Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Courante simplebeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanDans ce trebuschement fatal / Rions chantons il [...] [geen wijsaanduiding]  
Chanson nouvelle Courante simple
HsChansAmour1650 ([1650 ca.]), f16r [nr. 10]
.4A.5A.4B.6BAlder-vol-maeckste die daer leeft, / Naer wiens [...] Dans ce trebuchement fatal. &c.  
Suetmans, Petrus / het suer in't soet [...] Courante simple
BMoeselken1659 (1659), p99 [nr. 35]
.4A.5A.4B.2C 1C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO schoone glans van myn Vrindin, / Ghy zyt de [...] A ce trebuchement fatal  
Meyer, Eustachius de Courante simple
BMoeselken1659 (1659), p255 [nr. 74]
.4A.5A.4B.2C.1C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO aenghenaem, en droevigh Wout, / Waer ick [...] A ce trebuchement fatal  
Meyer, Eustachius de | Klacht-liedt van Laura Courante simple
BMoeselken1659 (1659), p305 [nr. 85]
.4A.5A.4B.2C.1C.3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTreur nu, treur nu, o Rozelind / Gy die Philander [...] Courante Simple  
Courante simple
HaNachtegaal1659 (1659), p103 [nr. 37]
.4A.5A.4B.3c 3B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren[geen wijsaanduiding] [instr.] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Courante simple (VAR) ?
HsEnkhuizen ([1659, na][voor 1703 ca.?]), f41v [nr. 32] transcr.Beminde siel, mijn waarde Lief, / Wiens beeltenis [...] Courante Simple  
Blasius, J. | Minne-klacht Courante simple
Blasius FK1663 (1663), p92 [nr. 17]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVaar wel mijn Lief, mijn schoone Son. / Die my [...] Courante simple  
Blasius, J. | Vertrek van CELESTYNE Courante simple
Blasius FK1663 (1663), p93 [nr. 18]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeleefde Handjes, leenig wit, / Beheerschers van [...] Courante Simple  
Blasius, J. | Om een Briefje van [...] Courante simple
Blasius FK1663 (1663), p97 [nr. 20]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWaerom ô Bruyt sijt ghy soo droef / Wanneer ick [...] Goed' Cameraden maeckt jolyt  
Liedeken waer inne Christus is troostende de [...] Courante simple
ChrDoolhof1663 (1663), p68 [nr. 19]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhegroet weest, en ghebenedeydt / Maria Moeder [...] Dans ce trebuchement fatal  
Den Lof-sangh Salve Regina Courante simple
ChrDoolhof1663 (1663), p89 [nr. 25]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWat kunt gy Hoovaardye niet, / By die, door u op [...] La Coerante  
Verloo, F. / [...] | LIEDT. Courante simple
Zoet Parnas1663 (1663), p136 [nr. 58]
.4A.5A.2b 3C.2b 3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenPhilis! Philis hoort mijn gebeen / En stopt uw' [...] la Gaillarde  
Elzevier, P. | MINNEKLACHT Courante simple
ApSnaren1664 (1664), p7 [nr. 4]
.4A.5A.5B.5BSchoon ick, ô Juffertjen! mijn lust / Heb in u [...] Courant  
Dat's suyver [naamspreuk] Courante simple
ApSnaren1664 (1664), p20 [nr. 8]
.4A.5A.5B.5BLaat af! laat af! ô Roseleyn! / Van langer tegen [...] Courant Simple  
Elzevier, P. | MINNE-KLACHT Courante simple
ApSnaren1664 (1664), p141 [nr. 41]
.4A.5A.5B.5BIck heb den bras van 't vryen gaan / De kan, en [...] La Gaillarde  
P.E. / Elzevier, P. Courante simple
ApSnaren1664 (1664), p195 [nr. 50]
.4A.5A.5B.5BWeest vrolijck lieve Vrinden al, / Den Weerdt [...] Sa Cameraden maeckt jolyt  
J.G. | Tweede Tafel-Liedeken Courante simple
Orgelp1664 (1664), p103 [nr. 30]
.4A.5A.5B.5BO Christen mensch neemt u ghemerck, / Ghy die nu [...] Sa Cameraden maeckt jolyt  
J.G. | Vyf Gheestelijcke [...] Courante simple
Orgelp1664 (1664), p117 [nr. 34]
.4A.5A.4B.5BLestmaal als ik uyt wandelen ging, / Ontmoete my [...] Als 't Begint  
Courante simple
HaLapmantje1666 ([1665+]), p68 [nr. 30]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHelaas Mejuffer! wat een smert / Drukt gy althans [...] La Gaillarde  
Elzevier, P. | Minne-zang Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p25 [nr. 2]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIk heb den bras van 't vryen gaan, / De kan, en [...] Gaillarde  
Elzevier, P. | Drink-Liedt Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p89 [nr. 15]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLiefhebbers van de dansery, / Liefhebbers van [...] La Galiard  
Oort, F. van] Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p167 [nr. 33]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVolmaeckte Phillis, soetste zoet, / Ick zie wel [...] La Gaillarde  
Elzevier, P.] | Drinck-Liedt Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p207 [nr. 38]
.4A.5A.4B.4B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Hemel! isser soeter zoet? / Dat onze zieltjes [...] Corante Simple  
Minne-Zang Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p222 [nr. 42]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoorwaer bevallig' Amarant; / Ick vin vermaeck in [...] Courant Simple  
Minne-Zang Courante simple
Elzevier LA1667 (1667), p242 [nr. 47]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenArbitre de tout l'Univers, / Puis qu'elle veut [...] O miserable & triste sort, Helas faut til [...]  
18. Courante simple ?
KusjesML1669 (1669), p46 [nr. 52]
.4A.5A.4B.6BO mynen Godt, en mynen Al / Die ick aen-bidd', [...] Dans cét trebuchement fatal  
Bellemans, Daniël | HOPE Courante simple
Bellemans CJ1670 (1670), p40 [nr. 14]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Het liefste dinghen dat-men vindt, / Dat is een [...] Dans cest Trebuchement Fatal  
Bellemans, Daniël | MOEDERS-MINNE Courante simple
Bellemans CJ1670 (1670), p50 [nr. 19]
.4A.5A.5B.5BHadd' ick een Seraphiensche tongh, / De soetste [...] Dans cét Trebuchement Fatal  
Bellemans, Daniël | BROODT DER ENGHELEN Courante simple
Bellemans CJ1670 (1670), p114 [nr. 47]
.4A.5A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Lestmaal als ick uyt wandelen ging, / Ontmoete my [...] Buyten in 't Hout daer staet een Boom  
t'Samen-spraeck tusschen een Jonckvrouw ende [...] Courante simple
NiRommelzootje1670 (1670), p11 [nr. 3]
.4A.4A.5B.5B
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte