Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAl hadden wij vijfenveertich bedden, / wij souden [...] [geen wijsaanduiding]  
Joannes de Latre [...] | Joannes de Latre: [...] Al hadden wij 25 bedden audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 1
txtDie vogelkens vrolick ruyten, / waer nae so seer [...] [geen wijsaanduiding]  
Jacobus Clemens non [...] | Jacobus Clemens non [...] De vogeltjes in de muiten audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 2
txtDen lustelijcken Mey is nu inden tijt / met sinen [...] [geen wijsaanduiding]  
Louis Peter Grijp [...] | Den lustelijcken [...] De lustelijke mei is nu in de tijd audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 3
txtDe lustelijcke mei is nu in sijnen tijt / met [...] [geen wijsaanduiding]  
Jacobus Clemens non [...] | Jacobus Clemens non [...] De lustelijke mei is nu in de tijd audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 4
txtMeysken, wildy vechten / teghen dese knechten [geen wijsaanduiding]  
Jacobus Clemens non [...] | Jacobus Clemens non [...] Meisje wil dij vechten audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 5
txtAlle mijn gepeys doet me so wee. / Wien so sal [...] [geen wijsaanduiding]  
Louis Peter Grijp [...] | Alle mijn gepeys [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 6
txtAlle myn ghepeys doet my so wee. / Wien so sal ic [...] [geen wijsaanduiding]  
Jacobus Clemens non [...] | Jacobus Clemens non [...] Al mijn gepeins doet mij zo wee audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 7
txtTe schepe waert! Tes meer dan tijt! / En laet ons [...] [geen wijsaanduiding]  
Jacobus Clemens non [...] | Jacobus Clemens non [...] Te schepe waart het is meer dan tijd audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 8
txtDe Post - Almande damours - La basse Gaillarde [instr.] De Post  
Camerata Trajectina [...] | De Post - Almande [...] De post audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 9
txtEen bier, een bier, / een bierenbroyken [geen wijsaanduiding]  
Ludovicus [...] | Ludovicus [...] Een bier, een bier, een bier, een bierenbroodje audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 10
txtMet eenen droeven sanghe / ist dat ick u claghen moet [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Met eenen droeven sanghe Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 11
txtSchoon lief, uut charitaten / ontsluyt dat herte dijn [geen wijsaanduiding]  
Ludovicus [...] | Ludovicus [...] Met een droeve zang is het dat ik u klagen moet audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 12
txtGhequetst ben ic van binnen, / duerwont mijn hert [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata [...] | Ghequetst ben ic [...] Gekwetst ben ik van binnen audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 13
txtGhequetst ben ic van binnen, / doorschoten al so seer [geen wijsaanduiding]  
Ludovicus [...] | Ludovicus [...] Gekwetst ben ik van binnen audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 14
txtIc zou studeren in eenen hoeck, / en dat tot [...] [geen wijsaanduiding]  
Ludovicus [...] | Ludovicus [...] Ik zou studeren in een hoek audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 15
txtPavane des dieux - Gaillarde de dieux [instr.] Pavane des dieux  
Camerata Trajectina [...] | Pavane des dieux - [...] Pavane des dieux audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 16
txtMyns liefkens bruyn ooghen, / en haren lachende mondt [geen wijsaanduiding]  
Joannes Zacheus [...] | Joannes Zacheus: [...] Mijn liefjes bruine ogen audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 17
txtIck en can my niet bedwinghen, / mijn lijden es [...] [geen wijsaanduiding]  
Joannes Zacheus [...] | Joannes Zacheus: Ic [...] Ik en kan mij niet bedwingen audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 18
txtOntwect van slape, wie dat ghy zijt, / in dezen [...] [geen wijsaanduiding]  
Louis Peter Grijp [...] | Ontwect van slape, [...] Ontwaak van slaap wie dat gij zijt audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 19
txtOntwaeckt van slaep nu, wie ghij sijt, / in desen [...] [geen wijsaanduiding]  
Theo. Evertz [...] | Theo. Evertz: [...] Ontwaak van slaap wie dat gij zijt audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 20
txtO Venus jent, / aensiet toch mijn torment [geen wijsaanduiding]  
Theo. Evertz [...] | Theo. Evertz: O [...] O Venus jent aanzie toch mijn torment audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 21
txtPremier Bransle commune; 2. Bransle; [...] [instr.] Premier Bransle commune  
Camerata Trajectina [...] | Premier Bransle [...] Branle commun audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 22
txtO scheyden ghy doet my trueren, / ghy doet mijn [...] [geen wijsaanduiding]  
Claudius Salmier [...] | Claudius Salmier: O [...] Schoon lief wij moeten scheiden audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 23
txtWaer machse sijn, / die alderliefste mijn [geen wijsaanduiding]  
Franciscus Florius [...] | Franciscus Florius: [...] Ik weet een bloempje aan gene groene heide audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 24
txtTribulatie ende verdriet, / Wat moet mijn herte [...] [geen wijsaanduiding]  
Camerata Trajectina [...] | Tribulatie ende verdriet De tijd is hier audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 25
txtO troost, confoort, / nae u staet alle mijn verlangen [geen wijsaanduiding]  
Pierken Jordain [...] | Pierken Jordain: O [...] De tijd is hier audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 26
txtAl is den tijt nu doloreus, / de mey staet schoon [...] [geen wijsaanduiding]  
Joannes Wintelroy [...] | Joannes Wintelroy: [...] Al is de tijd nu doloreus audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 27
txtEen aerdich meijsken seer jonck van jaren, / [...] [geen wijsaanduiding]  
Louis Peter Grijp [...] | Een aerdich [...] Een aardig meisje zeer jong van jaren audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 28
txtAltijt so ic moet trueren / en swaerelick versuchten [geen wijsaanduiding]  
Servaes vander [...] | Servaes vander [...] Altijd zo moet ik treuren audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 29
txtWy comen hier gheloopen, / ons ghelt es al verteert [geen wijsaanduiding]  
Camerata [...] | Wy comen hier gheloopen Wij komen hier gelopen audio
CD: Maastrichts liedboek = Maastrichts songbook: 1554 [...] (1999), 1: 30
txt


tabelbreedte