Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte
first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scan't Is schoon reeds, als het starend oog / Aan 's [...] [geen wijsaanduiding]  
HET EVANGELIE VAN CHRISTUS Wie schön leuchtet der Morgenstern
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p3 [nr. 1]
.4A.4A.3b.4C.4C.3b.1D.1D 2e 2e 2f 4fIn den Hemel toeft den moede, / Wien het hart zoo [...] [geen wijsaanduiding]  
IN DEN HEMEL Sehnsucht nach der Heimat
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p4 [nr. 2]Zie de leliën op het veld, / Zie hoe schoon zij [...] [geen wijsaanduiding]  
[Bikkers, I.] / [...] | DE LELIËN Zie de leliën op het veld
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p5 [nr. 3]Rozen, lenterozen! / 'k Min uw' frisschen geur [geen wijsaanduiding]  
DE ROOS
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p6 [nr. 4]
3a 3B 3a 3B 3c 3D 3c 3DLief, lief vlindertje! / Wat zijt ge wonderschoon [geen wijsaanduiding]  
HET VLINDERTJE
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p7 [nr. 5]
2a.3B.3c.3B 2a.3D.3e.3DKlein vogelijn! op groenen tak, / Wat zingt ge [...] [geen wijsaanduiding]  
[Heije, J.P.] | VOGELENLIED Klein vogeltje op groene tak
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p8 [nr. 6]Hoe heerlijk is 't in 't woud, / In 't groene, [...] [geen wijsaanduiding]  
[Regeer, J.P.] | IN 'T WOUD
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p9 [nr. 7]
.3A.3A.4b.4b.3AWat na is en van verre, / God riep het tot bestaan [geen wijsaanduiding]  
GOD IN DE NATUUR
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p10 [nr. 8]Zie de maan schijnt door de boomen, / Makkers [...] [geen wijsaanduiding]  
[Heije, J.P.] | ST. NICOLAAS Zie de maan schijnt door de bomen
ZangstVolkszLeeuwarden1858 (1858), p11 [nr. 9]


9 results

tabelbreedte