Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanwat peijst ghij mensch op swerelts achbaerheijt / [...] van salomon  
een schoon liedeken van de heijdelheijt des swerelts Petit Brisach
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f2r [nr. 1]
.5A.5A.5B.5B.3Binde eeuw van hadam tijden / was den wijngaert onbekent ick wil voortans met bachius swieren  
een nieuw vermaeckelijck liedeken van den coelen wijn Ach Belinde
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f3r [nr. 2]
4a 4B 4a 4B 4c 4c 1D 1D.2D 1D.3DDen herder Liander / sliep onder een ijeck soot beghint  
een nieuw droem liedeken van Dorinde en Liander Is liefde zoet lijden
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f4v [nr. 3]
.2a.2B.2a.2B.2c.2D.2c.2D.2E.2f.2f.2Eghalate bij haer schapen / lestens soetens lagh [...] alsoot begint  
[Suetmans, Petrus] | droem liedken [...] Boire et rire sont nécessaires
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f6r [nr. 4]
4a 4a 4B 4c,4B,4cschenck u rosette voor een present / het eerste [...] t was eenen herder vroegh opgestaen  
[Minnen, Livinus vander] | den vrijer op een [...] La pastourelle
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f7v [nr. 5]
.4A.4A.4B.4BLest op een bruijloft feest was ic verblijt van [...] philis mijn tweede siel  
[Minnen, Livinus vander] | Liedeken [...] Courante monsieur
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f8r [nr. 6]
.3A.3A.5B.5B.4C.5C.5D.5DAls ick u o schoon maeght bekijck / Doet ghij [...] helas je suis abandonne  
[Minnen, Livinus vander] | nieuw liedeken den [...] Allez où le sort vous conduit
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f9r [nr. 7]
.4A.5b.4b.5A.2C.2C.2D.3D.5e.3F.3e 3Fvreught van mijn jeught / die mijn jonck hertjen [...] maria schoon  
[Minnen, Livinus vander] | minne liet Maria schoon
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f10r [nr. 8]
.2A.3A.5A 2B 2B 2B 2C 2C 2D 2D 2E 2E 2E 2E.5F.4Fghelijck een hert oft dijn / wenscht naer een [...] den nacht als niemant siet  
[Minnen, Livinus vander] | nieuw liedeken O Flora
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f11r [nr. 9]
.3A.3A.6A.3B.3C.3B.3Cecho hoort mijn droeve klachten / philis die en [...] La tijmbale  
[Minnen, Livinus vander] | Liedeken van den [...] Ach Belinde
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f11v [nr. 10]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4DAls ick naer geen weijen daer tijmus staet / [...] que fait tu roij de france  
[Minnen, Livinus vander] | Liedeken van den [...] Que fais-tu roi de France
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f13r [nr. 11]
3a 3B 3a 3B 3c.3c 3D.1D 3c 3DIck sucht om een goddin / en ick roep uijt pure min gheraeter naer  
vrijagie oft minne liedeken Bergère je languis
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f14r [nr. 12]
.3A 4A.3b 2b 4A 4c 4D 2c 2c 2D.3c 3D 2D 2D [...]gister avondt vrijde mij een viese prij / hij [...] une: deuse: troise quatre &c  
[Minnen, Livinus vander] | Liedeken van den [...] Une et deux et trois
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f15r [nr. 13]
6A 6A 7b 3bschenk aen die droef van herten zijn / een goeij [...] het minnen hebb ick mij ontwent  
[Minnen, Livinus vander] | Liedeken van den [...] Het minnen heb ik mij ontwend
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f17r [nr. 14]
.4A 5A 5B,4B.4C.4C,4D 4DAls vader adam spitten en moeder eva span / waer [...] van cecillia  
een nieuw Liedeken tot verheffinghe vande boeren Cecilia
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f18r [nr. 15]
.6A.6A.3b.3C.3b.3C.3d.3d.6E.6Esiet de hemelen hebben hun open gedaen / met [...] van cecilia  
een nieuw liedt Cecilia
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f20v [nr. 16]
.6A.6A.6B.5B 3c 3c.5D.6Dmaeckt plaets o herderkens komt uijt den stal / [...] alsoo 't beghint  
een nieuw leijssem liedt vanden koninck die drinckt Maak plaats o herdertjes
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f21v [nr. 17]
.4A.4A.4A.4A.4B.4B 4A 4A.6C.6C 4A 4ALest onder een groen linde lagh ick in 't groene [...] van cicilia  
[Meyer, Eustachius de] | Liedeken van het [...] Cecilia
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f22v [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3Gschoon maeght ick hebb u nu soo langh gevreijdt / [...] petit brisach  
[Minnen, Livinus [...] | Liedeken van de [...] Petit Brisach
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f23r [nr. 19]
.5A.5A.5B.5B.3Bhoe diep licht mij mij Vlammigh hert / Ghesoncken [...] al soot beghint  
een nieuw liedeken
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f25r [nr. 20]
.4A.3B.3B.4C.3B.3CO hemel hoordt mijn klacht eer ick moet sterven / [...] van 't tortel duijfken  
het droevigh beklagh van den herder pijramus die [...] Van de herder Pyramus en Thisbe
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f26r [nr. 21]
.5a.5a.3B.3B.3C.3CCan cubido schieten den mensch in het hert / doet [...] [geen wijsaanduiding]  
nieuw liedeken Ik stort nu mijn klachten
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f27v [nr. 22]
.2a.2B.2a.2B.2c.2D.2c.2DCruel amour sou ton fatal empiere / dont [...] [geen wijsaanduiding]  
Folie d'Espagne ?
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f29r [nr. 23]
.5a.5B.5a.5BPetit oijsaux rassure vous / je ne viens point [...] [geen wijsaanduiding]  
Petits oiseaux rassurez-vous
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f32r [nr. 24]
.4A.4b.4b.4A 2C.4D.3e 4fIl foit aimer quand on scait plaire / Iris l'on [...] Menuet Nouveau  
Discours amoureux d'un berger et dune bergere
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f32v [nr. 25]
.4a.4B.2a.2a.4B.2a.2a.4Beer sout water al sijn visschen, / en 't geboomt [...] [geen wijsaanduiding]  
Dight
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f33v [nr. 26]
4a 4a 4B 4BLiefste lief ich kome hier weder / om aen u te [...] Usez mieux  
[Minnen, Livinus vander] | Lieffelijcke [...] Ach Belinde
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f33v [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4Dk wou mijn oogen eens aftrecken / van uw oogen [...] usez mieux  
[Minnen, Livinus vander] | Liedeken vant [...] Ach Belinde
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f35r [nr. 28]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4Deer sou't water al sijn visschen / en 't geboomt [...] [geen wijsaanduiding]  
Dicht
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f35v [nr. 29]
4a 4a 4B 4BLiefste lief ick kom hier weder / om aen u [...] usez mieux  
[Minnen, Livinus vander] | Lieffelijck saemen [...] Ach Belinde
HsBsKB III1127 (1684 na?]), f35v [nr. 30]
4a 4B 4a 4B 4c 4D 4c 4D


tabelbreedte