Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Schone Catofirst line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanO Martha, seer hebdy den Heer bemint, / Die ghy [...] Nuict agreable mere des plaisirs   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. [...] | Van de H. Maghet Martha Schone Cato
Bolognino GL1645 (1645), p349 [nr. 171]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenComt jonghe Jeughden,, u verlusticht hier, / En [...] Nuict aggreable, &c.  
Bie, Cornelis de | Nieuw-Liedeken Schone Cato
Bie GLB1650 (1650), p6 [nr. 3]
.2a 3B.2a 3B.2c 3D.2c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls Venus laetst'-mael weynigh neder-sat / By [...] Chere Catto où sont tous nos discours?  
Hanins, Albertus [...] | Wreedtheydt van VENUS Schone Cato
Hanins BC1653 (1653), p5 [nr. 2]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchoone Cato, waer is al u ghevly? / Dat ghy [...] Belle Cato ou sont tous voz discours  
Suetmans, Petrus Schone Cato
BMoeselken1659 (1659), p32 [nr. 7]
5A 5A 5B 5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOorsaeck der vreuchden, ghy nachten soo stil, / [...] Nuict agreable. &c.  
Suetmans, Petrus Schone Cato
BMoeselken1659 (1659), p121 [nr. 41]
2a.2B 2a.2B 2c.2D 2c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSegh eens, ô Christen mensch wie dat ghy zyt, / [...] Nuict agreable. &c.  
Liedeken, waer door vermaent wordt den Christen [...] Schone Cato
ChrDoolhof1663 (1663), p8 [nr. 2]
.5A.5A.2b 3C.2b 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLest als ick quam / Den groenen boswaerd in [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Liedeken Schone Cato
Omazur LC1663 (1663), p66 [nr. 32]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtLest als ick quam,, een groenen bos-waerd in, / [...] Nuict agreable, &c.  
Liedt Schone Cato
Omazur LC1663 (1663), p109 [nr. 50]
.2A.3B.2A.3B.2C.3D.2C.3D
txtSiet hoe myn kind, o Joseph mynen vriendt! / Van [...] Chere Catto  
Vleeschoudere, P. | Liedeken van de [...] Schone Cato
Vleeschoudere GeKo1663 (1663), p352 [nr. 114]
.5A.5A.5B.5BAls Jesus oudt was veertigh daghen net, / Heeft [...] Chere Cato  
J.G. | Liedeken van de [...] Schone Cato
Orgelp1664 (1664), p29 [nr. 11]
.5A.5A.5B.5BO Sint BERNARDI! Abt van Claraval, / Slaet ne'er [...] O schoone Cato, waer is u gevley   muzieknoot 
Swaen, G. de] | S. Bernardus Abt. [...] Schone Cato
Swaen ZZ1664 (1664), p335 [nr. 147]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDat nu de hemel sich verblijde gae, / En dat de [...] O schoone Cato, waer is u gevley  
Swaen, G. de] | Van de Apostelen in [...] Schone Cato
Swaen ZZ1664 (1664), p565 [nr. 242]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Leonoor, O schone Leonoor, / Die ik voor [...] O Schoon Cato  
Schone Cato
HaLapmantje1666 ([1665+]), p8 [nr. 2]
a a b b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schoon Cato wat baat al u gevry, / Dat gy aan [...] NOVA  
Schone Cato
HaLapmantje1666 ([1665+]), p50 [nr. 20]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe liefde is het sterckste dat men vindt, / De [...] Schoone Catho, waer toe soo seer ghestoort?  
Vande liefde Godts, sonder de welcke alle [...] Schone Cato
SpeelhofLG1666 (1666), p71 [nr. 60]
.5A.5A.5B.5BMyn lieve Moeder den tijdt is vervult, / Dat ick [...] Nuict agreable, mere du plaisir  
Alder-eerste vanden Adieu, ende Scheydinghe vande [...] Schone Cato
SpeelhofLG1666 (1666), [p87] [nr. 72]
.5A.5A.5B.5BAdieu, adieu, mijn uyt-vercoren Bruyt, / Om [...] Schoone Catho, waer toe soo seer ghestoort?  
JESUS den Hemelschen Bruydeghom neemt af-scheet, [...] Schone Cato
SpeelhofLG1666 (1666), [p88] [nr. 73]
.5A.5A.5B.5B'K sie dat mijn Vrienden nemen al de vlucht, / [...] Nuict agreable mere  
Noch een ander Klacht-Liedt, dat CHRISTUS dede, [...] Schone Cato
SpeelhofLG1666 (1666), [p93] [nr. 77]
.5A.5A.5B.5B'k Aen-bidd' u Heer' in 't Heyligh SACRAMENT, / [...] Chere Cato, &c.  
Bellemans, Daniël | Den Leer-Jonghen [...] Schone Cato
Bellemans CJ1670 (1670), p19 [nr. 7]
.5A.5A.5B.5BO Godt Almachtigh / Mynen hooghsten Lust Mon Coeur souspire  
Bellemans, Daniël | LIEDE [!] Schone Cato
Bellemans CJ1670 (1670), p59 [nr. 23]
.2a 3B.2a 3B.2c 3D.2c 3D't Is tydt ô Heer' dat alle Vleesch u pryst / [...] Wat eeuw beleven wy in onsen tydt?  
Bellemans, Daniël | Heyligh Vleesch, en [...] Schone Cato ?
Bellemans CJ1670 (1670), p102 [nr. 41]
.5A.5A.5B.5BDe soete tyden / Van den koelen Mey Nuit agreable  
Bellemans, Daniël | GHEESTELYCKEN MEY-BOOM. Schone Cato
Bellemans LP1674 (1674), p23 [nr. 13]
.2a 3B.2a 3B.2c 3D.2c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIck word' verslonden / JESU in uw vier Mon coeur soupire  
Bellemans, Daniël | MINNE-SUCHT Schone Cato
Bellemans LP1674 (1674), p70 [nr. 34]
.2a 3B.2a 3B.2c 3D.2c 3D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren'k Hebb' lest ghesien in eenen soeten droom / De [...] Chere Cato &  
Bellemans, Daniël | Den Vierighen ende [...] Schone Cato
Bellemans LP1674 (1674), p86 [nr. 43]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn eenen Waghen vol van Hemels-vier / Nam Godt [...] Chere Cato  
Bellemans, Daniël | De Liefde van de H. [...] Schone Cato
Bellemans LP1674 (1674), p93 [nr. 45]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIgnatius een dienaer vanden heer / Te Antiochien [...] Nuict agreable  
Wolsschaten, [...] | 1. FEBRUARIUS. HET [...] Schone Cato
Wolsschaten TH1674 (1674), [p28] [nr. 4]
.5A.5A.5B.5BComt hier gy arme lieden vande straet / By Ivo [...] Schoone Cato waer is al ons ghevly  
Wolsschaten, [...] | XX. MEY. HET LEVEN [...] Schone Cato
Wolsschaten TH1674 (1674), [p53] [nr. 14]
.5A.5A.5B.5BComt Schepper Heyligh Geest ô weerde vrint, / [...] schoone Cato  
Wolsschaten, [...] | DEN VENI CREATOR [...] Schone Cato
Wolsschaten TH1674 (1674), [p113] [nr. 45]
.5A.5A.5B.5BO Godt die weerdigh syt bemint alleen, / Te veel [...] Cher cupidon u son tous vous discours  
Mys, Joannes | Ghedwonghen zijnde [...] Schone Cato
Mys GP1675 (1675), p119 [nr. 39]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO herderin hier over ons ghestelt, / Compt voor [...] Cher Cupidon un son tout vous discours  
Mys, Joannes Schone Cato
Mys GP1675 (1675), p174 [nr. 54]
.5A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


1-30 of 82

first
next 30
last

tabelbreedte