Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Een lied eerbaar

De liederen "Uut liefden siet" en "Een liedt eerbaer" komen beide rond 1540 aan het licht, als tekst resp. als wijsaanduiding. In beide liederen is de zinspreuk van een Haarlemse redekijkerskamer verwerkt en beide verwijzen (vermoedelijk) naar dezelfde melodie. Na 1600 komen we alleen nog tekstuele contrafacten tegen, maar geen muzieknotatie meer. Het is dan ook de vraag of al die 17e-eeuwse auteurs (Bredero, Hooft...) deze melodie voor ogen hadden. Opvallend is voorts dat het lied "'tCaetspel der Franchoysen" van Jeronymus van der Voort (1583) dezelfde strofevorm heeft als onze oorspronkelijke 16e-eeuwse liederen. De bijbehorende melodie (genaamd "Noble Fransoos") is echter een geheel andere.
Zie ook Matter 1979, p148-152.
In Paris & Gevaert 1875 komt een Frans lied voor met de titel "L'amour de moy", echter met een geheel andere strofevorm en melodie dan onderhavige. Petrucci geeft in zijn Odhecaton 1501-1503 een vierstemmige bewerking van deze melodie, ook weer met de titel "Lamor de moy".

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanSalich sij zijn / Wiens boosheyt is vergheven Lamour de moy   muzieknoot 
Zuylen van Nyevelt, [...] | Den .xxxi. psalm. [...] Een lied eerbaar audio
Souterliedekens1540a (1540), fE4r [nr. 31] transcr.Uut liefden siet / Lijde ick verdriet [geen wijsaanduiding]  
trou moet blijcken [...] | Een amoreus liedeken Een lied eerbaar
AntwLb1544 (1544), f94r [nr. 170]
.2A.2A.2A.1b.2A.2A.2A.1b.2C.2C.2C.1d.2C.2C.2C.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSalich sy zyn / Wiens boosheyt is vergheven Lamour de moy   muzieknoot 
Den xxxi. Psalm. Beati quorum remisse Een lied eerbaar (POLYFOON)
P-Clemens SoutI1556 (1556), f21v [nr. 31]Broeders eersaem / Gheroepen uut veel gheslachten Een liet eerbaer  
Een lied eerbaar
VhL1559 ([1559?] 1598), fC8v [nr. 10]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.3dIck sal u voorwaer, ghi Christen scaer / Een [...] Uut liefden siet lijd ick verdriet  
Een lied eerbaar
VhL1559 ([1559?] 1598), fM6v [nr. 58]
.2A.2A.2A.1b.2A.2A.2A.1b.2C.2C.2C.1b.2C.2C.2C.1bScheyt u uut Babel siet / Ick waerschou u al met listen Een liedt eerbaer  
Een lied eerbaar
VhL1559 ([1559?] 1598), fX1r [nr. 106]
.3A.3b.3A.3b.3C.3C.3d.3C.3dEertijts tis waer / Doen leefd ic sonder Gods vrese Een liet eerbaer  
Een lied eerbaar
VhL1559 ([1559?] 1598), fAa4v [nr. 124]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.3dVruecht principael / Mercuriale zinnen Lamour de moy  
Een ander Een lied eerbaar
HsBsKB IV114 (1560-1570), p76 [nr. 16]
.2A.3b.2A.3b.3C.3C.3d.3C.3dSalich sy Zyn / Wiens boosheyt is vergheven [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Beati quorum remisse. xxxi Een lied eerbaar (POLYFOON)
P-Mes SoutV1561 (1561), fD4v [nr. 31]O Heere mijn,, wilt troostende zijn / Die hier [...] Ick sal u voorwaer,, ghy Christen schaer  
Een lied eerbaar
NiLB1562 (1562), f66v [nr. 61]
.2A.2A.2A.1b.2A.2A.2A.1b.2C.2C.2C.1b.2C.2C.2C.1bLoeft, prijst altoos / Den Heere der Heyrscharen Salich zijnse, wiens sonden zijn vergheven  
Een lied eerbaar
VhGL1563 (1563), f151v [nr. 169]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.3dVleeschs liefde blent / Neerstich wilt vlien, verlaten Salich zijn sy, wiens boosheyt is vergheven  
Een lied eerbaar
VhGL1563 (1563), f286r [nr. 275]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.2C.1dVerblijt u niet / in de kinderen die hier sijn [...] Een liedt eerbaer   muzieknoot 
Fruytiers, J. | Het XXVIII. Liedeken Een lied eerbaar
