Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

De lustelijke mei is nu in de tijd

Een van de meest populaire melodieën vanaf de 16e tot in de 18e eeuw in de Nederlanden. De oudste vindplaats is het DEPB uit 1539. Ook "professionele" componisten lieten zich inspireren door het lied. Clemens non Papa zette de melodie op zowel een geestelijk (Souterliedekens 1540) als een wereldlijke tekst (Dat ierste boeck... 1554); Johannes van Cleve schreef een parodiemis op de Lustelijcke Mey en John Bull schreef klaviervariaties en een vierstemmige vocale zetting op de melodie van de Lustelijke mei. De melodie schijnt Sweelinck geïnspireerd te hebben tot talloze improvisaties, waarvan echter geen enkele is overgeleverd.

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanMet vreuchden werd hier een liedt ghesonghen / [...] [geen wijsaanduiding]  
De lustelijke mei is nu in de tijd
HsBgSA HG1525 (1525), z.p. [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.2B.2B.4c.4B.4cDen lusteliken mey Cristus playsant / Vol alder [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De lustelijke mei is nu in de tijd
DEPB1539 (1539), f83r [nr. 143]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als Jesus van die siele wil sceyden / Dan drijft [...] Op die selve wise  
De lustelijke mei is nu in de tijd ?
DEPB1539 (1539), f84r [nr. 144]
.4a.4B.4c.4B.4d.4E.4f.4E
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Wie sal mi toch helpen clagen / Al minen verloren tijt Op de selve wise  
De lustelijke mei is nu in de tijd ?
DEPB1539 (1539), f84v [nr. 145]
.4a.3B.4a.3B.4B.3C.3d.3C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Ghegroet so sijt Maria / Moeder ghebenedijt Den lustelijcken mey Christus playsant  
Compere, Mathijs | Dese leysen gaet op [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
DEPB1539 (1539), f130v [=138v] [nr. 251]
.3a.3B.3a.3B.3B.3B 4c 3D.4c.4D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Laet ons te samen / Nu alle verbliden den lustelijkcken mey  
Op de wise van [...], maer men moet dat leste [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
DEPB1539 (1539), f132r [=140r] [nr. 253]
.2A.2b.2A.2b.4C.4C.3D.3D.4C.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Waer om wilt ghi ons verlaten? / Uwen thoorn [...] Den mey staet vrolijck in sinen tijt   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .lxxiij. psalm [...] De lustelijke mei is nu in de tijd audio
Souterliedekens1540a (1540), fK8v [nr. 73] transcr.Nu laet ons singhen den Heere met vre / Want [...] Die mey staet vrolijc in sinen tijt met [...]  
Zuylen van Nyevelt, [...] | Moyses, ende der [...] De lustelijke mei is nu in de tijd
Souterliedekens1540a (1540), fY4v [nr. 154]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.4d.3dDen werelt gaet nu al verkeert / o god wat salt [...] vanden lustelycken meij  
Een nieu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
HsLdUB BPL1289 (1540-1550), [f28v] [nr. 23]
.4A.3b.4A.3b.3C.4C.3d.3dDen sin verblijt als ic bij huer mach zijn / die [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De lustelijke mei is nu in de tijd (Polyfoon)
P-CambraiBM 125-8 (1542), f130r [nr. 8]
txtDen Mey moet wech na tsomers saysoen. / Den [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AntwLb1544 (1544), f14r [nr. 24]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelijcken Mey is nu inden tijt / Met sinen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AntwLb1544 (1544), f15v [nr. 27]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIc had mijn sinnekens uutgheleyt / Aen een so [...] [geen wijsaanduiding]  
Een nyeu liedeken De lustelijke mei is nu in de tijd
