Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


tabelbreedte

Geef mij te drinken naar mijn dorstThere are more melodies with this name, to be identified by the serial number following the name.
sort by melody number

first line
author | title
source
tune indication
standard name of this melody
stanza form
mus.
mp3
scanAlsmen een duysent vijfhondert Jaer / En [...] Schenckt my te drincken nae mijnen dorst  
Een nieu Liedeken, vervatende int corte den [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiGeuLb1588 (1588), f79r [nr. 57]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2F.2F.3E
txtO Heer al in der eeuwicheyt / Wilt my bystaen tot [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Rijcen, Christiaan | Een nieu Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
Rijcen GNS1588 (1588), f112 [nr. 6]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CHoort Colen die licht op den rijn / U Papen leert [...] Die my eens schonck nae mijnen dorst, ick [...]  
Voort, J. van der] [...] | Een liedeken [...] [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Voort LDMES ([1590 ca.?]), plano [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4c.4D.4c.4D
txtDanckt onsen heren end geeft hem prys / Want hi [...] Geeft my te drincken na mynen  
Sannes, J.P. | Die selffde Psalm Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f143v [nr. 64]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2F.2F 3EHeere mijn gebedt toch voerhoert / en laet voer u [...] geeft mijn te drinken nae mijnen dorst  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f15v [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
txtAenghesien de Schrift niet verkeert / Maer recht [...] Gheeft my te drincken na mynen dorst   muzieknoot 
Bisschop, Pieter de | ANTWOORT-LIEDT Op [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst (1)
Bisschop ALd1591 (1591), fA3r [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2F.2F.3EWie dat ghy zijt, op desen tijt, / Met ernst dit [...] van de Reprijse  
Bisschop, Pieter de | Besluyt op het [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst (COMM)
Bisschop ALd1591 (1591), fH6v [nr. 2]
.2A.2A.3B.1B.2C.2C.3BAenghesien dat de Schrift verkeert, / Nu wort [...] Gheeft my te drincken na mijnen dorst  
Hartsvelt, Jasper Jansz? | Het Liedeken des [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Bisschop ALd1591 (1591), fH7r [nr. 3]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGhy onbedochte jeucht seer slecht / Die hier in [...] De fransoysen met wapenen aen  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiALb1591 (1591), p149 [nr. 155]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.2C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer was een man in den lande Hus / Gheheeten: [...] Gheeft my te drincken nae mynen dorst, etc.  
Mander, Karel van] [...] | History-Liedt van Job Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomNSL1591 (1591), p55 [nr. 16]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO eeuwich Godt van machte groot / Ghy sijt een [...] Gheeft my te drincken na mynen dorst, etc.  
Een nieu Liedt, om over handt te singen Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomNSL1591 (1591), p104 [nr. 33]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe met vliet, al na dit Liet / Het recht [...] Gheeft mij te drincken na mijnen dorst  
Een ander nyeu Liedeken, ende is tvervolgh van [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiGeuLb1592 (1592), f80r [nr. 57]
.4A.2A.2b.4A.2A.2b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2 [...]
txtIn Schoonheijt reijn verciert met deucht / ansach [...] Geeft mij te drincken voor mijnen dorst etc  
Beaumont, H.] / Raet voor daet [naamspreuk] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f73r [nr. 32]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGheloeft zijdt [O] Heere Zebaoth, / Om u [...] Geeft my te drincken na mynen dorst  
Clock, Leendert | Eenen [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1593 (1593), p204 [nr. 68]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mattheus schrijft int seste claer, / Hoe een [...] Gheeft my te drincken nae mynen Dorst, etc.  
Clock, Leendert | Een Ander, hoe men [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1593 (1593), p407 [nr. 132]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maeckt ons bequaem, om u te volghen na, / Met u [...] geeft mij te drincken na mijnen dorst  
Jacobszoon, Israel | Dat 2e liet. Een [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLnBL Add24339 (1593-na 1600), f4r [nr. 2]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.2E.2E.2F.2F.3EJoannes sprack met woorden soet, / So in Mattheo [...] Gheeft my te drincken nae mijnen, etc.  
[Brauwer, M. de] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander HLS1595 (1595), p78 [nr. 24]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanck-offer soet, den Heere moet, / Gheschieden [...] Het was een Man in den lande Hus  
Mander, Karel van Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander HLS1595 (1595), p175 [nr. 45]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelooft zijt O Heere Zebaoth / Om u heerlijcke [...] Gheeft my te drincken nae mynen dorst  
Clock, Leendert] | Een vermaenlijcken [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomALGLP1597 (1597), f36r [nr. 27]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CMattheus schrijft int seste claer, / Hoe een [...] Gheeft my te drincken na mijnen Dorst  
Clock, Leendert] | Een ander hoemen [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomALGLP1597 (1597), f70v [nr. 54]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGhy vrienden die hier zijt versaemt, / Vaet doch [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Clock, Leendert | In wat manieren dat [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1598 (1598), p226 [nr. 100]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoor u comen wy, lieve Heer, / Tot u ist dat wy [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Clock, Leendert | Het CC xliiij. Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1598 (1598), p538 [nr. 243]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die om strijden hebben lust, / Spoedt u, en [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dust [!]  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedt Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander Harp1599 (1599), p82 [nr. 24]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBorghers Jerusalems vermaert / Wilt altijdt [...] Gheeft my te drincken nae mijnen durst  
[Brauwer, M. de] / Schickt u nae den tijdt. Rom. [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander Harp1599 (1599), p281 [nr. 100]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hert versucht om Sions strijdt, / End' om [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Reyn van herten [naamspreuk] / Rein van hart [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander Harp1599 (1599), p405 [nr. 135]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Heeren vrede seer delicaet, / Die wensche ick [...] Gheeft my te drincken na mijnen doorst, &c.  
Mander, Karel van?] | Een nieuwe Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
Straten SomNSL1599 (1599), fE4r [nr. 23]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn reynder liefde ongefaelt, / Laet ons broeders [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Staet nae vrede [naamspreuk] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Straten SomNSL1599 (1599), fK2v [nr. 49]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchagen edel Lansdouwe,, soet / U moet ick [...] Geeft my te drincken na mijnen, etc.  
Valcoogh, D.A. | Hier na volcht een [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Valcoogh CvL1599 (1599), fB4r [nr. 1]
,4A,4b,4A,4b,4b,4C,4b,4CAls door tlandt men victori blies, / Dat [...] Gheeft my te drinken nae mijn dorst. &c.  
Nieu Liedt van Creveceur, het Fort Andries, Ons [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NasBZC1600 (1600), fB3v [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.2E.2E.2D.2D.3EAls men duijssent vijfhondert Jaer / en [...] geeft mij te drincken nae mijn dorst  
Reael, Laurens Jacobszoon / Liefde vermacht al [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f72r [nr. 30]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.3D.3D.3E.1E.2F.2F.3E
txt


1-30 of 165

first
next 30
last

tabelbreedte