Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanIck hoorde een maechdeken singen / Met een so [...] Rijck God wie sal ick claghen  
Camerata Trajectina [...] | Ick hoorde een [...] Rijke God wie zal ik klagen audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 1
txtIc segh adieu, vleesch, bloet, wy moeten [...] Alst begint  
Gerardus Mes [...] | Ic segh adieu, [...] Ik zeg adieu audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 2
txt't Was een maechdeken van teder leden, / [...] Vanden tweeden Psalm  
Camerata Trajectina [...] | TWas een maechdeken Pironelle audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 3
txtMijn God, waer sal ic henen gaen? / Wilt my op [...] Waer mach sy zijn de liefste mijn  
Menno Simons [...] | Mijn God, waer sal [...] Mijn God waar zal ik heengaan audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 4
txtLieve broeders ick groet u met sanghen. / En mijn [...] Emanuel is uutghetoghen  
Louis Grijp (arr.) [...] | Lieve broeders ick [...] Mijn zinnetjes zijn mij doortogen audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 5
txtAlsmen schreef duyst vijfhondert / En daer toe [...] O Rat van avontueren  
Hans van Overdam [...] | Alsmen schreef [...] O rad van avontuur audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 6
txtIck arm schaep aen de groen heyde, / Waer sal ick [...] Alst beghint  
Louis Grijp (arr.) [...] | Ick arm schaep Ik arm schaapje aan de heide audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 7
txtWilt ghy wesen eenen oorlochs man, / Een Camper, [...] Een Ridder ende een maechdeken jonck  
Camerata [...] | Wilt ghy wesen [...] Een ridder en een meisje jong audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 8
txtGeroert ben ick van binnen / Al om te maken bekent Het was een Molenarinne  
Lauwers van de [...] | Geroert ben ick van [...] De molenarin audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 9
txtIn bitterheyt der sielen / Claghe ick dit jammer groot Met eenen droeven sange  
Louis Grijp (arr.) [...] | In bitterheyt der sielen Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 10
txtAlsmen duysent vijfhondert heeft gheschreven / En [...] Het was een Joden dochterken  
Gerrit Corneliszoon [...] | Alsmen duysent [...] Het was eens joden dochter audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 11
txtGenade ende vrede / Van gods barmherticheyt Coemt uut des doots beswaren  
Hendrick Verstralen [...] | Genade ende vrede Met lusten willen wij zingen en loven dat [...] (COMM) audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 12
txtO Godt ghy zijt mijn Hulper fijn, / Verlost my [...] Wel hem die in Godes vrede staet  
Martha Baerts [...] | O Godt ghy zijt [...] Een meisje had een ruiter lief audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 13
txtBabel is nu ghevallen, / Haer cooplieden crijten [...] Ghy Adams generacie  
Camerata Trajectina [...] | Babel is nu ghevallen Babel is nu gevallen audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 1: 14
txtIck hef mijn stem ootmoedich, / Tot u, Bruidegom mijn. Orpheus droef van zinnen  
Lennaert Clock [...] | Ick hef mijn stem [...] Het nachtegaaltje klein audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 1
txtTobias tot sterven gheneghen, / Riep sijnen soon, [...] Venus der Minnen Goddinne, etc.  
Karel van Mander [...] | Tobias tot sterven [...] O Venus der minne godin audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 2
txtVrienden loyael, / Die hier zijt t'eener sommen Susann' un jour  
Karel van Mander [...] | Vrienden loyael Susanne un jour audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 3
txtYdoone vrient, o ghy zijt wijs en schoone. / [...] Mijn Godt voedt my, als mijn Herder ghepresen  
Karel van Mander [...] | Ydoone vrient Psalm 023 Datheen audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 4
txtAls David Joris om de Schat, / Die hy van God bekwam, Wanneer de Zon haar Paarden mend  
Camerata Trajectina [...] | Als David Joris om [...] Wanneer de zon zijn paarden ment audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 5
txtComt al te saem, ghy menschen al ghelijck, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Hans de Ries [...] | Comt al te saem Kom altezamen gij mensen al gelijk audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 6
txtMyn lieve kint, ick moet u laten, / Door den [...] Van de thien gheboden  
Pieter Jansz. [...] | Myn lieve kint Tien geboden audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 7
txtSingt Godt den Heer, ghy menschen goedt, / [...] Il me suffit de tous mes maux  
Jan Senten (tekst); [...] | Zingt God den Heer Il me suffit audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 8
txtMyn liefste lief vol eeren, / Ghy zijt mijns [...] Waren't al mijn vrienden  
Jan Philipsz [...] | Myn liefste Lief [...] Het daagt in de oosten audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 9
txtDe Heer sal die bewaren, / Die sich op hem verlaet The fairest Nymph that vallies  
Anthony Jansen [...] | De Heer sal die bewaren De uitmuntendste herderin audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 10
txtMyn Heyl, mijn Godt! hoe soo verslaghen? / En tot [...] Ach Droom! hoe quelt ghy mijn gedachten  
Anthony Jansen [...] | Myn Heyl, mijn Godt! Ach droom hoe kwelt gij mijn gedachten audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 11
txtDie geduerigh met vermaecken / Altijdt even [...] Hoe helder schijnt het Maentje  
Anthony Jansen [...] | Die gheduerigh met [...] Hei hoe helder schijnt het maantje audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 12
txtDe God der Goden, o de God, / (Hem is geen and're [...] [geen wijsaanduiding]  
Joachim Oudaan [...] | De God der Goden [...] Psalm 050 Schrijver audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 13
txtZyt genadig! zijt in zegen, / Met het [...] [geen wijsaanduiding]  
Joachim Oudaan [...] | Zyt genadig! (Psalm 67) Psalm 033 Schrijver audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 14
txtGelijk een Rots, op 't zwalpen van de Zee, / Daar [...] [geen wijsaanduiding]  
Joachim Oudaan [...] | Gelijk een Rots [...] Psalm 028 Schrijver audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 15
txtZoo flauwt de geur der Leli-bladen / (Gelijk een [...] [geen wijsaanduiding]  
Joachim Oudaan [...] | Zoo flauwt de geur [...] Psalm 069 Schrijver audio
CD: Genade ende vrede: doopsgezinde muziek [...] (1996), 2: 16
txt


tabelbreedte