AntwLb1544 (1544), f59r [nr. 105]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.4d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelike mey [instr.] Den lustelike mey   muzieknoot 
De lustelijke mei is nu in de tijd
I-Phalèse CR1546-18 (1546), f35r [nr. 4]Die lustelycke Mey [instr.] Die lustelycke Mey   muzieknoot 
De lustelijke mei is nu in de tijd
I-Phalèse CR1547-7 (1547), f7v [nr. 1]Den lustelijcken meye is nu inden tijt / met [...] [geen wijsaanduiding]  
De lustelijke mei is nu in de tijd
HsGeUB 845 (1550), f6r [nr. 4]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3dMocht ik al met die alderliefste mijn [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Hompe, Georgius De lustelijke mei is nu in de tijd (Polyfoon)
P-HagueKB 74H7 ([1550 ca.]), f22v [nr. 1]
txtGhelijc den meij met vulder vruecht / is in syn jeucht [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
De lustelijke mei is nu in de tijd (Polyfoon)
P-SusatoTM 1551/19 (1551), f16v [nr. 27]
txtDe lustyghe mey yst nhu ynder tzydth / myth [...] [geen wijsaanduiding]  
De lustelijke mei is nu in de tijd
HsLdUB BPL2912 (1551-1590), f29v [nr. 5]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3dBroeders in des weerelts present / Malcanderen [...] Vanden lustelijcken Mey  
19 De lustelijke mei is nu in de tijd
VhL1552 ([1552-1554]), fC6r [nr. 19]
.4A.3b.4A.3b.3C.3C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDen lustelijcken Mey Cristus playsant / Vol alder [...] Vanden Mey  
35 De lustelijke mei is nu in de tijd
VhL1552 ([1552-1554]), fE3r [nr. 35]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy christenen wilt ontwaken,, saen / Uwen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een ander. 51 De lustelijke mei is nu in de tijd ?
VhL1552 ([1552-1554]), fG2r [nr. 51]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C 3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelijck een tortelduyfken hem verhuecht / En in [...] Die Mey is nu inden tijt met sinen groenen blaeden  
66 De lustelijke mei is nu in de tijd
VhL1552 ([1552-1554]), fI1r [nr. 66]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.5d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhy Christen geesten weest nu verblijt / En wilt [...] Vanden Lustelijcken Mey  
71 De lustelijke mei is nu in de tijd
VhL1552 ([1552-1554]), fI5v [nr. 71]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHi is een bloeme in dat velt / Een Lelie inden dale Den Lustelijcken Mey  
86 De lustelijke mei is nu in de tijd
VhL1552 ([1552-1554]), fL1r [nr. 86]
.4A.3b.4A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenInden lustelijcken mey den soeten tijt / Als elck [...] Vanden Mey  
112 De lustelijke mei is nu in de tijd
VhL1552 ([1552-1554]), fN7v [nr. 112]
.4A,3b,4A.3b,4C,4C.3d.4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenLof hoochste duecht duer u zijn wi verblijt / [...] De Lustelijcken Mey is nu inden tijt  
131 De lustelijke mei is nu in de tijd
VhL1552 ([1552-1554]), fQ4v [nr. 131]
.5A.3b.5A.3b.4C.4C.3d.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDe lustelijcke meij es nu in sijnen tijt [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Clemens non Papa, Jacobus De lustelijke mei is nu in de tijd (Polyfoon)
P-BaethenND 1554/31 (1554), fF1v [nr. 24]Waer om wilt ghi ons verlaten? / Uwen thoorn [...] Den mey staet vrolyck in sinen tyt   muzieknoot 
Den lxxiij. Psalm Ut quid Deus repulisti nos De lustelijke mei is nu in de tijd (POLYFOON)
P-Clemens SoutII1556 (1556), fF1r [nr. 73]Nu laet ons singhen den Heere met vre / Want [...] die mey staet vrolyck in sinen tyt met [...]  
Moyses, ende der kinderen van Israel sanck. [...] De lustelijke mei is nu in de tijd (POLYFOON)
P-Clemens SoutIV1557 (1557), fE3v [nr. 154]


tabelbreedte