Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Een schip dat zonder roer moet zwevenbeginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanWellekom voedt-baer Coren-Aren / Die door u Komst [...] Een Schip dat sonder Roer gaet sweven  
Een schip dat zonder roer moet zweven
RbAnjerhof1641 (1641) [nr. 10]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGheen vrienden oyt soo vroylyk waren, / Of 't [...] Een Schip dat sonder Roer moet sweven  
Een schip dat zonder roer moet zweven
RbAnjerhof1641 (1641) [nr. 20]
a b a b c d c d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTerecht gaet Salomon verkonden / Dat alle dingh [...] Een Schip dat sonder Roer moet sweven  
Een schip dat zonder roer moet zweven
RbAnjerhof1641 (1641) [nr. 23]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren't Vergaeren is een vreught in 't wesen, / Maer [...] Een Schip dat sonder Roer moet sweven  
Een schip dat zonder roer moet zweven
RbAnjerhof1641 (1641) [nr. 24]
a b a b c d c d
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMet vreugd gesangh steeds moet ick loven, / Den [...] Een Schip dat sonder Roer gaet sweven  
Een schip dat zonder roer moet zweven
LVreugdenhof1662 ([1662 ca.]), p44 [nr. 18]Die trout en trout niet voor ses dagen, / Maer [...] Een Schip dat sonder roer  
Bruylofts-Gesangh Een schip dat zonder roer moet zweven
EhLb1668 (1668), p53 [nr. 29]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVerheught u nu vereende Landen, / Vlecht nu een [...] Een Schip dat, &c.  
Vreugde-sangh, op de Declarasy van sijn Koningl. [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
NiPrinsesseLb1682 (1682), p4 [nr. 1]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOg dwase Mense wild aenmerken, / en luystert na [...] Hoe draeyt het Rat van Avontuure  
Een droevig Verhaal, van een heer die een [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p162 [nr. 71]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe draeyt 't radt van avontuere, / gestadig in [...] Ruyters Soldaten  
Waerachtig verhael van de dood van Jan de Wit [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p659 [nr. 287]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer hoe kont gy het aenschouwe, / Mijn [...]  
Een droevige Rouwklagt van een Bruyt die haer [...] Een schip dat zonder roer moet zweven (ZIE OOK)
Coll Nijhoff ([1700 ca.]), p781 [nr. 338]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDie trouwt en trouwt niet voor ses dagen / Maer [...] Een Schip dat sonder roer  
't Huwelijk duert altoos Een schip dat zonder roer moet zweven
GrHEALb1702 (1702), p245 [nr. 144]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Komt mensen hoort na dees' Historie / En luystert [...] Van 't Doodts-hooft  
Droevige Historie geschiet tot Ryssel, Een ryk [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Herdersstafje1718 ([1717-1748]), p13 [nr. 7]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOg dwaaze Menschen wilt aanmerken / En luystert [...] Hoe draayt het Rat van Avontuure  
Een droevigh Verhaal Van een Heer die een [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
AmHarlekijn1727 (1727), p41
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2DJesus, was van eene grooten Schare / Rontom [...] Een Schip dat sonder Roer gaat zweven  
Hart, Floris [...] | Een Schriftuur [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Hart NiKatwChrZv1732 (1732), p71 [nr. 28]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenStaat stil gy Volck der seven leden, / Bekleet u [...] Hoe draait het Rad van Avonturen  
Op het droevig Afsterven van den Konink van [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Ravestein TrvN1734 (1734), p17 [nr. 4]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoe spreyt de adelaer zijn Wieken, / Over de [...] Hoe draeyt het Rad van avontueren  
Op alle de Helden-daaden door de Geallieerde [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Ravestein TrvN1734 (1734), p38 [nr. 13]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBeroemde Spaense Monarchieje, / Hoe waggelt uwen [...] Hoe draeyt het Rat van Avontuere  
Van de eygen Schrift der Spanjaerts, op de [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
Ravestein TrvN1734 (1734), p43 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO Heer hoe kunt gy het aanschouwen, / Myn [...] Hoe draayt het Rad van Avonturen  
Een droevige Rouwklagt van een Bruid die haar [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
SchJeneverstoker1730 ([1737-1755]), p29 [nr. 15]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn dien tijde ging Jesus spreeken, / En heeft [...] Hoe draait het rad van avontueren  
Op den VI. Sondag da [!] drie Koningen. Matt. 13 Een schip dat zonder roer moet zweven
Visser Visnet1741 (1741), p102 [nr. 51]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Als eenig mensch in dezen leven, / Yets groot of [...] Een Schip dat zonder roer gaet zweven  
leere Sterve / Leer [...] | Een Bruylofs Liedtje Een schip dat zonder roer moet zweven
DubbEmm1742 (1742), p73 [nr. 27]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAls eenig Mensch in desen Leven / Iets groots of [...] Een Schip dat zonder Roer. &c.  
Bruylofts-Lied Een schip dat zonder roer moet zweven
Gaarkeuken1746 (1746-1747), 4p18 [nr. 131]Wat aangename mare / Werd ons weder ter dezer stond Hoe draait het Rad van Avonturen  
Een nieuw Lied op het verslaan en vernielen van [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
NiDoStadhouder1749 (1749), p60 [nr. 23]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2DOch dwase Mensch wilt dog aanmercken, / En [...] Hoe draait het Rad van avonturen  
De gestrafte Godloosheyt van een Ryke Heer, die [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
PaulJonas1785 (1785), p36 [nr. 15]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch dwaze Mensche wil dog aenmerken! / En [...] Hoe draait het Rad van Avontuur  
De Gestrafte Goddeloosheid, van een Ryk Heer die [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
NiOMarktschipper1791 (1791), p89 [nr. 32]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.5c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAch Kristen Menschen wilt aenmerken, / En [...]  
Wonderbare Geschiedenis, voorgevallen tot Oostende Een schip dat zonder roer moet zweven (ZIE OOK)
AmKermisvreugd1793 (1793), p17 [nr. 8]
.4a.4B.4a.4B.4c.2D.4c.2D
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenKom wild u deur en vensters sluyte / Bewaar u [...] van het Doods hooft  
Alkmaars Klapwakerslied Een schip dat zonder roer moet zweven
Lbl KB 11B ([eind 18e- begin 19e eeuw]), 001:
a b a b c d c dO Dwaezen mensch komt wilt aenmerken, / en [...] Een schip dat zonder roer is  
Schroomelyk Liedeken Van eenen Heer tot Coesveld, [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
LBL KB 11A47 014 ([1800 ca.]), plano [nr. 1]
scanOch dwaze mensch wild dog aanmerken, / En [...] Hoe drayt het rat van &c.  
De gestrafte godloosheid van een ryk Heer, die [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
DbSpeelwagen1805 ([1805 ca.]), p50 [nr. 13]Och dwaaze mensch wild dog aanmerken, / En [...] Hoe draait het rad van avontuur  
Een Nieuw Lied, op de gestrafte Goddeloosheid, [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
SprHaasje1820 ([1820 ca.]), p39 [nr. 16]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch dwaze mensch(en) wild doch aenmercken, / En [...] Hoe draeyt het Rat van Avontuure  
Een droevig Verhaal, van een heer die een [...] Een schip dat zonder roer moet zweven
VlStraatlied ([19e eeuw]), 162 [nr. 162]


tabelbreedte