Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanGhy groot end goede godt die door u stercke [...] [geen wijsaanduiding]  
Een christelick gebet Esprits qui soupirez ?
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fQ2v [nr. 1]
.6a.6B.6a.6BJonckvrou dye my doet leven In sulcken pijn / Dat [...] soot Begint  
Een nyeu Liedeken Juffrouw die mij doet leven
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fR1r [nr. 2]
.5A.4A.4b.2C.4CGelooft sij godt die mij heeft uut vercooren / [...] psalm 3, mijn siele wildt den heer met [...]  
[Busschoff, B.] | Loof sang des heeren Psalm 103 Datheen
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fR3r [nr. 3]
.5a.5a.5B.5c.5c.5BO Angenietjen mijn honich bietjen / Mijn [...] alsoot begint  
[Starter, J.J.] | Geestich Liet O Angenietje
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fS2r [nr. 4]
.2a.2a.3B.3B.2c.2c.3D.3D.2E.2E.2F.2F.3FWanneer ick slaep voel ick myns levens vreucht / [...] alsoot beghint  
Een nieu Liedeken Wanneer ik slaap
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fAa4r [nr. 5]
.5A.5A.3B.2B.3C 3C.3C.1d.4dTreurt nu met my, die tot yemandt liefd dracht / [...] d'Enghelsche fortuyn  
Een Amoureus liedeken Engelse fortuin
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fBb1r [nr. 6]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DAch amaryllis / Seght wat u wil is [geen wijsaanduiding]  
[Hooft, P.C.] | Pastorael Cephalus [...] Boerinnetje
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fBb3r [nr. 7]
.2a.2a.4b.5b.3C.3C.3C.2bSchoon lief en mach, u hert bewegen niet / Myn [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nieu Liedeken gepresen, Die niet singen en [...] Engelse fortuin
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fCc1r [nr. 8]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3DLest als myn sinnekens waren / Door wont in groot [...] Wilhelmus van Nassouwen  
Een nieu Liedeken Wilhelmus
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fCc2r [nr. 9]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3DEen vriendelyck gesicht, doet treuren en [...] [geen wijsaanduiding]  
Allemande Schak
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fCc4r [nr. 10]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.6bIck die te dencken, sonder verstande plaegh / Dat [...] [geen wijsaanduiding]  
Zoet Robbertje ?
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fDd3r [nr. 11]
.2a.3B.2a.3B.3c.3D.3c.3DIl etait unique dame / De noble cour [geen wijsaanduiding]  
Chanson Allemande nonnette
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fHh1r [nr. 12]
.3a.2B.3a.2B.2B.3c.3c.3BJendure un facheux enuy / Qui men tient decolore [geen wijsaanduiding]  
Chanson J'endure un fâcheux ennui
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fHh4r [nr. 13]
.4A.3b.4A.3b.4C.3dPuis qu'en deul et tourment / Je meurs par trop aymer [geen wijsaanduiding]  
Testament
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fIi2r [nr. 14]
.3A.3B.3A.3BIck weet een dierken amoreus / dwelcke weert is [...] twas een joncman een borgers soone  
Een nieu Liedeken Het was een fraai rijk burgerskind
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fIi3v [nr. 15]
.4A.3b.4A.3b.3c.3c.2D.2D.3DO schoone goddin die ick bemin / aen u ben ick [...] wijndeken daer den bochs af drilt  
Een nieu Liedeken Windje daar het bos af drilt
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fKk1r [nr. 16]
.4A.4A 2b 2b.4C.4CIn mijn herte vercoren / Weet ick een dierken ups [...] Venus goddinne  
Een nieu Liedeken Era di maggio
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fKk3r [nr. 17]
.2a.4B.2a.4B.3C.3CStaet op mijn schoon Vriendinne / u oochskens op [...] vande engelsche folije  
Een nieu Liedeken La foule d'Angleterre
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fKk3v [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.2C.2C.3CAmoureus lief cost ick bevinden / dat ghy my [...] met droufheyt is mijn herte bevanghen  
Een Nieu lied Gezegend zijn mijn liefs bruine ogen
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fLl1v [nr. 19]
.4a.4a.4B.4c.4c.4BIck dedere noch gisteravont / datter noijt man en dee alsoot beghint  
Een Nieu Liedeken
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fLl3v [nr. 20]
.3a.3B.3c.3BAerdich reyn ghelaet / Int wesen amoreus alsoo het begint  
[Lenaerts vander [...] | Een Nieu Liedeken Zoet Robbertje
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fLl4v [nr. 21]
2A.1b.3C 2A.1b.3C.2D.2D.2D.1E.3E.3EDen lauwerijcke Idoone / staet lustich ende schoone Mocht ic haer noch een anschauwen  
Een Nieu Liedeken
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fMm2r [nr. 22]
.3a.3a.3B.2C.2C.3BIsser mars le grand dieu des alarmes / Qui je voij [geen wijsaanduiding]  
Ballette du royne de France Est-ce Mars
HsAmAP XXXE124 ([1627-1629?]), fMm4r [nr. 23]
4a 2B 4a 2B 4C 4C


23 resultaten

tabelbreedte