Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Fietje Floris mijn speelmeisje

Er is geen sterke aanwijzing dat de twee wijsaanduidingen "Fietje Floris mijn speelmeisje" en "Ha que je suis a mon aise"naar dezelfde melodie verwijzen, hoewel Matter dit waarschijnlijk acht (Matter-Bredero p. 63). Het enige contrafact waarbij de twee wijsaanduidingen worden gecombineerd is Stalpart GJF1635 137; en dan gaat het om een algemene strofevorm waarop talrijke wijzen gaan.
Voor "Fietje Floris mijn speelmeisje" is niet met zekerheid een eigen melodie aanwijsbaar. De melodienorm is onderscheiden met een 1 van een andere, gelijknamige melodie met een andere strofevorm (2).
De "Si c'est pour mon pucelage"-vormige contrafacten van Fietje Floris hebben in de liederenbank de benaming "Fietje Floris mijn speelmeisje 2" gekregen, ter onderscheiding van de kennelijk verschillende oorspronkelijke melodie. Een verklaring van de 'strofewisseling' is moeilijk te geven. Opvallend is dat de verwijzingen naar Fietje Floris met pucelage-vorm aanvankelijk uitsluitend in Haarlem voorkomen, te beginnen met Laurierkrans1643, voor een lied met oorspronkelijk Si c'est pour mon pucelage als wijsaanduiding. Kennelijk circuleerde in Haarlem een Fietje Floris-variant met die bepaalde melodie (zie HMeibloempjes1649 012). Later komt de pucelage-strofe met wijsaanduiding Fietje ook voor in Leiden (Baron 1651, p. 119) en Amsterdam (Olipodrigo 1654).