Fruytiers EWS1565 (1565), p65 [nr. 28] volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren transcr.Op u betrou ick Heer / Tot u roep ick om Ghenade Een liet eerbaer  
Een lied eerbaar
VhL1566 (1566), f274v [nr. 244]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.3dSalich zy zyn salich etc. / wiens bosheit is vergeven [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Boscoop, Cornelis | Psalm 31 Een lied eerbaar (POLYFOON)
P-Buschop Ps1568 (1568), fF1r [nr. 39]Looft Godt den Heer, / En geeft hem prijs en eer Lamour de moy  
Een nieuwe Jaer Een lied eerbaar
SuB1572 ([1572?]), fG1v [nr. 70]
.2A.3A.2A.2A.3A.2A.2A.2b.3b.2C.3C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVorwaer se zyn / Vol Segens unde Trouwen Ein Liedt eerbaer  
Niclaes, Hendrick | Idt XX. Liedt. Van [...] Een lied eerbaar
Niclaes CLG1573 (1573), f15v [nr. 20]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.3dLaet ons nu spoen,, in dit saysoen / tot [...] uyt liefden siet,, lyd ick verdryet  
hier wort gesongen dit navolgende liedeken Een lied eerbaar
HsUtUB 1336-3 (2e helft 16e eeuw), p45 [nr. 1]
.2A.2A.3b.2A.2A.3bVan waer mach mijn dees ongenuecht comen / welck [...] truren en suchten  
Een liedt Een lied eerbaar
HsDelHT 897 (1576-1577), f84r [nr. 10]
.4A.3b.4A.3b.2C.2C.3d,2E.2E.3dMyn sinnekens, heb Ick, O Godt, op u gheleydt: / [...] [geen wijsaanduiding]   muzieknoot 
Joris, David] Een lied eerbaar
Joris GLb1576 ([1576-1582]), f3r [nr. 2]
.2A.4B.2A.4B.2B.2c.2c.5c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut liefde hiet,, dicht ick dit Liedt / Cranck [...] Uut liefden siet, lijd ick verdriet  
Reael, Laurens [...] | Een nieu Liedeken Een lied eerbaar
NiGeuLb1576 ([1576?]), f24r [nr. 18]
.2A.2A.2A.1b.2A.2A.2A.1b.2C.2C.2C.1d.2C.2C.2C.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEertijts tis waer / Doen leefdick sonder Gods vreesen Een Liedt eerbaer  
Een lied eerbaar
SchrL1580 (1580), f88r [nr. 87]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Thouwelijcks Staet reyn / Was int begin begrepen Scheyt u uut Babel siet  
Een lied eerbaar
TwLB1583 (1583), f211v [nr. 172]
3A.3b 3A.3b 3C.3C 3d.3C 3dVan die alderlieffste eerbaer soe wyl ick gaen [...] [geen wijsaanduiding]  
Een lied eerbaar ?
HsDHKB 135J53 (1587-1600), f81r [nr. 21]
.3A.3b.2A.3b.2C.3C.4d.2E.3d.3dDeur groot verlanghen, om mijn lief [...] Een Liedt eerbaer  
Een ander Liedeken Een lied eerbaar
AALb1589 (1589), p31 [nr. 27]
.2a.3b.2a.3b.2C.2C.2d.2C.2C.2d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenEen Liet eerbaer vande liefste moet ic singen / [...] alsoot begint  
Een nieu Liedeken Een lied eerbaar
AALb1589 (1589), p48 [nr. 41]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C,4d,4d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Venus wreet,, / loont ghy dus u dienaeren een Liedt Eerbaer  
Een Amoreus Liedeken Een lied eerbaar
AALb1589 (1589), p127 [nr. 97]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C,4d.2C.3d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenUut liefden ziet,, Lijdt ick verdriet / Ick en [...] alst begint  
Een Liedeken Een lied eerbaar
AALb1589 (1589), [p153] [nr. 120]
.2A.2A.2A.1b.2A.2A.2A.1b.2C.2C.2C.1d.2C.2C.2C.1d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO vaeder goet / heer boeven alle heere oe veenes wreet loent gy dus u dienaeren  
Een lied eerbaar
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f46v [nr. 40]
.2A.3b.2A.3b.2C.3C.3d.2C.3d
txtDie Mey playsant, Is lustich int useren / Seer [...] Een Liet eerbaer  
Een lied eerbaar
NiALb1591 (1591), p13 [nr. 10]
.2A.3b.2A.3b.2A.3A.3b.2A.3b
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren


tabelbreedte