Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Ach schoonste nimf aanzie

Het lijkt erop dat de melodie van "Ach schoonste nimf aanzie" (bijv in Pers, zie ook Van Duyse I, p302) een verbasterde versie is van de oorspronkelijke Franse melodie "Il n'est plus temps de faire résistance" van Richart, in: AirsLuth(14)1628 019. De wijsaanduidingen "On dit partout que vous etc" (begin str3) en "Het en is geen tijd veel tegenstands te maken" (vertaling v1) verwijzen ook naar het Franse origineel.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSeer clachtich vol doleuren / Hertsweer, verdriet [...] Den ouden man  
Polexena clacht over haer sterven Ach schoonste nimf aanzie
PrinsesseLb1605 (1605), p53 [nr. 39]
.3a.3B.3a.3B.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLust u, o jonghe jeughd, ghenuchten, / Lust u [...] [geen wijsaanduiding]  
Haeften, B. van | Inleydinghe in den [...] Ach schoonste nimf aanzie
Haeften LusthCL1622 (1622), p1 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.4cIl n'est plus temps de faire resistance, / Las! [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Richart | AIR Ach schoonste nimf aanzie (VAR) !
AirsLuth(14)1628 (1628), f19v [nr. 19]
.5a.3B.5a.3B.5c.3D.3D.2cNoch oog ik, lieve Beelt! op uw genade / Ey! [...] O schoone Nimph, aen zie een Magtig Kooning  
Schipper, J.J.] / [...] | MINNE-ZUCHTEN Aen [...] Ach schoonste nimf aanzie
AMinnez1643 (1643), p1 [nr. 1]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy! schoone Nimph / Aensiet een machtigh Coningh On die portot qui vous et un, &c.  
Stribee, C.] | T'samen-spraeck [...] Ach schoonste nimf aanzie
Laurierkrans1643 (1643), 2p42 [nr. 94]
.5a.3B.5a.3B.6c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy schoone Nimph aensiet een machtigh Koningh, / [...] On die partoe qui vous & nu, &c  
Stribeé, C. Ach schoonste nimf aanzie
Stribee ChaosVC(2)1643 ([1643]), p80 [nr. 21]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy schoone Nimph aen siet een machtigh Coningh, / [...] On die partot qui vous & un,&c.  
t' Samen-spraeck tusschen Coningh en Herderin Ach schoonste nimf aanzie
AmMinnebeekje1645a (1645), p28 [nr. 5]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lieve Zon, ey sie de tranen vlieten, / Van [...] Ay schoone Nimph aensiet een machtich Coninck  
Verwin u zelven [...] | Op 't veranderlijck [...] Ach schoonste nimf aanzie
AmMinnebeekje1645a (1645), p184 [nr. 70]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWie sal ghenoech u wonder goetheydt loven, / [...] Il n'est plus temps de faire resistence   muzieknoot 
Bolognino, H. Guil. | Van 't [...] Ach schoonste nimf aanzie (VAR)
Bolognino GL1645 (1645), p143 [nr. 71]
.5a 3B.5a 3B.5c.3D.3D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls ick beschouw u edel eeuwigh wesen, / Mijn [...] Siet de wijse fol. 143  
Bolognino, H. Guil. | De ziel spreeckt [...] Ach schoonste nimf aanzie
Bolognino GL1645 (1645), p494 [nr. 245]
.5a 3B.5a 3B.5c.3D.3D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHa! zuivre Maagd, uit Hemelheid gesproten, / [...] Ai schoone Nimf anzie een Magtig Koning  
Om punt te bieden [...] | Twee-spraak Ach schoonste nimf aanzie
Fontein Vingertuig1645 (1645), p22 [nr. 9]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBegaafde spruit, en overlieflijk weezen, / Al [...] Ai schone Maagd anzie een Magtig Koning  
Om te trouwen [...] | Konink Ulderik, met [...] Ach schoonste nimf aanzie
Fontein Vingertuig1645 (1645), p80 [nr. 46]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn Ziel gheraeckt door een elendigh wroeghen / [...] Ay! schoone Nymph, aensie een machtigh Coningh  
Janssen, A. / [...] | Goddelijcke Klachte Ach schoonste nimf aanzie
Janssen ChrVermaak1645 (1645), p1 [nr. 1]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! helder licht, ô suyvere Diane! / Nadien gy [...] 't En is geen tijt veel tegenstants te maken  
Hoop geleyt [naamspreuk] Ach schoonste nimf aanzie
AmVrolijkheid1647 (1647), p223 [nr. 79]
.5a.3B.5a.3B.5c.3D.3D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Is langh voorseyt, die in Gods Rijck wil [...] Ach schoone Nymph besiet een machtigh Koningh   muzieknoot 
Pers, D.P. | Men moet door veele [...] Ach schoonste nimf aanzie
Pers GZ1648 ([1648]), p41 [nr. 17]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cEen snelle sluymering, / Beving mijn ogen Ach schoonste Nimph ansiet een  
Steendam, J.J. | MINNAARS-DROOM Ach schoonste nimf aanzie
Steendam DistelvinkMS1649 (1649), p48 [nr. 15]
.3A.2b.3C.3A.2b.3C.3D.2e.4D.4D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mededogend-God / Wy uwe Kind'ren Ach! schoonste Nimph an-siet, &c.  
Steendam, J.J. | DIEPE-ANDACHT: Tot [...] Ach schoonste nimf aanzie
Steendam DistelvinkZZ1649 (1649), p115 [nr. 19]
.3A.2b.3C.3A.2b.3C.3D.2e.4D.4D.2e
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAy schoone Nimph aensiet een machtigh Coning, / [...] On die partot qui vous & un, &c.  
t'Samen-spraeck tusschen Coningh en Herderin Ach schoonste nimf aanzie
UtZangpr(1)1649 (1649), p17 [nr. 1]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn lieve Zon, ey sie de tranen vlieten, / Van [...] Ay schoone Nimph aensiet een machtich Coninck  
Verwin u zelven [...] | Op t' veranderlijck [...] Ach schoonste nimf aanzie
UtZangpr(1)1649 (1649), p150 [nr. 65]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch! helder licht, ô suyvere Diane! / Na dien [...] 't En is geen tijt veel tegenstants te maken  
Hoop geleyt [naamspreuk] Ach schoonste nimf aanzie
UtZangpr(2)1649 (1649), p59 [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO mensch; en hanght niet aende creatueren, / Want [...] On dit par tout que vous estes un Ange, Un [...]  
Liedeken Ach schoonste nimf aanzie
VrOpgang1649 (1649), p29 [nr. 15]
.5a.3B.5a.3B.5c.3D.3D.2cHelaâs! de droefheit heeft mijn ziel verovert / [...] Cupydo God niet langer wil ick  
Klaagh-liedt van een Meisje die haar Vryertje [...] Ach schoonste nimf aanzie
Baarlant Dorimena1652 (1652), p84 [nr. 23]
.5a.3B.5a.3B.5c.3D.3D.2cVersmaat gy noch, mijn Cypersch Afgodinne, / De [...] O Schoone Nimph  
Den getrouwen IPHIS, Aan d' Opgeblazene ANAXARETA Ach schoonste nimf aanzie
DCSchichtje(1)1652 (1652), p262 [nr. 97]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAij schoone Nimph aensiet een machtigh Koningh / [...] [geen wijsaanduiding]  
Stribée, C.] Ach schoonste nimf aanzie
HsTerBorchP1652 (1652-ca.1680), f63r [nr. 51]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cAi zie de Bruid betulband met çieraden / Omheint [...] Ai schoone Nimf, &c.  
Sweerts, H. | ZANG, Aan de [...] Ach schoonste nimf aanzie
Olipodrigo(1)1654 (1654), p44 [nr. 12]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cWat hooptg' op mijn al ramp en ongelukken, / O al [...] Ay schoone Nimph &c.  
Verbiest, G. / Ovidius | HECUBAAS KLACHT, [...] Ach schoonste nimf aanzie
Olipodrigo(2)1654a (1654), p85 [nr. 15]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2cO Schoonste pronck van d'Amstels Harderinne / Hoe [...] Ach Schoonste Nimph aansiet  
K. I. B. / Bruyningh, C.J.] / Bindt altyt vast [...] Ach schoonste nimf aanzie
Stekertje1654 (1654), p166 [nr. 27]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMyn ziel, wel eer geraakt tot anxtich wroegen / [...] Ay schoone Nimph' aanziet een, etc.   muzieknoot 
Dooling' en ondooling'. Ach schoonste nimf aanzie
Zederijmen1656 (1656), p27 [nr. 7]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAdieu Philis puis que mon vit est bleme / et [...] [geen wijsaanduiding]  
Ach schoonste nimf aanzie ?
HsDHaKB 133K46 (1657-1671 [ca.]), f19r [nr. 19]
.5a.3B.5a.3B.6c.3D.3D.2cWat droevigh lot komt my elaes te voren, / O [...] Ey Schoone Nimph aensiet een machtigh Koningh  
Mayvogel, J.C. | Treur-Liedt Ach schoonste nimf aanzie
Mayvogel BK1659 (1659), p41 [nr. 20]
.5a.3B.5a.3B.5c.4D.4D.2c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte