Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanWat sal Momus nu doch aenrechten / Hier is geen [...] [geen wijsaanduiding]  
Bor, Pieter
Mander Schilderb1604 (1604), f*7v [nr. 1]
4a 4a 4B 4c 4c 4BAldergrootste t'allen tijden / Hoortmen Godes [...] [geen wijsaanduiding]  
Bartjens, W. / Godt [...] | [...] Een [...]
Mander Schilderb1604 (1604), f*8v [nr. 2]
4a 4a 4B 4c 4c 4BMet grooten vlijt brengt menigh Vader / Tot [...] [geen wijsaanduiding]  
Dwingt u tonghe [...] | ODE Op't [...]
Mander Schilderb1604 (1604), f**4r [nr. 3]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BComt Lust, des Gheests vriendin, / Met my in hert [...] Een aerdig Venus Dier,, heeft my in haer [...]  
Ketel, P.C. / [...] | Winckel-Liedt, voor [...] Een Venus' dier houdt mij in het bestier
Mander Schilderb1604 (1604), f**5v [nr. 4]
.3A.3A.5b.3A.3A.5b.3b.3C.3C.3bNu leer-gierighe Jeught,, met my verheught,, en [...] De lustelijcke Mey, etc  
Ketel, P.C. / [...] | Winckel-Liedt, voor [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
Mander Schilderb1604 (1604), f**6r [nr. 5]
.3A.2A.2B.3c.2c.3A.2A.2B.3c.2c.2D.2E [...]Nu Tithons bruydt,, Aurora schoone / Haer [...] Schoon lief ghy zijt prijs waerdt alleene  
Ketel, P.C. / [...] | Landtschap-Schilder-Liedt Schoon lief gij zijt prijs waard alleen
Mander Schilderb1604 (1604), f**6v [nr. 6]
.2A.2b.3C.3C.2A.2b.3C.3C.3C.2C.2C.1d.2E.2d.2 [...]T'valt mijn,, een pijn,, aldus vercleynt te zijn [...] Verheught,, in deught,, ghy Rhetorijcksche Jeught  
Ketel, P.C. / [...] | Jaer-Liedt, wordt [...] Verheug in deugd
Mander Schilderb1604 (1604), f**7v [nr. 7]
.1A.1A.3A.3B.3B.1A.1A.3A.3B.3B.1C.2B.1C.2B.3 [...]


7 results

tabelbreedte