Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWat geklach, Nacht en dagh, / Moeten wy nu storten ach! Za allon  
Een Nieuw Liedt, van de Fransse Sleutel, [...] Sa allons op dragon
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), [p3] [nr. 1]
2A 2A 4A 4B.4B 4B 4C.2CWel vind ick hier mijn schoone / Ster in den [...] Mijn Engel is vol vreugde  
Een schoone Vryagie, tussen een Amsterdams [...] La grédeline
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p7 [nr. 2]
.3a.3B 4a 4B 4c 4D.2E.2E 4c 4DO Goon! wat wort ick vaeck bestreen / Van 't [...] La Courante  
d'Afschuwelicke MINNAER Of verlydende VRYSTER Courante simple
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p9 [nr. 3]
.4A.5A.2b 3C.2b 3CWel gebuer, hoe staet u 't hooft / Dus soo [...] Sinter Klaes goedt heyligh man  
Aerdige samen-spraeck Belle Iris
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p10 [nr. 4]
4A 4b 4b 4A 4c 4D 4c 4DSchoon Isabel, hoop van mijn leven, / O schoon Godin! Baillet [!] de Montrey  
Een raer Liedt van de schoone ISABELLE Ballet van de graaf van Monterey
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p12 [nr. 5]
.4a.2B.5a 3B.4c.3D.3D.3c 3DVervloeckte Pronckerye, / En snoode Prael en Pracht Pier is in den Hemel  
Een Nieuw Liedt van de A-la-mode Dracht Pier is in de hemel
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p14 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3c.3BLieve Gebuer-vrouw ick verdraghe, / Soo groot verdriet 't Meysjen dat quam van boven loopen  
Discours ofte t'Samen-spraeck, tusschen Grietje [...] Branle Parthenice ?
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p17 [nr. 7]
.4a.2B.4a.2B.4c.2D.4c.2DEen Breyder gingh met sijn Breytuygh spanceeren. [...] Aensiet mijn roer  
Een nieuw Liedt van een Breyder, die een Juffrouw [...]
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p21 [nr. 8]
.4a.4a,4a,4aSteeckt Trompetten al gelijck, / Nu ghy vrome [...] Wat is dit gedaen  
Vernieuwinghe der Campanje, zijnde een nieuw en [...]
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p23 [nr. 9]
4A 4b 4A 4b 4C 4CReyst uyt den slaep schoon Herderin, / Aurora die [...] Galathé ô Galathe  
HERDERS-KLACHT Het vinnige stralen van de zon ?
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p25 [nr. 10]
.4A.4b.4A.4b'k Moet de liefde vervloecken, / Haer hulp versoekcen Als 't begint  
Een Amoreus Liedeken Ik moet de liefde vervloeken
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p26 [nr. 11]
2a.2a.4B.3B.3c.2D,3c.2D'k Had onlanghs Cupidoos macht, / En sijn pijl en [...] Hadt ick 't oyt wel eer gedocht  
MINS vergeefse tegenstandt Gavotte d'Anjou ?
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p29 [nr. 12]
4A 4A.4A 3b 3b 4C 4CWat sien ick meenigh dapper helt, / Seer moedich [...] Sa Viva Gasten  
ORANJENS LOF
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p30 [nr. 13]
,4A,4A,3b,3C,3b,3CWanneer sult gy Cypres-godin? / mijn sugt en [...] Courante la bare  
Silvesters Minne-klacht, over sijn schijn-wrede Sylvia Allez où le sort vous conduit
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p31 [nr. 14]
.4A.5b.4b.5A.4C.5C.5d.2E.2d 3EWel overschoone Rosaniere / Hoe langh sult gy in [...] Kars-nacht  
De Klagende PHILANDER, over sijn schijn-soete [...] O kerstnacht schoner dan de dagen
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p32 [nr. 15]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BLieve Philis hoe toont hem u gemoet / Soo stuers [...] Chere Philis  
Op de schijn onbuyghsame Philis Chère Phyllis pourquoi témoignez-vous
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p33 [nr. 16]
,5A.5A.5B.2C.3C.3BOnlanghs gingh ick eens treden, / Na 't lieve [...] Gredeline  
Luysen ende Vloo Moordt La grédeline
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p33 [nr. 17]
.3a.3B.3a.3B,4c 4D.3D 4c.4DNu is overtoogen, / Met hooploos mistrouwe Granida Princesse  
Cloris Minne-Klacht Granida prinses
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p34 [nr. 18]
3a 3b 5C 3a 3b 5C.5D.5DAch soetste Engelin, / Ghy zijt die ick bemin Van Isabel  
Een Nieuw Vryagie-Liedt van een Minnaer en Minaresse Ach zoete Isabel
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p36 [nr. 19]
.3A.3A 3A.4B.3C.3C 3BHa Min-godin die voor veel Jaren, / Nam op 't [...] Soeten Engelin  
Cupidoos Minne-klacht Zoete engelin mijn uitverkorene
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p38 [nr. 20]
.4a 4B 5a 4B.2C,3d,3C.2d 4E,5ESoete Harderinne / Troost van mijn gemoet Trompen en Trompetten  
Minne-Klacht La marine
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p40 [nr. 21]
3a 3B 3a 3B 3c 3D 2c 2c 2DDorinde wat plaghen, / Doet ghy mijn verdraghen Ick hoorde dees dagen  
Coridons Minne-klacht, over sijn wrede Dorinde Son mille tormenti
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p41 [nr. 22]
.2a.2a.1b.1b.1a.2c.2c.1d.1d.2cLaet ons loven nu den Heer verheven, / Om dat hy [...] Op een aengename voys  
Een nieuw Liedt, van de Victorieuse Velt-slagh [...]
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p42 [nr. 23]
.4a.4B.3a.3B.3a.3BO Werelt vol van bedrieghlijckheydt / Die yder [...] Ach Leonoor, ach schoone Leonoor  
Werelts lust en af-keer, Verhandelt tusschen een [...] Schone Cato
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p45 [nr. 24]
.5A.5A.5B.5BIck bidt u Vrienden blijft een weyniigh staen, / [...] Ick heb den bras van 't soete Venus Kindt  
Van een soet Venus Diertjen
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p47 [nr. 25]
.5A.5A.4b.4bWel hoe dus mijn Doosje, / Dan bleeck, dan weer [...] Op een nieuwe voys  
Den nieuwen Italiaenschen Prickert en Juffrou Knipstert Un pêcheur indigne ?
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p49 [nr. 26]
,3a,3a,3a,3B 2c 2c 2c.2B,4B'k Verfoey de Venus-jacht, / Daer ick veel eer op dacht Als 't begint  
MINNE-STRYDT
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p50 [nr. 27]
.3A.3A.3b.2C.3A.2D.3E.3f 3f 3f 3EMyn Ziel is op heden / Vol van vrolickheden! Liefhebbers getrouwe, etc.  
Discours ofte t'Samensprekinge, tusschen de seven [...]
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p52 [nr. 28]
.2a.2a.3B.3B.2c.2D.3c.2DJupyn, ey! wilt te samen binden / U buyen, [...] Reveille vous, &c.  
Gedwonge Minne-sucht Réveillez-vous belle endormie
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p56 [nr. 29]
.4a.4B.4a.4BWaer doolt gy segt droeve Minnaer heen / Sal dan [...] Ariaentje, &c.  
De klagende Kleasinor, en de doolende Dorestee Ariaantje uw oogjes
NiMarsVenStr16xx ([1675+]), p57 [nr. 30]
.5A.5A.5B.5B


tabelbreedte