Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte
siglum
titel
auteur
plaats
drukker
jaar
muz.
lied*
scanNiLiNHIHSB1565  
Een niew Liedeken, ende gaet op de voys. [...]   1 
  1565HsLdUB BPL2838  
Handschrift van Catharina Bossier   49 
  [1600-1620]Vennip KBT_GO1611 Rotterdam
KORT BERECHT, vant TUCHT-HUYS Tot onderwijs, [...] Pietersz, Gillis 1 
Vennip, Jan Jacosz. de 1611Starter TCFM1618 Leeuwarden
Blyeyndich=Truyrspel VAN TIMBRE DE CARDONE [...] Starter, Jan Janszoon 1 
Starter, Jan Janszoon 1618LachKluBC1619 Franeker
Lacchelijcke CLUCHTE Van een Boer die in een [...] Lamrinck, Jan 1 
[Oevel, A. van of Hub. van der Meers] 1619Camphuysen GodDW1620  
Godt de wraeck. Ofte: TROOST DER SCHRIFTURE [...]   6 
[Camphuysen, D.R.] 1620Camphuysen MeiG1621  
May-Geschenck Aende REMONSTRANTSCHE Ghemeynten   2 
[Camphuysen, D.R.] 1621Brauwer Otterken1628 Haarlem
HET Otterken, Waer in dat zijn vergaert [...] Casteleyn, Vincent de 47 
Brauwer, Marijn de [1628 ca.?]Nootmans VSpFH1630  
Verthooningh-Spel TER EEREN VAN SYN [...]   2 
Nootmans, Pieter 1630HsLdUB Ltk2041 Amsterdam
Handschrift achter: Den Bloem-Hof van de [...] Dirck Pietersz. 11 
  [1610+][1637+?]Burchoorn BM1632 's-Gravenhage
Bataviersche MEY-SPEL. Gespeelt by de Jonge [...] Burchoorn, Is. 1 
Burchoorn, Is. Jacobsz. 1632SvCuilla KlPS1632 's-Gravenhage
KLUCHT van Pieter Soet-Vleys. Al zijn de [...] Burchoorn, Is. 1 
Severins van Cuilla, Gerr. 1632Vijgh KlJR1645 Hoorn
J.F. Vijghs KLUCHT VAN Jaep Ront-voet. Op [...] Willemsz, Isaac 2 
Vijgh, Jan Fred. 1645Heugelenburgh FA1658 Leiden
FLEREMONT EN ARBACIS, OFTE: De Spiegel der [...] Baron, Jan Zachariasz. 2 
Heugelenburgh, W. van 1658Hoogstraten RP1660 Schoonhoven
DE ROOMSCHE PAULINA, ofte Bedrooge KUISHEIT. [...] Hek, Leendert van 9 
Hoogstraten, Samuel van 1660Crabbedjong PC1661 Alkmaar
PALMIRE EN CLAUDIANUS WARE LIEFDE, Of, Val [...] Houten, Ysbrant van 1 
Crabbe d'Jong, Jacobus 1661Lambrecht DL1662 Brugge muzieknoot 
DEUCHDEN-LOF, Tot wellecom-wenschinge aen [...] Clouwet, Weduwe van J. 1 
Lambrecht, J. 1662Peys ClGD1662  
CLUCHT VAN GEORGE DANDIN Uyt het Frans [...]   1 
[Peys, Adriaan] 1662Vooght VerlJ1662 Delft
De verliefde JAGER. Blijeyndend-Spel Plantenburgh, Jacob Dircksz. 4 
Vooght, Otho de 1662Hoogstraten DD1666 's-Gravenhage
DIERYK En DOROTHÉ, Of de Verlossing van [...] Hondius, Henricus 5 
Hoogstraten, Samuel van 1666Grieck BM1670 Brussel
DEN BETOOVERDEN MENSCH. In het Jubel-jaer [...] Frickx, Hendrick 2 
Grieck, Claude DE 1670HemelSBHB1641 Brugge
Hemel-sprake Voor den Brughschen H. [...] Clouwet, Johannes, weduwe en erfgenamen van 3 
[Keysers, Petronella] 1679HemelSBHB1642 Brugge
Hemel-sprake Op H. Bloedt-Feeste der stede [...] Clouwet, Johannes, weduwe en erfgenamen van 2 
[Keysers, Petronella] 1679HemelSBHB1643 Brugge
Hemel-sprake Voor den Brughschen H. [...] Clouwet, Johannes, weduwe en erfgenamen van 3 
[Keysers, Petronella] 1679HemelSBHB1644 Brugge
Hemel-sprake Voor den Brughschen H. [...] Clouwet, Johannes, weduwe en erfgenamen van 3 
[Keysers, Petronella] 1679Peys KlGH1680 Amsterdam
KLUCHT-SPEL Van het GEDWONGEN HOUWELYCK, OF [...] Groot, Michiel de 1 
[Peys, Adriaan] 1680Kelderman NJ1686  
nIeUWe JUbeLe' [!], en aLgheMeYne blYde [...] Michiels, Alexander, wed. van 11 
[Kelderman, C.?] 1686Palensteyn BO1686 Enkhuizen
BUDA ANDERS OFFEN, TREURSPEL Palensteyn, Jan en Jan Schink 1 
Palensteyn, Jan 1686Kelderman NVR1687 Brugge muzieknoot 
Nieuwe voldichte reuse-spraecke der stede [...] Michiels, Alexander, weduwe van 9 
[Kelderman, C.?] 1687TwAmPost1688  
De tweede Amsterdamse Posttyding moy fraay [...]   1 
  1688


tabelbreedte