof ener [...] Onze vader in hemelrijk audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 7
txtDanserye [instr.] Allemaigne  
Tielman Susato en [...] | Danserye audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 8
txtMyn groene Jueghd met vrueghden voormaals zang, / [...] [geen wijsaanduiding]  
D.V. Coornhert [...] | Vertroosting der [...] Psalm 002 Datheen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 9a
txtHelaas hoe blind is t'herte steyl ghedaalt / In [...] [geen wijsaanduiding]  
D.V. Coornhert [...] | Vertroosting der [...] Psalm 051 Datheen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 9b
txtDoe was die zwarte nacht verdreven, / De [...] [geen wijsaanduiding]  
D.V. Coornhert [...] | Vertroosting der [...] Psalm 005 Datheen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 9c
txtWie mannelyck met waarheid heeft vertreden, / Des [...] [geen wijsaanduiding]  
D.V. Coornhert [...] | Vertroosting der [...] Psalm 008 Datheen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 9d
txtO schepper van de lucht vol sterren schoon, / Die [...] [geen wijsaanduiding]  
D.V. Coornhert [...] | Vertroosting der [...] Psalm 001 Datheen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 9e
txtDie als de Zon opt heetste ryst, / Zaayt met een [...] [geen wijsaanduiding]  
D.V. Coornhert [...] | Vertroosting der [...] Psalm 121 Datheen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 9f
txtWanneer de Sterren zyn betoghen / Met wolcken [...] van de Tien geboden  
D.V. Coornhert [...] | Vertroosting der [...] Tien geboden audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 9g
txtSalich sy zyn / Wiens boosheyt is vergheven [geen wijsaanduiding]  
Willem van Zuylen [...] | Souterliedeken: Psalm 31 Een lied eerbaar audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 10
txtEert den Heer En looft Hem zeer / Want Hij goed [...] [geen wijsaanduiding]  
Adriaen Smout? [...] | Passamezzo Eert den Heer Passamezzo d'Italie audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 11
txtWy Ballingen, verstroyt met hopen veel / uyt [...] des 50. Psalms  
D.V. Coornhert [...] | Heylzaam troost in [...] Psalm 050 Datheen audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 12
txtIck hope dat den tijt noch comen sal, / Datmen [...] Broeders en Susters en, etc.  
Anonieme tekst; [...] | Liedeken van Paepken uut Ik heb gedragen wel zeven jaar audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 13
txtTyrannich werck spoortmen nu alle weghen / Waer [...] Vanden xli. Psalm  
Anonieme tekst; [...] | Een liedeken van [...] Tirannig werk vol args gedrongen (Polyfoon) audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 14
txtGhy munnicken leeft op hoopen, / Ghy papen weest [...] Een nieu liet heb ick op hant, ter eeren van [...]  
W. Verhee (tekst); [...] | Ghy Munnicken leeft [...] Een nieuw lied heb ik op hand ter ere van [...] audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 15
txtEen herts-roer zoet na macht in ghoedheyd [...] Susanne ung Jour  
D.V. Coornhert [...] | Van liefde Susanne un jour (Polyfoon) audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 16
txtWie hier wil leven met zinnen bly / Talder uren [...] Een aardigh Trommelaarken  
D.V. Coornhert [...] | Van hoop en vrees Een aardig trommelaartje (Polyfoon) audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 17
txtVan lief te zyn verscheyden, / Is rechte lied' een dood Een amourues fier ghelaat  
D.V. Coornhert [...] | Op een bruyghoms snuevel Een amoureus fier gelaat audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 18
txtGhy Drinckebroers berooft van zinne, / Oock [...] kond'ick die Maneschyn bedecken. etc.  
D.V. Coornhert naar [...] | Virgilius: Van [...] Kon ik de maneschijn bedekken audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 19
txt't Is huyden een dach van vrolikheid, / Zoo wy [...] Zoo 't beghint  
H.L. Spiegel [...] | Jubeljaarlied van Spiegel Dies est laetitiae in ortu regali audio
COLL: Liederen van Dirck Volckertszoon Coornhert (1990), 1: 20
txt


26 resultaten

tabelbreedte