Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Cecilia

De melodie van Cecilia is sinds de 17e eeuw bekend in de Nederlanden en er zijn talloze contrafacten op gemaakt. We vinden er onder meer drie versies van in het Gents Beiaardboek (1661-1693). In de katholieke bundel De Zingende Zwaan wordt met de aanduiding "De wereltsche Cecilia" gerefereerd aan dit lied. In de 19e eeuwse verzamelbundel "Airs des Noëls anciens et nouveaux (...)" uit 1882 komt de melodie van Cecilia ook voor, ze was dus kennelijk ook in Frankrijk bekend. Zelfs vinden we een 17e eeuws Noël van Nic. Saboly op de Cecilia-melodie met daarbij een optekening van enkele varianten, de wijsaanduiding luidt "Malgré tant d'orages". In 1689 verscheen een verzameling geestelijke liederen (Corona di sacre canzoni) in Florence met op p19 een melodie "Andiam' al cielo" met wijsaanduiding "Aria, osia ballo di mantoua overo amor fals' ingrato" die de mogelijke bron van de Ceciliamelodie lijkt te zijn. Ze behoort waarschijnlijk tot een ballet uit het eerste kwart van de 17e eeuw. Zie Van Duyse I, p640ev.
In de Ierse volksmuziek is de melodie bekend onder de naam "Italian Rant", die ook al in verschillende edities van Playford's Dancing Master als zodanig is opgenomen, daarmee reeds verwijzend naar de Italiaanse oorsprong.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWonder-baer was den Boom in 't Paradijs verheven, [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Harduyn, Justus de | Lof-sangh vanden [...] Cecilia (VAR)
Harduyn GL1620 (1620), p126 [nr. 38]
.6a.6a.6B.6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBly was die siele pur, / Die schoone uytghelesen Wonderbaer was den boom   muzieknoot 
[Mechelen, Lucas [...] | Die Begheerighe: [...] Cecilia
MechelenBrussel BRGU1631 (1631), p53 [nr. 22]
.3A.3b.3A.3b.6C.6C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWonderbaer was den Boom, int Paradys verheven, / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Harduyn, Justus de] | Cruys wonder Cecilia (VAR)
GNachtegaal1634 (1634), 1p46 [nr. 13]
.6a.6a.6B.6BD' wijnkelderken mijns gheests / In 't soet [...] Wonderbaer was den Boom. Hard.  
Mechelen, Lucas van] | De [...] Cecilia
Mechelen CGV1639 (1639), p69 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTot d' leven over-soet / Der ongheschapen weelden Wonderbaer was den boom  
Mechelen, Lucas van] | In den eersten [...] Cecilia
Mechelen CGV1639 (1639), p150 [nr. 61]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Vader Adam spitten en Moeder Eva span, / Waer [...] van Cecilia  
Een nieu Liedeken, tot verheffinghe vande Boeren Cecilia
NiLiVerBoe16xx ([1649-1654?]), plano [nr. 1]
.6A.6A.3b.3C.3b.3C.3d.3d.6E.6ESiet het pluijm gevogelt, Hoe dat het swijrt / [...] Siet Cupido swijren  
Cecilia
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f51r [nr. 41]
,5A.6A.6B,6B.3c.3c.5D.6DFris op bedroefde harten / Begeeft u in het velt Wanneer het pluym gevogelt, &c.  
Jonge, M.W. de | Ronde Dans Van [...] Cecilia
AmVreugdestr(2)1654a (1654), p227 [nr. 74]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenRozinde spaar uw traanen, / Ai! stort geen paarlen meer Vaar wel dan groene Linden  
Dullaart, J. | Treur-Zang op de [...] Cecilia
Olipodrigo(1)1654 (1654), p26 [nr. 3]
.3a.3B.3a.3B 3c.3D.3c.3D 3e 3e 4F.6F'k Socht onlanghs Bellinde,, Vroegh in den [...] Van Cecilia, ende den Herder Floriaen  
Nieuw Herders-liedt Cecilia
Mommaert BrN1654 ([1654]), p88 [nr. 38]
3a.3B 3a.3B 3c.3D 3c,3D 3e 3e 6B 6B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk zie hier niemandt likken. / Wat duiker of mijn [...] Cicilia  
N. [initialen] | DRINK-LIEDT Cecilia
Stootkant1655 (1655), p166 [nr. 44]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D 3e 3e 4F.6F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAlderwaerdste Maghden! Pronck, en Cieraed / Van [...] De wereldtsche Caecilia  
Swaen, G. de] | Een [...] Cecilia
Swaen ZZT1655 (1655), p94 [nr. 52]
5A.6A 3b.3C 3b.3C,3d.3d.5E.7E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHet cierlijckst hier op Aerden,, dat is Twee, [...] Ay! siet'et pluym-gevogelt, &c.  
