Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank

        - strofezoeken
        - melodiezoeken met klavier        
  
sorteer op

tabelbreedte

Geef mij te drinken naar mijn dorstEr zijn verschillende melodie├źn met deze naam, te herkennen aan de verschillende volgnummers.
sorteer op volgnummer van de melodie

beginregel
auteur | titel
bron
wijsaanduiding
standaardnaam melodie
strofeschema
muz.
mp3
scanAlsmen een duysent vijfhondert Jaer / En [...] Schenckt my te drincken nae mijnen dorst  
Een nieu Liedeken, vervatende int corte den [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiGeuLb1588 (1588), f79r [nr. 57]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2F.2F.3E
txtO Heer al in der eeuwicheyt / Wilt my bystaen tot [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Rijcen, Christiaan | Een nieu Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
Rijcen GNS1588 (1588), f112 [nr. 6]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CHoort Colen die licht op den rijn / U Papen leert [...] Die my eens schonck nae mijnen dorst, ick [...]  
Voort, J. van der] [...] | Een liedeken [...] [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Voort LDMES ([1590 ca.?]), plano [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4c.4D.4c.4D
txtDanckt onsen heren end geeft hem prys / Want hi [...] Geeft my te drincken na mynen  
Sannes, J.P. | Die selffde Psalm Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLwPB 1239 ([1590 ca.]), f143v [nr. 64]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2F.2F 3EHeere mijn gebedt toch voerhoert / en laet voer u [...] geeft mijn te drinken nae mijnen dorst  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLdGA Ga1474 ([1590 ca.] [na 1594]), f15v [nr. 14]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
txtAenghesien de Schrift niet verkeert / Maer recht [...] Gheeft my te drincken na mynen dorst   muzieknoot 
Bisschop, Pieter de | ANTWOORT-LIEDT Op [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst (1)
Bisschop ALd1591 (1591), fA3r [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2F.2F.3EWie dat ghy zijt, op desen tijt, / Met ernst dit [...] van de Reprijse  
Bisschop, Pieter de | Besluyt op het [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst (COMM)
Bisschop ALd1591 (1591), fH6v [nr. 2]
.2A.2A.3B.1B.2C.2C.3BAenghesien dat de Schrift verkeert, / Nu wort [...] Gheeft my te drincken na mijnen dorst  
Hartsvelt, Jasper Jansz? | Het Liedeken des [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Bisschop ALd1591 (1591), fH7r [nr. 3]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGhy onbedochte jeucht seer slecht / Die hier in [...] De fransoysen met wapenen aen  
Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiALb1591 (1591), p149 [nr. 155]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.2C.2C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDaer was een man in den lande Hus / Gheheeten: [...] Gheeft my te drincken nae mynen dorst, etc.  
Mander, Karel van] [...] | History-Liedt van Job Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomNSL1591 (1591), p55 [nr. 16]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenO eeuwich Godt van machte groot / Ghy sijt een [...] Gheeft my te drincken na mynen dorst, etc.  
Een nieu Liedt, om over handt te singen Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomNSL1591 (1591), p104 [nr. 33]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenHoort toe met vliet, al na dit Liet / Het recht [...] Gheeft mij te drincken na mijnen dorst  
Een ander nyeu Liedeken, ende is tvervolgh van [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NiGeuLb1592 (1592), f80r [nr. 57]
.4A.2A.2b.4A.2A.2b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.3E.1E.2 [...]
txtIn Schoonheijt reijn verciert met deucht / ansach [...] Geeft mij te drincken voor mijnen dorst etc  
Beaumont, H.] / Raet voor daet [naamspreuk] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsDHKB 76H10 (1592-1606), f73r [nr. 32]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGheloeft zijdt [O] Heere Zebaoth, / Om u [...] Geeft my te drincken na mynen dorst  
Clock, Leendert | Eenen [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1593 (1593), p204 [nr. 68]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Mattheus schrijft int seste claer, / Hoe een [...] Gheeft my te drincken nae mynen Dorst, etc.  