Er zijn verschillende melodie├źn met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanFytje Floris myn speulmeysje / Wilje me na buyten gaen? Banghe suchjes gaet nu spelen  
Bredero, G.A. | TWEE-SPRAECK [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1)
Bredero GrLb1622(1975) (1622(1975)), p83 [nr. 13]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOch Moertjen lief ic moetet jou seggen / Ick kan [...] Fytje Floris  
Hooft, W.D. | 'tSamen-spraeck [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1)
VMinneg1622 ([1622]), f9v [nr. 18]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVorsse-mossels van Loddijcke / Kruy ick lanckx de [...] De Ruyter die stack zijn paert met sporen  
Venne, A. van de | MOSSEL-MANS [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1)
ZeNachteg1623 (1623), 4p96 [nr. 27]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVorsse mossels van Loddijcke, / Kruy ick lancks [...] De Ruyter die stack zijn paert met sporen  
[Venne, A. van de] | MOSSEL-MANS. [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1)
HZNachtegaal1633 (1633), p113 [nr. 43]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSinte Geurick openbaerde / Op het Speelhof van Bossuyt Fyken Floris mijn speel meysjen   muzieknoot 
Stalpart v. d. [...] | SINTE WALDETRUDIS, [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1) !
Stalpart GJF1635 (1635), p352 [nr. 137]
4a 4B 4a 4B 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHeer hoe doet ons Bachus rasen / Als hy steyghert [...] Fijtje Floris mijn Speel  
Westerbaan, J.] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
Laurierkrans1643 (1643), 2p8 [nr. 69]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel moy Meysje seker trouwe / Wat duysent eluck is dit Fijtge Floris  
Vrijerye van Fobert Francken Nelis en Tryn Jaep [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
Gouwerack Er1646 (1646), p162 [nr. 62]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSymen leerje daer voor wachten, / Als je met een [...] Fijtje Floris, myn Speel-meysje  
Asten, J.J. van] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
HaZomerbloempjes1646 (1646), p93 [nr. 34]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJopje ghy moet haestigh loopen, / Want ick ben [...] Fijtje Floris mijn Speelmeysje  
Denckt en Swijght [...] | GEZANGH Van den [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
SparensVb(2)1646 (1646), p33 [nr. 23]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenWel wat zijn dit voor manieren, / Dat 'et hier [...] Fijtje Floris mijn Speelmeysje  
Ooyevaer, G.A. | Hoort Bachus [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
SparensVb(2)1646 (1646), p212 [nr. 94]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenYder Mensch heeft zijn behaghen, / D'een in [...] Fijtje Floris  
Hey de bruyne [...] | Die de Paerde-Jacht [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
HaWinterbloempjes1647 (1647), p34 [nr. 14]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoosje wil een Vryster kopen, / voor sijn langh [...] Fijtje Floris mijn Speelmeysie   muzieknoot 
Al weer ghewonnen [...] | Van Amoureuse [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (2) !
HMeibloempjes1649 (1649), p34 [nr. 12]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenOnse Griet sou gist'ren vaere / Om te Melcken, [...] Fijtje Floris mijn Speul-Meysje, &c.  
Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
Baron LP1651 (1651), p119 [nr. 51]
a b b a c c
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenTrijntje-buur ik mach 't niet lye, / Al mijn [...] Fijtje Floris mijn &c.  
BUUR-PRAATJE Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
Olipodrigo(1)1654 (1654), p185 [nr. 50]
4a 4B 4B 4a 4C 4CRykkert die zijn Afgod maakte / Van Toebak en [...] Fytje Floris  
Sweerts, H. | Rekening zonder Waard Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
Olipodrigo(2)1654a (1654), p24 [nr. 3]
4a 4B 4B 4a 4C 4CSijmen leerje daar voor wachten / Als je met een [...] Fijtje Floris mijn Speelmeysje  
Asten, J.J. van] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
HaNachtegaal1659 (1659), p201 [nr. 73]
4a 4B 4B 4a 4C 4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoosje wil een Vryster koopen, / Voor sijn [...] Feytje Floris myn Speelmeysje  
Al weer gewonnen [naamspreuk] Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
HaLapmantje1666 ([1665+]), p83 [nr. 35]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenJoosje wil een Vrijster koopen, / Voor sijn langh [...] Fijtje Floris mijn speel-meysje  
Fietje Floris mijn speelmeisje (2)
SdNachtegaaltje1679 ([1678+]), p10 [nr. 4]
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenFijtje Floris, mijn speulmeisje, / Wil je mee na [...] De Ruyter die stack sijn Peert, &c.  
Bredero, G.A. | t' Samen-spraeck, [...] Fietje Floris mijn speelmeisje (1)
OHLb1682 (1682), p16 [nr. 7]
4a 4B 4a 4B 4C 4CFytje Floris myn speulmeysje / Wilje me na buyten gaen? Banghe suchjes gaet nu spelen  
Gerbrand Adriaensz. [...] | Fytje Floris myn [...] Fietje Floris mijn speelmeisje audio
LP: Bredero Amsteldammer: liederen uit het [...] (1986), 1: 9
txtFytje Floris myn speulmeysje / Wilje me na buyten gaen? Banghe suchjes gaet nu spelen  
Gerbrand Adriaensz. [...] | Fytje Floris myn [...] Fietje Floris mijn speelmeisje audio
CD: Muziek uit de Gouden Eeuw [...] (1992), 1: 20
txtOch Moertjen lief, ic moetet jou seggen, / Ick [...] Fytje Floris  
W.D. Hooft (tekst); [...] | Och Moertjen lief Fietje Floris mijn speelmeisje audio
CD: De muzikale wereld van Jan Steen [...] (1996), 1: 39
txtJoosje wil een Vryster kopen, / Voor sijn langh [...] Fijtje Floris mijn Speelmeysje  
Camerata Trajectina [...] | Van Amoureuse Joosje Fietje Floris mijn speelmeisje audio
CD: Peeckelharing: muziek rondom - Musik rund [...] (2003), 1: 11
txt


23 resultaten

tabelbreedte