Baron, Jan Zachariasz.] | Zy singen Cecilia
Baron KE1656 (1656), p38 [nr. 6]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3F.3G.3F.3GAls ick denck om de vreuchde die hy krijcht die [...] Cecilia  
Hulsius, Bartholomeüs] Cecilia
DCSchichtje(2)1656 (1656), p120 [nr. 50]
.6A.6A.6B.6B.3c.3c.6D.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEens vryden mijn een Vryer, / Met blont gekrulde haar Cesilia  
Cecilia
DCSchichtje(2)1656 (1656), p162 [nr. 64]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO spiegeltje van deuchden, van 't lieffelijkst' [...] Caecilia  
Bruno, H.] | Polyhymnia Cecilia
AmMengelmoes1658 (1658), p49 [nr. 15]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer ick lest-leden, / Myn liefste Phillis sach Van Cecilia. &c.  
Suetmans, Petrus | Liefdens [...] Cecilia
BMoeselken1659 (1659), p106 [nr. 37]
,3a.3B.3a.3B 3c.3D.3c.3D,3e,3e,6F.6F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLest onder een groen Linde, / Lagh ick in't groene gras Cecilia  
Meyer, Eustachius de Cecilia
BMoeselken1659 (1659), p325 [nr. 90]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGods Bruydtjes uyt-ghelezen, / Maeghden, soo Arm [...] Als Vader Adam spitten, &c.  
Buitendyck, Albertus | Een Ander Gift, [...] Cecilia
Buitendyck BGL1659 (1659), I, p9 [nr. 5]
.3a.3B.3a.3B.3a.3C.3a.3C.3d.3d.3e.3F.3e.3F
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLaet ons eendrachtigh heden / Met een bereyde geest Als Vader Adam spitten  
Buitendyck, Albertus | Hoe krachtigh dat [...] Cecilia
Buitendyck BGL1659 (1659), II, p19 [nr. 163]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWilt onser Heer ont-fermen, / Toont, Christe, uw' [...] Siet hoe dat pluym-gedierte  
Vleeschoudere, Peeter de | De Litanie van onse [...] Cecilia
Vleeschoudere RU1660 (1660), p211 [nr. 18]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilis wilt my raeden,, t'Pintjen te versmaeden, [...] Van Cicilia  
Wolsschaten, [...] | Lof van het Vosken Cecilia
Wolsschaten AL1661 (1661), [p184] [nr. 52]
3a 3a 6B 6B 6B 3c.3c 3d.3E 3d.3E
txtAls vader adam spette en moeder eva span / waer [...] cecillia  
Een Nieuw Liedeken tot verheffinghe vande boeren Cecilia
HsGeUB 1485 (1661-1668), f41v [nr. 23]
.6A.6A.6B.6B.3c.3c.6D.6DO Spiegeltje van deuchden, van 't lieffelijkst' [...] Caecilia  
Feest-Gezangen] 6. Polyhymnia Cecilia
HnTrekschuitje(2)1663 (1663), p26 [nr. 10]
.6A.6A.6B.6B.3c.3c.6D.6D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhenaedigh, en al-machtigh / God van 't schoon [...] Van Cecilia  
Vleeschoudere, P. | Anderen Lof-sangh [...] Cecilia
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p276 [nr. 88]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3GWel aen! mijn ziel, wilt trachten / Den Heer te [...] Ick sie een Choor verheven  
[Campis, Victor à [...] | Op den 102. Psalm. [...] Cecilia
Campis NW1664 (1664), p149 [nr. 79]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.6F.3g.3FIck sagh een koor verheven, / Van Maeghdekens playsant Van Caecilia  
Cecilia
Dyck ONV1664 (1664), p80 [nr. 45]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3F.3G.3F.3G
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWanneer Maria Maghet ontfangen hadt verblijdt, / [...] Cecilia!  
J.G. | Liedeken vande [...] Cecilia
Orgelp1664 (1664), p59 [nr. 19]
.6A.6A.6B.6B.3c.3c.6D.6DHoort toe ghy lieve Vrinden, en weest toch al [...] Cecilia  
J.G. | Liedeken tot lof [...] Cecilia
Orgelp1664 (1664), p111 [nr. 33]
.7A.7A.7B.7B.3c.3c.7D.7DDiana laat u luyster, / En ghy o roode Auroor Van Cecilia  
Rossum, P. van Cecilia
Rossum Selim1664 (1664), p4 [nr. 1]
.3a.3B.3a.3B.3c.3D.3c.3D.3e.3e.3f.3G.3f.3G


tabelbreedte