Clock, Leendert | Een Ander, hoe men [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1593 (1593), p407 [nr. 132]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren *Maeckt ons bequaem, om u te volghen na, / Met u [...] geeft mij te drincken na mijnen dorst  
Jacobszoon, Israel | Dat 2e liet. Een [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsLnBL Add24339 (1593-na 1600), f4r [nr. 2]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.2E.2E.2F.2F.3EJoannes sprack met woorden soet, / So in Mattheo [...] Gheeft my te drincken nae mijnen, etc.  
[Brauwer, M. de] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander HLS1595 (1595), p78 [nr. 24]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDanck-offer soet, den Heere moet, / Gheschieden [...] Het was een Man in den lande Hus  
Mander, Karel van Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander HLS1595 (1595), p175 [nr. 45]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenGhelooft zijt O Heere Zebaoth / Om u heerlijcke [...] Gheeft my te drincken nae mynen dorst  
Clock, Leendert] | Een vermaenlijcken [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomALGLP1597 (1597), f36r [nr. 27]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CMattheus schrijft int seste claer, / Hoe een [...] Gheeft my te drincken na mijnen Dorst  
Clock, Leendert] | Een ander hoemen [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
SomALGLP1597 (1597), f70v [nr. 54]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4CGhy vrienden die hier zijt versaemt, / Vaet doch [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Clock, Leendert | In wat manieren dat [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1598 (1598), p226 [nr. 100]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenVoor u comen wy, lieve Heer, / Tot u ist dat wy [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Clock, Leendert | Het CC xliiij. Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
Clock VhSNL1598 (1598), p538 [nr. 243]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenAl die om strijden hebben lust, / Spoedt u, en [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dust [!]  
Mander, Karel van] [...] | Een nieu Liedt Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander Harp1599 (1599), p82 [nr. 24]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenBorghers Jerusalems vermaert / Wilt altijdt [...] Gheeft my te drincken nae mijnen durst  
[Brauwer, M. de] / Schickt u nae den tijdt. Rom. [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander Harp1599 (1599), p281 [nr. 100]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenMijn hert versucht om Sions strijdt, / End' om [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Reyn van herten [naamspreuk] / Rein van hart [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Mander Harp1599 (1599), p405 [nr. 135]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenDes Heeren vrede seer delicaet, / Die wensche ick [...] Gheeft my te drincken na mijnen doorst, &c.  
Mander, Karel van?] | Een nieuwe Liedeken Geef mij te drinken naar mijn dorst
Straten SomNSL1599 (1599), fE4r [nr. 23]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenIn reynder liefde ongefaelt, / Laet ons broeders [...] Gheeft my te drincken nae mijnen dorst  
Staet nae vrede [naamspreuk] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Straten SomNSL1599 (1599), fK2v [nr. 49]
.4A.4b.4A.4b.4b.2b.2C.4b.4C
volledige liedtekst in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse LetterenSchagen edel Lansdouwe,, soet / U moet ick [...] Geeft my te drincken na mijnen, etc.  
Valcoogh, D.A. | Hier na volcht een [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
Valcoogh CvL1599 (1599), fB4r [nr. 1]
,4A,4b,4A,4b,4b,4C,4b,4CAls door tlandt men victori blies, / Dat [...] Gheeft my te drinken nae mijn dorst. &c.  
Nieu Liedt van Creveceur, het Fort Andries, Ons [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
NasBZC1600 (1600), fB3v [nr. 1]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.2D.2D.2E.2E.2D.2D.3EAls men duijssent vijfhondert Jaer / en [...] geeft mij te drincken nae mijn dorst  
Reael, Laurens Jacobszoon / Liefde vermacht al [...] Geef mij te drinken naar mijn dorst
HsGeUB 993 ([1600 ca.]), f72r [nr. 30]
.4A.4b.4A.4b.4b.4C.4b.4C.3D.3D.3E.1E.2F.2F.3E
txt


tabelbreedte