Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanLaat ons Godts goedigheit / Met aangenaame klanken [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | Lof van Godts Goedheit Laat ons Gods goedigheid
Sweerts SGZ1710 (1710), p2 [nr. 1] transcr.Myn ziel, myn hart, verhef den Heer / Voor zynen [...] Verlaat gy my verheeve Ziel   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | Dankoffer voor [...] Tranquilles coeurs
Sweerts SGZ1710 (1710), p8 [nr. 2] transcr.Wat slaaft men steets om gelt en goed, / Wat [...] Rigodon   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Verachting van den [...] Schoon bloemgewas
Sweerts SGZ1710 (1710), p16 [nr. 3] transcr.O aardsgezinde en blinde menschen, / Wat heil, [...] Psalm 118. Danket den Heere   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Noch tegen de [...] Psalm 118 Datheen
Sweerts SGZ1710 (1710), p21 [nr. 4] transcr.Laat ons vernoegt den Hemel dankbaar zyn, / Die [...] Het best op aard is een gerust gemoed   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Verheve Dankbaarheit Het beste op aarde is een gerust gemoed
Sweerts SGZ1710 (1710), p28 [nr. 5] transcr.Rys op, rys op ô heldre zonneschyn / Rys op, rys [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Bede voor de [...] Rijs op rijs op o heldere zonneschijn
Sweerts SGZ1710 (1710), p32 [nr. 6] transcr.O allerzoetste zoet, / ô Eendracht, heil van d'aard C'est de vos seuls plaisirs   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | Loffelyke Eendracht C'est de vos seuls plaisirs
Sweerts SGZ1710 (1710), p41 [nr. 7] transcr.De Heere weidt my als myn Herder, / Daer niets [...] Ongespecificeerd: notenwijzend   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | De [...] De Heer weidt mij als mijn herder
Sweerts SGZ1710 (1710), p53 [nr. 8] transcr.Myn Godt, myn Herder, komt my leiden, / In gras- [...] Ook twee regels herhaalt in 't zingen, is [...]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Of anders dus [...] Psalm 147 Datheen
Sweerts SGZ1710 (1710), p58 [nr. 9] transcr.Welzalig zyn die vreed' en rust beminnen / Want [...] Sarabande   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | De Vrede der Ziele. Al wat men doet
Sweerts SGZ1710 (1710), p63 [nr. 10] transcr.Het geluk keert heen en weder, / Het geluk keert [...] [ELDERS:] Ton humeur est Catarine   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Verachting van 't [...] Ton humeur est Catherine
Sweerts SGZ1710 (1710), p68 [nr. 11] transcr.Ontaart geslacht dat tot een smaat van Godt, / [...] Het best op aard is een gerust gemoed   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Gedachten wegens [...] Het beste op aarde is een gerust gemoed
Sweerts SGZ1710 (1710), p72 [nr. 12] transcr.Godt is een Geest, in zyn natuur volmaakt, / Die [...] Het best op aard is een gerust gemoed  
GODT NAER 'T VOORSCHRIFT DER HEILIGE SCHRIFT Het beste op aarde is een gerust gemoed
Sweerts SGZ1710 (1710), p81 [nr. 13]Geen Mensch kent Hem die hy niet heeft beschouwt [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | AAN DEN VERMEETELEN [...] Klimeen ach ieder weet dat ik u min
Sweerts SGZ1710 (1710), p83 [nr. 14] transcr.Hong Godts volk aen Babels stroomen, / Als het [...] Ps: 42.   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / Anders, H. Psalm 042 Datheen
Sweerts SGZ1710 (1710), p90 [nr. 15] transcr.Zingt nu God ten prys, / Onze sterkte en krachten Ps: 81. Zing den Heere bly   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | Dank- en Lofzang [...] Psalm 081 Datheen
Sweerts SGZ1710 (1710), p99 [nr. 16] transcr.O Zonne der gerechtigheit / Die lieflyk uwe [...] Hoe lieflyk zyt gy myn vrindin   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | Morgenzang. Hoe lieflijk zijt gij mijn vriendin
Sweerts SGZ1710 (1710), p104 [nr. 17] transcr.O Licht, dat in de duisternisse schynt, / En [...] Ik vind myn Minnaar vol bekoorlykheên   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | Avondzang Ik vind mijn minnaar vol bekoorlijkheden
Sweerts SGZ1710 (1710), p110 [nr. 18] transcr.Myn ziele buigt zig neer, / En staat voor u, myn [...] Wanneer ik overweeg myn zwakheit   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Bereiding en Bede [...] Wanneer ik overweeg mijn zwakheid en ellendigheden
Sweerts SGZ1710 (1710), p116 [nr. 19] transcr.Myne ziele loove en prys / Godts goedertierentheden Aangenaame konst die onze ziel   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis / [...] | Lof en Dank na het [...] Aangename kunst die onze ziel (1)
Sweerts SGZ1710 (1710), p120 [nr. 20] transcr.Hoe voelt zich de ziel genegen, / Dat zy zich tot [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Stryd der Deugt Hoe voelt zich de ziel genegen
Sweerts SGZ1710 (1710), p124 [nr. 21] transcr.Steets in deugt verheugt te zyn / Bant uit onze harten [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Belooning van Deugd Steeds in deugd verheugd te zijn
Sweerts SGZ1710 (1710), p128 [nr. 22] transcr.Laten wy den Heere zingen, / Onzen zang zy God gewydt [ELDERS:] Ei wat vraeg ik toch naer de aerde   muzieknoot 
Sweerts, Cornelis | Beste Zangstof Ei wat vraag ik toch naar de aarde
Sweerts SGZ1710 (1710), p134 [nr. 23] transcr.


23 results

tabelbreedte